Przepływ konta usługi OAuth

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ten przewodnik pomoże Ci skonfigurować dostęp przez OAuth2 dla interfejsu API przy użyciu własnych danych logowania na kontach usługi. Te kroki trzeba wykonać tylko raz, chyba że unieważnisz lub usuniesz dane logowania OAuth2.

Krok 1. Utwórz dane logowania OAuth2

Wygeneruj identyfikator konta usługi i plik *.JSON, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi połączonych kont, a następnie wróć na tę stronę.

Krok 2. Dodaj do konfiguracji klucz prywatny w formacie JSON i adres e-mail, pod który ktoś się podszywa

Ustaw w konfiguracji ścieżkę pliku JSON z kluczem prywatnym i wciela się w e-maila. Jeśli używasz pliku google-ads.yaml, ciągu YAML lub dict, dodaj ten fragment:

json_key_file_path: JSON_KEY_FILE_PATH
impersonated_email: IMPERSONATED_EMAIL

Jeśli używasz zmiennych środowiskowych, dodaj do konfiguracji lub środowiska bash ten fragment:

export GOOGLE_ADS_JSON_KEY_FILE_PATH=JSON_KEY_FILE_PATH
export GOOGLE_ADS_IMPERSONATED_EMAIL=IMPERSONATED_EMAIL