Kamera güncellemesi

herkese açık son sınıf CameraUpdate Nesnenin kapsamını genişletir

Kamera hareketini tanımlar. Bu tür bir nesne animateCamera(CameraUpdate), animateCamera(CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback) veya moveCamera(CameraUpdate) yöntemini çağırarak haritanın kamerasını değiştirmek için kullanılabilir.

CameraUpdate edinmek için CameraUpdateFactory fabrika sınıfını kullanın.

Örneğin, bir haritayı yakınlaştırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

GoogleMap map = ...;
 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
 

Geliştirici Kılavuzu

Daha fazla bilgi için Kamera ve Görünüm geliştirici kılavuzunu okuyun.

Devralınan Yöntem Özeti