ขอใช้เส้นทางอื่น

โดยค่าเริ่มต้น Routes API จะแสดงผลเส้นทางเริ่มต้น ซึ่งปกติจะเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดจากต้นทางไปยังปลายทาง เมื่อคุณขอเส้นทางอื่น API จะแสดงผลสูงสุด 3 เส้นทางพร้อมกับเส้นทางเริ่มต้น จากนั้น ลูกค้าจะเลือกเส้นทางที่เหมาะกับความต้องการของตนมากที่สุดได้

ข้อควรพิจารณาเมื่อขอเส้นทางอื่น

หากต้องการขอเส้นทางอื่น ควรทราบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • คุณขอได้เฉพาะเส้นทางอื่นสำหรับเส้นทางที่ไม่มีจุดอ้างอิงกลาง การส่งคำขอเส้นทางอื่นเมื่อเส้นทางระบุจุดอ้างอิงกลางไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด แต่จะไม่แสดงผลเส้นทางอื่น

 • คำตอบจะมีเส้นทางสำรองสูงสุด 3 เส้นทาง แต่บางทีก็ไม่มีเส้นทางอื่นที่ใช้ได้ ดังนั้นการตอบกลับจะมีเพียงเส้นทางเริ่มต้น

 • เนื่องจากต้องประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อคำนวณเส้นทางอื่น การขอเส้นทางอื่นอาจเพิ่มเวลาในการตอบกลับของ API

ตัวอย่างคำขอเส้นทางอื่น

ตั้งค่า computeAlternativeRoutes เป็น true เพื่อขอเส้นทางอื่น ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีขอเส้นทางอื่นในคำขอ computeRoutes (REST)

curl -X POST -d '{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude":42.340173523716736,
    "longitude":-71.05997968330408
   }
  }
 },
 "destination":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude":42.075698891472804,
    "longitude": -72.59806562080408
   }
  }
 },
 "travelMode": "DRIVE",
 "routingPreference":"TRAFFIC_AWARE",
 "computeAlternativeRoutes": true
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: routes.duration,routes.distanceMeters,routes.routeLabels' \
'https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes'

ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถระบุฟิลด์มาสก์เพื่อให้การตอบกลับมีเฉพาะพร็อพเพอร์ตี้ duration, distanceMeters, และ routeLabels สำหรับแต่ละเส้นทาง จากนั้นลูกค้าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเลือกเส้นทางที่จะใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อเลือกข้อมูลที่จะแสดง

ตัวอย่างการตอบกลับสำหรับเส้นทางอื่น

ในการตอบกลับ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้อาร์เรย์ routeLabels เพื่อระบุเส้นทางการเข้าถึง ดังนี้

 • สำหรับเส้นทางเริ่มต้น พร็อพเพอร์ตี้ routeLabels จะมี DEFAULT_ROUTE

 • สำหรับเส้นทางอื่น พร็อพเพอร์ตี้ routeLabels จะมี DEFAULT_ROUTE_ALTERNATE

ในตัวอย่างนี้ การตอบกลับจะประกอบด้วยเส้นทางเริ่มต้นและเส้นทางสำรอง 2 เส้นทาง โปรดสังเกตว่าค่าของพร็อพเพอร์ตี้ duration และ distanceMeters แตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง

{
 "routes": [
  {
   "distanceMeters": 150322,
   "duration": "5309s",
   "routeLabels": [
    "DEFAULT_ROUTE"
   ]
  },
  {
   "distanceMeters": 157614,
   "duration": "6879s",
   "routeLabels": [
    "DEFAULT_ROUTE_ALTERNATE"
   ]
  },
  {
   "distanceMeters": 189311,
   "duration": "7376s",
   "routeLabels": [
    "DEFAULT_ROUTE_ALTERNATE"
   ]
  }
  ]
}

ใส่เส้นประกอบในคำตอบ

เพิ่มเส้นประกอบสำหรับแต่ละเส้นทางในคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้เลือกเส้นทางได้ง่ายขึ้น จากนั้นคุณจะแสดงเส้นประกอบแต่ละเส้นบนแผนที่ได้

หากต้องการเพิ่มเส้นประกอบ ให้ใส่ routes.polyline ในมาสก์ของช่อง:

-H 'X-Goog-FieldMask: routes.duration,routes.distanceMeters,routes.routeLabels,routes.polyline'

การตอบสนองจะมีเส้นประกอบสำหรับแต่ละเส้นทาง ดังนี้

{
 "routes": [
  {
   "distanceMeters": 150322,
   "duration": "5309s",
   "polyline": {
    "encodedPolyline": "mrlaGtavpLPLBTm…PgA^qC"
   },
   "routeLabels": [
    "DEFAULT_ROUTE"
   ]
  },
  {
   "distanceMeters": 157614,
   "duration": "6879s",
   "polyline": {
    "encodedPolyline": "DmEd`@e@pCo@pCs@z…PgA^qC"
   },
   "routeLabels": [
    "DEFAULT_ROUTE_ALTERNATE"
   ]
  },
  {
   "distanceMeters": 189311,
   "duration": "7376s",
   "polyline": {
    "encodedPolyline": "FVLL|Af@HPAV…PgA^qC"
   },
   "routeLabels": [
    "DEFAULT_ROUTE_ALTERNATE"
   ]
  }
  ]
}