GoogleHarita.OnKameraIdleListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnKameraIdleListener

Kamera hareketi sona erdiğinde geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut, geçersiz
onKameraIdle()
Kamera hareketi sona erdiğinde çağrılmayı bekleyen animasyon bulunmaz ve kullanıcı haritayla etkileşimi durdurur.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut geçersiz onKameraIdle ()

Kamera hareketi sona erdiğinde çağrılmayı bekleyen animasyon bulunmaz ve kullanıcı haritayla etkileşimi durdurur.

Bu numara, Android kullanıcı arayüzü mesaj dizisinde çağrılır.