Địa điểm Tổng quan và thiết lập KTX của Android

Android KTX của Địa điểm là một tập hợp các tiện ích Kotlin cho SDK Địa điểm dành cho Android. Các tiện ích này cung cấp các tính năng ngôn ngữ Kotlin, cho phép bạn viết Kotlin một cách ngắn gọn và dễ hiểu khi phát triển SDK Địa điểm dành cho Android. Các địa điểm KTX được cung cấp nguồn mở và có sẵn trên GitHub cùng với các ví dụ.

Cài đặt KTX cho SDK địa điểm

Để cài đặt KTX cho SDK địa điểm dành cho Android, hãy thêm các phần phụ thuộc sau vào tệp build.gradle cấp ứng dụng của bạn.

dependencies {

  // KTX for the Places SDK for Android library
  implementation 'com.google.maps.android:places-ktx:3.2.0'
}

Thử ứng dụng mẫu

Kho lưu trữ GitHub của thư viện này cũng chứa ứng dụng minh hoạ cho thấy cách bạn có thể sử dụng thư viện Places KTX trong ứng dụng của riêng mình.

Màn hình đầu tiên của ứng dụng mẫu Places KTX, hiển thị các lựa chọn của bạn
Màn hình ứng dụng minh hoạ tính năng Tìm kiếm địa điểm

Để thử ứng dụng minh hoạ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ GitHub, hãy sao chép hoặc tải tệp ZIP xuống.
 2. Trong Android Studio, hãy chọn File -> Open (Tệp -> Mở) rồi chuyển đến thư mục đó rồi mở thư mục mà bạn vừa sao chép hoặc tải xuống.
 3. Thêm khoá API vào ứng dụng minh hoạ.
  1. Tải khoá API Địa điểm.
  2. Trong thư mục gốc, hãy tạo một tệp có tên là secrets.properties. Để bảo vệ khoá API của bạn, tệp này KHÔNG được đặt ở chế độ quản lý phiên bản.
  3. Thêm dòng đơn này vào secrets.properties
   PLACES_API_KEY="YOUR_API_KEY"
   trong đó YOUR_API_KEY là khoá API thực tế mà bạn nhận được trong bước đầu tiên. Bạn có thể xem local.defaults.properties làm ví dụ.
 4. Trong cấu hình chạy, hãy chọn mô-đun app-places-ktx.
 5. Chọn Chạy 'app-places-ktx'.