Kamera güncellemesi

herkese açık nihai sınıf KameraUpdate Nesneyi genişletiyor

Kamera hareketini tanımlar. Bu tür bir nesne, animateCamera(CameraUpdate), animateCamera(CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback) veya moveCamera(CameraUpdate) çağırarak bir haritanın kamerasını değiştirmek için kullanılabilir.

Bir CameraUpdate almak için CameraUpdateFactory fabrika sınıfını kullanın.

Örneğin, haritayı yakınlaştırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

GoogleMap map = ...;
 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
 

Geliştirici Kılavuzu

Daha fazla bilgi için Kamera ve Görünüm geliştirici kılavuzunu okuyun.

Devralınan Yöntem Özeti