StreetViewPanorama.StreetViewPanoramaLongClickListener

herkese açık statik arayüz StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaLongClickListener

Kullanıcı panoramaya uzun bastığında geri çağırma arayüzü.

Dinleyiciler ana ileti dizisinde çağrılacak

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut, geçersiz
onStreetViewPanoramaLongClick(StreetViewPanoramaOrientation yönü)
Kullanıcı yalnızca panoramanın yer paylaşımlarından hiçbiri hareketi işlemediğinde panoramada uzun basma hareketi yaptığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut geçersiz onStreetViewPanoramaLongClick (StreetViewPanoramaOrientation yönü)

Kullanıcı yalnızca panoramanın yer paylaşımlarından hiçbiri hareketi işlemediğinde panoramada uzun basma hareketi yaptığında çağrılır. Bu yöntemin uygulamaları her zaman ana ileti dizisinde çağrılır.

Parametreler
yön Ekranda kullanıcının uzun bastığı noktaya karşılık gelen eğme ve yatak değerleri. Bu değerler, belirli bir panorama içinde mutlak bir değere sahiptir ve kameranın mevcut yönünden bağımsızdır.