Zasady dotyczące interfejsu Elevation API

Ten dokument zawiera listę wymagań dotyczących aplikacji tworzonych za pomocą interfejsu Elevation API. Pamiętaj, że korzystanie z interfejsu Elevation API podlega umowie z Google.

Udostępnienie warunków korzystania z usługi i polityki prywatności

Jeśli tworzysz aplikację do interfejsu Elevation API, musisz udostępnić w niej Warunki korzystania z usługi oraz Politykę prywatności. Muszą one być zgodne z wytycznymi określonymi w Umowie z Google:

  • Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności muszą być dostępne publicznie.
  • W Warunkach korzystania z aplikacji musisz wyraźnie określić, że korzystając z niej, użytkownicy są związani Warunkami korzystania z usług Google.
  • Musisz powiadomić użytkowników w swojej Polityce prywatności, że korzystasz z interfejsów API Map Google, i uwzględnić je przez odniesienie do Polityki prywatności Google.

Zalecane miejsce udostępniania Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności zależy od platformy, z której korzysta aplikacja.

Aplikacja mobilna

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, zalecamy podanie linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności na stronie pobierania aplikacji w odpowiednim sklepie z aplikacjami oraz w menu ustawień aplikacji.

Aplikacje internetowe

Jeśli tworzysz aplikację internetową, zalecamy podanie w stopce witryny linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Pobieranie z wyprzedzeniem, zapisywanie w pamięci podręcznej lub przechowywanie treści

W przypadku aplikacji korzystających z interfejsu Elevation API obowiązują warunki umowy z Google. Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownik nie może wstępnie pobierać, indeksować, przechowywać ani zapisywać w pamięci podręcznej żadnych Treści z wyjątkiem ograniczonych warunków określonych w warunkach.

Wyświetlam wyniki interfejsu Elevation API

Wyniki interfejsu Elevation API możesz wyświetlać w Mapach Google lub bez mapy. Jeśli chcesz wyświetlić wyniki interfejsu Elevation API na mapie, musisz je wyświetlić w Mapach Google. Zabronione jest używanie danych interfejsu Elevation API na mapie, która nie jest mapą Google.

Jeśli aplikacja wyświetla dane w Mapach Google, pojawia się tam logo Google i nie można go zmieniać. Aplikacje, które wyświetlają dane Google na tym samym ekranie co Mapa Google, nie muszą podawać Google dodatkowych informacji o autorze.

Jeśli Twoja aplikacja wyświetla dane na stronie lub w widoku, który nie wyświetla również Map Google, musisz pokazać logo Google z tymi danymi. Jeśli na przykład aplikacja wyświetla dane Google na jednej karcie, a mapa Google z tymi danymi na innej, pierwsza karta musi zawierać logo Google. Jeśli Twoja aplikacja używa pól wyszukiwania z autouzupełnianiem lub bez niego, logo musi być wyświetlane w tekście.

Logo Google powinno być umieszczone w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o autorze umieszczone w prawym dolnym rogu. Oba te elementy powinny być widoczne na mapie jako całość, a nie pod mapą ani innym miejscem w aplikacji. W poniższym przykładzie mapy widać logo Google w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o źródle w prawym dolnym rogu.

Ten plik ZIP zawiera logo Google w odpowiednim rozmiarze do aplikacji na komputery oraz na Androida i iOS. Nie możesz w żaden sposób zmieniać rozmiaru ani modyfikować logo.

Pobierz: google_logo.zip

Nie modyfikuj atrybucji. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie ukrywaj informacji o autorze. W tekście nie można używać logo Google (np. „Te mapy pochodzą z [Google_logo]”).

Dbaj o to, aby informacje o atrybucji były zawsze aktualne. Jeśli używasz zrzutów ekranu przedstawiających zdjęcia Google poza bezpośrednią umieszczaniem filmów, podaj standardową informację o pochodzeniu danych w takiej postaci, w jakiej jest widoczna na zdjęciu. W razie potrzeby możesz dostosować styl i umiejscowienie tekstu informacji o autorze, pod warunkiem, że znajduje się on blisko treści i czytelny dla przeciętnego widza lub czytelnika. Nie możesz odsunąć informacji o autorze poza treść, np. na koniec książki, informacje o autorze plików lub programu albo w stopce witryny.

Uwzględnij zewnętrznych dostawców danych. Niektóre dane i zdjęcia w naszych usługach do mapowania pochodzą od dostawców innych niż Google. W przypadku używania takich zdjęć tekst informacji o firmie musi zawierać nazwę „Google” i odpowiednich dostawców danych, np. „Dane mapy: Google, Maxar Technologies”. Jeśli zdjęcia wskazują zewnętrznych dostawców danych, tylko nazwa „Google” lub logo Google jest nieprawidłowe.

Jeśli używasz Google Maps Platform na urządzeniu, na którym wyświetlanie atrybucji nie jest przydatne, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google, aby omówić licencje odpowiednie do Twojego przypadku.

Wytyczne dotyczące stylu dla oznaczeń Google

Jeśli nie możesz użyć logo Google do pobrania, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stylu oznaczeń Google w CSS i HTML.

Pusty obszar

Wielkość pustego obszaru wokół logo powinna być równa wysokości litery „G” w Google lub większa.

Odstęp między reklamą a logo Google powinien być o połowie szerokości litery „G”.

Czytelność

Informacje o autorze powinny być zawsze wyraźne i czytelne oraz mieć odpowiednią odmianę kolorystyczną na danym tle. Zawsze dbaj o odpowiedni poziom kontrastu dla wybranej odmiany logo.

Kolor

Używaj tekstu Google Material Gray 700 na białym lub jasnym tle z maksymalnym odcieniem czerni w zakresie 0–40%.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Na ciemniejszym tle, nad zdjęciem lub wzorem informującym o braku aktywności dodaj biały tekst, aby dodać informacje o autorze filmu i źródła informacji.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Czcionka

Użyj czcionki Roboto.

Przykładowy kod CSS

Zastosowanie poniższego kodu CSS do tekstu „Google” spowoduje wyświetlenie tekstu „Google” z odpowiednią czcionką, kolorem i odstępami na białym lub jasnym tle.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;