Dziękujemy za udział w konferencji Google I/O. Sprawdź sesje.

Konfigurowanie sesji ARCore na iOS

Skonfiguruj sesję ARCore, aby utworzyć doświadczenia związane z AR dla Twojej aplikacji.

Czym jest sesja?

Wszystkie procesy AR, takie jak śledzenie ruchu, określanie środowiska czy szacowanie oświetlenia, mają miejsce w obrębie sesji ARCore. GARSession to główny punkt wejścia ARCore API. Zarządza stanem systemu AR i obsługuje cykl życia sesji, umożliwiając aplikacji tworzenie, konfigurowanie, uruchamianie i zatrzymywanie sesji. Co najważniejsze, pozwala aplikacji odbierać ramki, które umożliwiają dostęp do obrazu z aparatu i pozycji urządzenia.

Z sesji można korzystać w celu konfiguracji tych funkcji:

Skonfiguruj sesję

Aby korzystać z interfejsu Cloud Anchors API lub Geospatial, musisz utworzyć GARSessionConfiguration z właściwością cloudAnchorMode lub geospatialMode:

Tworzenie sesji w iOS

Dalsze kroki