ตัวเลือกเส้นทางที่มีให้บริการ

นอกจากการระบุต้นทางและปลายทางแล้ว คุณยังระบุตัวเลือกอีกมากมายในการควบคุมเส้นทางได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ โปรดไปที่ลิงก์ในตาราง:

ตัวเลือก คำอธิบาย
รูปแบบการเดินทาง รูปแบบการเดินทาง เช่น ขับรถ ขนส่งสาธารณะ จักรยาน เดิน หรือยานพาหนะ 2 ล้อ
คำนวณค่าผ่านทาง ประมาณค่าผ่านทางสำหรับเส้นทางหนึ่งๆ
ระบุฟีเจอร์เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง ระบุตัวเลือกในการเลี่ยงค่าผ่านทาง หลีกเลี่ยงทางหลวง และตัวเลือกอื่นๆ
ขอโพลีไลน์ของเส้นทาง ขอชุดพิกัดที่แสดงเส้นทาง ซึ่งอาจรวมข้อมูลการจราจรด้วย (ไม่บังคับ)
ขอเส้นทางอื่น คำนวณเส้นทางเลือกได้สูงสุด 3 เส้นทางพร้อมเส้นทางเริ่มต้น
ขอค่าที่แปลแล้ว ขอช่องคำตอบเพิ่มเติมที่เป็นข้อความที่แปลแล้วสำหรับระยะเวลาการเดินทาง ระยะทาง และระบบหน่วย (เมตริกหรืออิมพีเรียล)
เพิ่มประสิทธิภาพลำดับของจุดแวะพัก คำนวณลำดับที่ดีที่สุดในการไปยังจุดอ้างอิงระหว่างเส้นทาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

ดูตัวเลือกเพิ่มเติมที่ลิงก์ในตารางนี้

ตัวเลือกเพิ่มเติม คำอธิบาย
ประเภทยานพาหนะที่ใช้ได้กับเส้นทาง ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับเลือกประเภทพาหนะที่จะใช้เดินทางในเส้นทาง
ประเภทจุดอ้างอิงและตัวเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าและกำหนดค่าจุดอ้างอิง
ตัวเลือกการจราจรของเส้นทางต่างๆ ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการรวมหรือยกเว้นข้อมูลการจราจรเมื่อคำนวณเส้นทาง
ตัวเลือกเพิ่มเติม หากต้องการระบุตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น เวลาออกเดินทาง รหัสภาษาสำหรับการตอบกลับที่แสดงผล (เฉพาะเส้นทางการประมวลผล) และหน่วยวัดในการตอบกลับ (เส้นทางการประมวลผลเท่านั้น) โปรดดูเนื้อความของคำขอ