Biblioteka klienta PHP

Biblioteka klienta w języku PHP znajduje się pod adresem https://github.com/googleads/google-ads-php i jest też dostępna w systemach zarządzania zależnościami:

Najniższą wersję PHP, jaką obsługuje ta biblioteka, możesz sprawdzić w composer.json. Wersja jest określana jako wartość php klucza require. Biblioteka przestrzega harmonogramu wycofywania PHP i aktualizuje plik composer.json po upływie 4–5 miesięcy od końca cyklu życia minimalnej wymaganej wersji PHP. Na podstawie obsługiwanych wersji PHP aktualizacja odbywa się mniej więcej raz w roku.

Jak wskazujemy w tabeli composer.json, biblioteka zależy od gRPC. Zanim użyjesz tej biblioteki, zapoznaj się z artykułami Pierwsze kroki i Podstawowe użycie.

Aby skonfigurować bibliotekę klienta przy użyciu protokołu OAuth, zapoznaj się z tymi przewodnikami:

Zapoznaj się z tymi przewodnikami po funkcjach i narzędziach biblioteki: