Biblioteka klienta interfejsu API Google Ads dla Java

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Biblioteka klienta dla języka Java jest hostowana w serwisie GitHub i rozpowszechniana przez Maven. Udostępnia on kilka funkcji, które ułatwiają korzystanie z interfejsu API, w tym łatwiejsze zarządzanie danymi logowania i tworzenie klientów usług interfejsu API Google Ads.

Biblioteka wymaga środowiska Java 1.8 lub nowszego.

Przewodniki

Pierwsze kroki
Instrukcje konfigurowania biblioteki.
Autoryzacja

Instrukcje konfigurowania danych logowania OAuth2 dla biblioteki przy użyciu różnych przepływów autoryzacji.

Przepływ aplikacji komputerowej OAuth
Jak uzyskać tokeny odświeżania OAuth2 na potrzeby aplikacji na komputer?
Przepływ aplikacji internetowej OAuth
Jak uzyskać tokeny odświeżania OAuth2 na potrzeby aplikacji internetowych?
Przepływ konta usługi OAuth
Jak używać protokołu OAuth 2 z danymi logowania do konta usługi.
Kompilacja utworzona na podstawie źródła

Jak utworzyć bibliotekę klienta ze źródła

Format pliku konfiguracji

Jak określić właściwości Java.

Rejestrowanie

Jak skonfigurować logowanie

Maski pól

Jak używać masek pola w operacjach aktualizacji.

Nazwy zasobów

Forma i nazwa nazw zasobów w interfejsie API.

Konfiguracja serwera proxy

Skonfiguruj serwer proxy HTTP(S).

Długotrwałe operacje

Uruchom długo trwające operacje.