GoogleMap.OnPolygonClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnPolygonClickListener

Bir poligon tıklandığında yapılan geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut, geçersiz
onPolygonClick(Poligon poligonu)
Bir poligon tıklandığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut geçersiz onPolygonClick (Poligon poligon)

Bir poligon tıklandığında çağrılır.

Bu numara, Android kullanıcı arayüzü mesaj dizisinde çağrılır.

Parametreler
poligon Tıklanan poligon.