Konfigurowanie sesji ARCore w iOS

Skonfiguruj sesję ARCore, aby tworzyć doświadczenia AR w swojej aplikacji.

Co to jest sesja?

Wszystkie procesy AR, takie jak śledzenie ruchu, zrozumienie środowiska czy oszacowanie oświetlenia, odbywają się w ramach sesji ARCore. GARSession to główny punkt wejścia do interfejsu ARCore API. Zarządza stanem systemu AR i obsługuje cykl życia sesji, umożliwiając aplikacji tworzenie, konfigurowanie, uruchamianie i zatrzymywanie sesji. Co najważniejsze, umożliwia ona otrzymywanie przez aplikację ramek umożliwiających dostęp do zdjęcia z aparatu i pozycji urządzenia.

Sesja może służyć do konfigurowania tych funkcji:

Konfigurowanie sesji

Aby używać interfejsu API Cloud Anchors lub interfejsu API Geospatial, musisz utworzyć konfigurację GARSessionConfiguration z właściwością cloudAnchorMode lub geospatialMode:

Tworzenie sesji w iOS

Dalsze kroki