GoogleMap.OnCircleClickListener

herkese açık statik arayüz GoogleMap.OnCircleClickListener

Bir dairenin tıklandığı zaman geri çağırma arayüzü.

Herkese Açık Yöntem Özeti

soyut, geçersiz
onCircleClick( Daire daire)
Bir çevre tıklandığında çağrılır.

Herkese Açık Yöntemler

herkese açık soyut geçersiz onCircleClick (Daire çemberi)

Bir çevre tıklandığında çağrılır.

Bu numara, Android kullanıcı arayüzü mesaj dizisinde çağrılır.

Parametreler
daire Tıklanan daire.