StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaLongClickListener

herkese açık statik arayüz StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaLongClickListener

Kullanıcının panoramaya uzun bastığında kullanılan geri çağırma arayüzü.

İşleyiciler ana iş parçacığında çağrılır

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boşluk
onStreetViewPanoramaLongClick(StreetViewPanoramaOrientation)
Kullanıcı panoramada uzun basma hareketi yaptığında, ancak panoramanın yer paylaşımlarından hiçbiri hareketi işlemediğinde çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut void onStreetViewPanoramaLongClick (StreetViewPanoramaOrientation yönü)

Kullanıcı panoramada uzun basma hareketi yaptığında, ancak panoramanın yer paylaşımlarından hiçbiri hareketi işlemediğinde çağrılır. Bu yöntemin uygulamaları, her zaman ana iş parçacığında çağrılır.

Parametreler
yön Ekranda kullanıcının uzun bastığı noktaya karşılık gelen eğim ve yön değerleri. Bu değerler, belirli bir panorama içinde mutlak bir değere sahiptir ve kameranın mevcut yönünden bağımsızdır.