GoogleMap.OnGroundYer Paylaşımlı Tıklama Dinleyici

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnGroundgroundClickListener

Zemin bindirmesi tıklandığında kullanılacak geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut, geçersiz
onGroundFRAMEClick(Groundground groundFRAME)
Bir zemin bindirmesi tıklandığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut geçersiz onGroundgroundClick (Groundground groundFRAME)

Bir zemin bindirmesi tıklandığında çağrılır.

Bu numara, Android kullanıcı arayüzü mesaj dizisinde çağrılır.

Parametreler
zemin bindirme Tıklanan zemin yer paylaşımı.