GoogleMap.OnMarkerTıklama İşleyici

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnMarkerClickListener

Bir işaretçi tıklandığında veya buna dokunulduğunda çağrılan yöntemlerin imzalarını tanımlar.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boole
onMarkerClick(İşaretçi işaretçisi)
İşaretçi tıklandığında veya dokunulduğunda çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

genel soyut boole onMarkerClick (İşaretçi işaretçisi)

İşaretçi tıklandığında veya dokunulduğunda çağrılır.

Not: Bir işaretçi tıklandığında veya buna dokunulduğunda gerçekleşen ilk şey, halihazırda gösterilen bilgi penceresinin kapalı olması ve GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener tetikleyicisinin tetiklenmesidir. Ardından OnMarkerClickListener tetiklenir. Dolayısıyla, OnMarkerClickListener içindeki herhangi bir işaretçide isInfoWindowShown() çağrısı yanlış olarak döndürülür.

Parametreler
işaretçi Tıklanan işaretçi.
İadeler
  • true, etkinliği görüntüleyen kişiyi tükettiyse (ör. varsayılan davranış gerçekleşmemelidir), aksi takdirde false (varsayılan davranış gerçekleşmelidir). Varsayılan davranış, kameranın işaretçiye hareket etmesi ve bir bilgi penceresinin görünmesidir.