GoogleMap.OnKameraChangeListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnKameraChangeListener

Bu arayüz kullanımdan kaldırılmıştır.
GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener, GoogleMap.OnCameraMoveListener ve GoogleMap.OnCameraIdleListener ile değiştirildi. Kullanımdan kaldırılan onCameraChange yönteminin, yeni kamera değişikliği dinleyicilerindeki yöntemlere göre çağrılacak sırası tanımlanmamıştır.

Kameranın konumunu değiştirdiği geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut, geçersiz
onKameraChange(KameraKonumu konumu)
Kamera konumu değiştirildikten sonra çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut geçersiz on CameraChange (KameraKonumu konumu)

Kamera konumu değiştirildikten sonra çağrılır. Animasyon sırasında bu dinleyiciye ara kamera konumları hakkında bilgi verilmeyebilir. Bu değer her zaman animasyondaki son konum için çağrılır.

Bu numara, Android kullanıcı arayüzü mesaj dizisinde çağrılır.

Parametreler
position Son kamera değişikliğinin sonundaki CameraPosition değişikliği.