Google Map.OnGround oluşturacakClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener

Zemin bindirmesinin tıklanmasıyla ilişkili geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut boşluk
onGroundOverlayClick(GroundOverlay groundOverlay)
Zemin bindirmesi tıklandığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut void onGroundOverlayClick (GroundOverlay groundOverlay)

Zemin bindirmesi tıklandığında çağrılır.

Buna Android kullanıcı arayüzü iş parçacığında çağrılır.

Parametreler
groundOverlay Tıklanan zemin bindirmesi.