Omówienie Street View Static API

Interfejs Street View Static API pozwala umieścić na stronie internetowej statyczną (nieinteraktywną) panoramę lub miniaturę Street View bez użycia JavaScriptu. Zdefiniuj widoczny obszar za pomocą parametrów adresu URL wysyłanych w ramach standardowego żądania HTTP. Żądanie zwraca obraz statyczny.

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=400x400&location=47.5763831,-122.4211769
&fov=80&heading=70&pitch=0&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

Wszystkie wymagane i opcjonalne parametry oraz przykładowe żądania i odpowiedzi znajdziesz w przewodnikach dla programistów.

Wszystkie żądania do interfejsu Street View Static API wymagają klucza interfejsu API i powinny mieć podpis cyfrowy, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa API. Zapoznaj się z zaleceniami Google dotyczącymi sprawdzonych metod dotyczących statycznych interfejsów API oraz sprawdzonych metod zapewniania bezpieczeństwa interfejsów API.

Opłata za interfejs Street View Static API jest naliczana za każde żądanie umieszczenia statycznej (nieinteraktywnej) panoramy Street View. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie i płatności.

Kontroluj wykorzystanie interfejsów API i wydatki dzięki monitorowaniu i raportowaniu.

Więcej informacji

Więcej informacji o korzystaniu ze Street View Static API lub innych usług interfejsu API Map Google znajdziesz na stronie pomocy interfejsu API Map Google.

Jeśli chcesz publikować zdjęcia Street View obejmujące 360 stopni, skorzystaj z interfejsu Streetview Publish API.