Biblioteka klienta Perl

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Biblioteka klienta Perl jest hostowana w serwisie GitHub, a pakiet jest dostępny w CPAN.

Biblioteka obsługuje teraz Perl w wersji 5.24.1 lub nowszej. Aby użyć tej biblioteki, potrzebujesz informacji wymienionych w sekcji Wymagania wstępne.

Protokół REST API

Elementy klasy (service, resource, enum, error itp.) w bibliotece klienta Perl są generowane przez analizę definicji buforów protokołów. Więcej informacji o buforach protokołów znajdziesz w artykule na temat serializowania uporządkowanych danych.

Aby połączyć się z interfejsem Google Ads API, biblioteka klienta tworzy treść żądania HTTP jako obiekt JSON, wysyła ją do punktu końcowego REST przez HTTP 1.1, anonimizuje odpowiedź jako obiekt JSON i interpretuje wyniki.

Korzystanie z biblioteki klienta

Przeczytaj sekcję Pierwsze kroki i Podstawowe użycie, by zacząć korzystać z tej biblioteki.

Aby pobrać tokeny odświeżania OAuth2, skorzystaj z tych przewodników:

Aby wykonać wywołania interfejsu API, używając kont usługi OAuth2, zapoznaj się z przewodnikiem Przepływ konta usługi OAuth.

W przewodnikach po funkcjach biblioteki i narzędziach znajdziesz: