ไลบรารีไคลเอ็นต์

ไลบรารีไคลเอ็นต์ของเรามอบมุมมองระดับสูงและองค์ประกอบที่ใช้สร้างสรรค์พื้นฐานของ Google Ads API ซึ่งทำให้การพัฒนาแอปเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการใช้ API ใหม่หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ API

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ แหล่งที่มา การจัดจำหน่าย ตัวอย่างโค้ด
Java google-ads-java Maven, tar.gz ดูใน GitHub
.NET google-ads-dotnet nuget, tar.gz, รหัสไปรษณีย์ ดูใน GitHub
PHP google-ads-php tar.gz ดูใน GitHub
Python google-ads-python tar.gz, รหัสไปรษณีย์ ดูใน GitHub
Ruby google-ads-ruby gem, tar.gz, รหัสไปรษณีย์ ดูใน GitHub
Perl google-ads-perl tar.gz, รหัสไปรษณีย์ ดูใน GitHub

เวอร์ชัน API ที่รองรับ

ตารางนี้จะแสดงว่าไลบรารีของไคลเอ็นต์ใดใช้งานได้กับ API เวอร์ชันใด

Java

ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับ Java
v16 Min: 30.0.0
Max:
v15 Min: 28.0.0
Max:
v14 Min: 26.0.0
Max:

C#

ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับ .NET
v16 Min: 18.1.0
Max:
v15 Min: 17.1.0
Max:
v14 Min: 16.1.0
Max:

PHP

ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับ PHP
v16 Min: 22.1.0
Max:
v15 Min: 21.1.0
Max:
v14 Min: 19.2.0
Max:

Python

ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับ Python
v15 Min: 22.1.0
Max:
v14 Min: 21.2.0
Max:

Ruby

ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับ Ruby
v16 Min: 27.0.0
Max:
v15 Min: 25.0.0
Max:
v14 Min: 23.0.0
Max:

Perl

ไลบรารีไคลเอ็นต์สำหรับ Perl
v16 Min: 21.0.0
Max:
v15 Min: 19.0.0
Max:
v14 Min: 17.0.0
Max:

การกำหนดค่า

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Ads API แต่ละรายการมีการตั้งค่าการกำหนดค่าและวิธีการโหลดที่ต่างกัน ซึ่งคุณใช้ปรับแต่งลักษณะการทำงานได้

ต่อไปนี้คือตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ใช้กันทั่วไปในไลบรารีของไคลเอ็นต์ทั้งหมดและโหลดเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่าได้

 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์
  • GOOGLE_ADS_CONFIGURATION_FILE_PATH: เส้นทางไปยังไฟล์การกำหนดค่า
 • OAuth2
  • โหมดแอปพลิเคชัน
   • GOOGLE_ADS_CLIENT_ID : ตั้งค่านี้เป็นรหัสไคลเอ็นต์ OAuth2
   • GOOGLE_ADS_CLIENT_SECRET : ตั้งค่านี้เป็นรหัสลับไคลเอ็นต์ OAuth2
   • GOOGLE_ADS_REFRESH_TOKEN : ตั้งค่านี้เป็นโทเค็นการรีเฟรช OAuth2 ที่สร้างไว้ล่วงหน้า หากต้องการใช้โทเค็น OAuth2 ซ้ำ การตั้งค่านี้เป็นแบบไม่บังคับ
  • โหมดบัญชีบริการ
   • GOOGLE_ADS_JSON_KEY_FILE_PATH : ตั้งค่านี้เป็นเส้นทางไฟล์การกำหนดค่า JSON แบบ OAuth2
   • GOOGLE_ADS_IMPERSONATED_EMAIL : ตั้งค่านี้เป็นอีเมลของบัญชีที่คุณแอบอ้าง
 • Google Ads API
  • GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN : ตั้งค่านี้เป็นโทเค็นของนักพัฒนา
  • GOOGLE_ADS_LOGIN_CUSTOMER_ID : นี่คือรหัสลูกค้าของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์สำหรับใช้ในคำขอโดยไม่มีขีดกลางสั้น (-)
  • GOOGLE_ADS_LINKED_CUSTOMER_ID : ส่วนหัวนี้จำเป็นสำหรับเมธอดที่อัปเดตทรัพยากรของเอนทิตีเมื่อได้รับสิทธิ์ผ่านบัญชีที่ลิงก์ใน UI ของ Google Ads (ทรัพยากร AccountLink ใน Google Ads API) เท่านั้น ตั้งค่านี้เป็นรหัสลูกค้าของผู้ให้บริการข้อมูลที่อัปเดตทรัพยากรของรหัสลูกค้าที่ระบุ ควรตั้งค่าโดยไม่มีขีดกลางสั้น (-) หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ลิงก์ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ
Perl

ตัวแปรสภาพแวดล้อมมักได้รับการกําหนดไว้ในไฟล์การกำหนดค่า Bash เช่น ไฟล์ .bashrc หรือ .bash_profile ที่อยู่ในไดเรกทอรี $HOME นอกจากนี้ยังกำหนดได้โดยใช้บรรทัดคำสั่ง

ขั้นตอนพื้นฐานบางส่วนในการกำหนดตัวแปรสภาพแวดล้อมโดยใช้ไฟล์ .bashrc โดยใช้เทอร์มินัลมีดังนี้

# Append the line "export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890" to
# the bottom of your .bashrc file.
echo "export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890" >> ~/.bashrc

# Update your bash environment to use the most recently updated
# version of your .bashrc file.
src ~/.bashrc

นอกจากนี้ คุณยังตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมในอินสแตนซ์เทอร์มินัลได้โดยตรงจากบรรทัดคำสั่งดังนี้

export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890

อีกทางเลือกหนึ่งคือการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมเมื่อเรียกใช้คำสั่งที่ใช้ตัวแปรดังกล่าว

GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890 php /path/to/script/that/uses/envvar.php

ค้นหาการแบ่งหน้า

โดยปกติแล้ว GoogleAdsService.Search จะใช้ในแอปแบบอินเทอร์แอกทีฟที่แสดงหน้าผลการค้นหา

ไลบรารีของไคลเอ็นต์จะใช้การแบ่งหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำซ้ำผลลัพธ์ เพื่อให้คุณดาวน์โหลดและประมวลผลทั้งหมดพร้อมกันได้ เช่น

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  String query = "SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id";
  // Constructs the SearchGoogleAdsStreamRequest.
  SearchGoogleAdsStreamRequest request =
    SearchGoogleAdsStreamRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setQuery(query)
      .build();

  // Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve all campaigns.
  ServerStream<SearchGoogleAdsStreamResponse> stream =
    googleAdsServiceClient.searchStreamCallable().call(request);

  // Iterates through and prints all of the results in the stream response.
  for (SearchGoogleAdsStreamResponse response : stream) {
   for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getResultsList()) {
    System.out.printf(
      "Campaign with ID %d and name '%s' was found.%n",
      googleAdsRow.getCampaign().getId(), googleAdsRow.getCampaign().getName());
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V16.GoogleAdsService);

  // Create a query that will retrieve all campaigns.
  string query = @"SELECT
          campaign.id,
          campaign.name,
          campaign.network_settings.target_content_network
        FROM campaign
        ORDER BY campaign.id";

  try
  {
    // Issue a search request.
    googleAdsService.SearchStream(customerId.ToString(), query,
      delegate (SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
      {
        foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in resp.Results)
        {
          Console.WriteLine("Campaign with ID {0} and name '{1}' was found.",
            googleAdsRow.Campaign.Id, googleAdsRow.Campaign.Name);
        }
      }
    );
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves all campaigns.
  $query = 'SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id';
  // Issues a search stream request.
  /** @var GoogleAdsServerStreamDecorator $stream */
  $stream = $googleAdsServiceClient->searchStream(
    SearchGoogleAdsStreamRequest::build($customerId, $query)
  );

  // Iterates over all rows in all messages and prints the requested field values for
  // the campaign in each row.
  foreach ($stream->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      "Campaign with ID %d and name '%s' was found.%s",
      $googleAdsRow->getCampaign()->getId(),
      $googleAdsRow->getCampaign()->getName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  query = """
    SELECT
     campaign.id,
     campaign.name
    FROM campaign
    ORDER BY campaign.id"""

  # Issues a search request using streaming.
  stream = ga_service.search_stream(customer_id=customer_id, query=query)

  for batch in stream:
    for row in batch.results:
      print(
        f"Campaign with ID {row.campaign.id} and name "
        f'"{row.campaign.name}" was found.'
      )
   

Ruby

def get_campaigns(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 responses = client.service.google_ads.search_stream(
  customer_id: customer_id,
  query: 'SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id',
 )

 responses.each do |response|
  response.results.each do |row|
   puts "Campaign with ID #{row.campaign.id} and name '#{row.campaign.name}' was found."
  end
 end
end
   

Perl

sub get_campaigns {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Create a search Google Ads stream request that will retrieve all campaigns.
 my $search_stream_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsStreamRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   =>
    "SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id"
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $search_stream_handler =
  Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchStreamHandler->new({
   service => $google_ads_service,
   request => $search_stream_request
  });

 # Issue a search request and process the stream response to print the requested
 # field values for the campaign in each row.
 $search_stream_handler->process_contents(
  sub {
   my $google_ads_row = shift;
   printf "Campaign with ID %d and name '%s' was found.\n",
    $google_ads_row->{campaign}{id}, $google_ads_row->{campaign}{name};
  });

 return 1;
}
   

คุณอาจต้องดำเนินการต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพจำนวนหน้าที่มีการดึงข้อมูล
 • เพิ่มประสิทธิภาพจำนวนผลลัพธ์ที่จัดเก็บในแต่ละครั้ง
 • ดาวน์โหลดและประมวลผลหน้าผลลัพธ์ในลำดับที่เฉพาะเจาะจง

ซึ่งทำได้ด้วยการจัดเก็บโทเค็นของหน้าเว็บแทนผลการค้นหา ซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนให้กับโค้ด

Java

/**
 * Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
 *
 * @param googleAdsClient the Google Ads API client.
 * @param customerId the client customer ID.
 * @param query the search query.
 * @param pageNumber the number of the page to fetch and print results for.
 * @param pageTokens the cache of page tokens to use and update.
 */
private static void fetchAndPrintPageResults(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  String query,
  int pageNumber,
  SortedMap<Integer, String> pageTokens) {
 int currentPageNumber;
 // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
 if (pageTokens.containsKey(pageNumber)) {
  System.out.println(
    "The token of the requested page was cached, we will use it to get the results.");
  currentPageNumber = pageNumber;
 } else {
  System.out.printf(
    "The token of the requested page was never cached, we will use the closest page we know"
      + " the token for (page %d) and sequentially get pages from there.%n",
    pageTokens.size());
  currentPageNumber = pageTokens.lastKey();
 }

 // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page results
 // are returned.
 while (currentPageNumber <= pageNumber) {
  // Fetches the next page.
  System.out.printf("Fetching page %d...%n", currentPageNumber);
  SearchGoogleAdsRequest request =
    SearchGoogleAdsRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setPageSize(PAGE_SIZE)
      .setQuery(query)
      .setReturnTotalResultsCount(true)
      // Uses the page token cached for the current page number.
      .setPageToken(pageTokens.get(currentPageNumber))
      .build();
  try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
   SearchPagedResponse response = googleAdsServiceClient.search(request);
   cacheNextPageToken(pageTokens, response.getPage(), currentPageNumber + 1);

   // Prints only the results for the requested page.
   if (currentPageNumber == pageNumber) {
    // Prints the results of the requested page.
    System.out.printf("Printing results found for page %d:%n", pageNumber);
    for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getPage().getResponse().getResultsList()) {
     System.out.printf(
       "- Campaign with ID %d and name '%s'.%n",
       googleAdsRow.getCampaign().getId(), googleAdsRow.getCampaign().getName());
    }
   }

   currentPageNumber++;
  }
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
/// </summary>
/// <param name="googleAdsService">The Google Ads API Service client.</param>
/// <param name="request">The request.</param>
/// <param name="pageNumber">The number of the page to fetch and print results for.</param>
/// <param name="pageTokens">The cache of page tokens to use and update.</param>
/// <returns></returns>
private static void FetchAndPrintPageResults(GoogleAdsServiceClient googleAdsService,
  SearchGoogleAdsRequest request, int pageNumber, Dictionary<int, string> pageTokens)
{
  int currentPageNumber = pageNumber;

  // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if (pageTokens.ContainsKey(pageNumber - 1))
  {
    Console.WriteLine("The token of the requested page was cached, we will use it " +
      "to get the results.");
    currentPageNumber = pageNumber;
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The token of the requested page was never cached, we will " +
      $"use the closest page we know the token for (page #{pageNumber}) and " +
      $"sequentially get pages from there.");
    currentPageNumber = pageNumber;
    while (!pageTokens.ContainsKey(currentPageNumber))
    {
      currentPageNumber--;
    }
  }

  SearchGoogleAdsResponse response = null;
  // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page
  // results are returned.
  while (currentPageNumber <= pageNumber)
  {
    // Fetches the next page.
    Console.WriteLine($"Fetching page #{currentPageNumber}...");
    request.PageToken = pageTokens[currentPageNumber - 1];
    response = googleAdsService.Search(request)
      .AsRawResponses().First();
    CacheNextPageToken(pageTokens, response, currentPageNumber);
    currentPageNumber++;
  }

  // Prints the results of the requested page.
  Console.WriteLine($"Printing results found for the page #{pageNumber}");
  foreach (GoogleAdsRow row in response.Results)
  {
    Campaign c = row.Campaign;
    Console.WriteLine($" - Campaign with ID {c.Id} and name '{c.Name}'");
  }
}

   

PHP

/**
 * Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
 *
 * @param GoogleAdsServiceClient $googleAdsServiceClient the Google Ads API Service client
 * @param int $customerId the customer ID
 * @param string $searchQuery the search query
 * @param array $searchOptions the search options
 * @param int $pageNumber the number of the page to fetch and print results for
 * @param array &$pageTokens the cache of page tokens to use and update
 */
private static function fetchAndPrintPageResults(
  GoogleAdsServiceClient $googleAdsServiceClient,
  int $customerId,
  string $searchQuery,
  array $searchOptions,
  int $pageNumber,
  array &$pageTokens
) {
  // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if (isset($pageTokens[$pageNumber])) {
    printf(
      'The token of the requested page was cached, we will use it to get the results.%s',
      PHP_EOL
    );
    $currentPageNumber = $pageNumber;
  } else {
    printf(
      'The token of the requested page was never cached, we will use the closest page ' .
      'we know the token for (page #%d) and sequentially get pages from there.%s',
      count($pageTokens),
      PHP_EOL
    );
    $currentPageNumber = count($pageTokens);
  }

  // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page results
  // are returned.
  while ($currentPageNumber <= $pageNumber) {
    // Fetches the next page.
    printf('Fetching page #%d...%s', $currentPageNumber, PHP_EOL);
    $response = $googleAdsServiceClient->search(
      (new SearchGoogleAdsRequest(
        $searchOptions + [
          // Uses the page token cached for the current page number.
          'page_token' => $pageTokens[$currentPageNumber]
        ]
      ))->setCustomerId($customerId)->setQuery($searchQuery)
    );
    self::cacheNextPageToken($pageTokens, $response->getPage(), $currentPageNumber);
    $currentPageNumber++;
  }

  // Prints the results of the requested page.
  printf('Printing results found for the page #%d:%s', $pageNumber, PHP_EOL);
  foreach ($response->getPage()->getIterator() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      " - Campaign with ID %d and name '%s'.%s",
      $googleAdsRow->getCampaign()->getId(),
      $googleAdsRow->getCampaign()->getName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def fetch_and_print_results(
  client, customer_id, query, page_number, page_tokens
):
  """Fetches and prints the results of a page using a cache of page tokens.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    query: the search query.
    page_number: the number of the page to fetch and print results for.
    page_tokens: the cache of page tokens to use and update.
  """
  current_page_number = None
  # There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if page_tokens.get(page_number, None):
    print(
      "The token of the request page was cached, we will use it to get "
      "the results."
    )
    current_page_number = page_number
  else:
    count = len(page_tokens.keys())
    print(
      "The token of the requested page was never cached, we will use "
      f"the closest page we know the token for (page {count}) and "
      "sequentially get pages from there."
    )
    current_page_number = count

  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
  # Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested
  # page results are returned.
  while current_page_number <= page_number:
    # Fetches the next page.
    print(f"Fetching page {current_page_number}...")
    request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
    request.customer_id = customer_id
    request.query = query
    request.page_size = _PAGE_SIZE
    request.return_total_results_count = True
    # Uses the page token cached for the current page number.
    request.page_token = page_tokens[current_page_number]

    response = googleads_service.search(request=request)
    cache_next_page_token(page_tokens, response, current_page_number)
    current_page_number += 1

  # Prints the results of the requested page.
  print(f"Printing results found for the page {page_number}.")
  for row in response.results:
    print(
      f" - Campaign with ID {row.campaign.id} and name "
      f"{row.campaign.name}."
    )
   

Ruby

def fetch_and_print_page_results(client, customer_id, query, page_size,
                 return_total_results_count, page_number, page_tokens)
 if page_tokens.has_key?(page_number)
  puts 'The page token for the request page was cached. Reusing it.'
  current_page = page_number
 else
  puts "The token for the requested page has not been cached yet. We will start " \
   "at page #{page_tokens.size} and request and cache pages until we find it."
  current_page = page_tokens.size
 end

 while current_page <= page_number
  puts page_tokens
  response = client.service.google_ads.search(
   customer_id: customer_id,
   query: query,
   page_size: page_size,
   return_total_results_count: return_total_results_count,
   page_token: page_tokens[current_page],
  )
  cache_next_page_token(page_tokens, response.page, current_page + 1)
  current_page += 1
 end

 puts "Printing results found for page #{page_number}."
 response.page.response.results.each do |result|
  puts "- Campaign with ID #{result.campaign.id} and name #{result.campaign.name}."
 end
end
   

Perl

# Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
sub fetch_and_print_page_results {
 my (
  $api_client,   $customer_id, $query,
  $search_options, $page_number, $page_tokens
 ) = @_;

 my $current_page_number = undef;
 # There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
 if (exists $page_tokens->{$page_number}) {
  print "The token of the requested page was cached, " .
   "we will use it to get the results.\n";
  $current_page_number = $page_number;
 } else {
  printf "The token of the requested page was never cached, " .
   "we will use the closest page we know the token for (page #%d) " .
   "and sequentially get pages from there.\n", scalar keys %$page_tokens;
  $current_page_number = scalar keys %$page_tokens;
 }

 # Fetch next pages in sequence and cache their tokens until the requested page
 # results are returned.
 my $response = undef;
 while ($current_page_number <= $page_number) {
  # Fetch the next page.
  printf "Fetching page #%d...\n", $current_page_number;
  $response = $api_client->GoogleAdsService()->search({
    customerId => $customer_id,
    query   => $query,
    %$search_options,
    # Use the page token cached for the current page number.
    pageToken => $page_tokens->{$current_page_number}});
  cache_next_page_token($page_tokens, $response, $current_page_number);
  $current_page_number++;
 }

 # Print the results of the requested page.
 printf "Printing results found for the page #%d:\n", $page_number;
 foreach my $google_ads_row (@{$response->{results}}) {
  printf
   " - Campaign with ID %d and name '%s'.\n",
   $google_ads_row->{campaign}{id},
   $google_ads_row->{campaign}{name};
 }
}
   

ตัวอย่างโค้ด

ดูตัวอย่างโค้ดของเราของฟังก์ชันทั่วไปบางส่วนใน Google Ads API