Transport

Istnieją 2 rodzaje transportu, których można używać podczas wysyłania żądań do interfejsu API. Nasza biblioteka klienta wybiera optymalną bibliotekę:

  • Preferowana: gRPC. Wymaga instalacji rozszerzenia gRPC PHP i korzysta z protokołu HTTP/2.
  • Gdy protokół gRPC jest niedostępny: REST, wartość alternatywna. Nie wymaga instalacji żadnego rozszerzenia PHP i korzysta z protokołu HTTP/1.1.

Jeśli wolisz samodzielnie określić typ transportu, zamiast polegać na regułach domyślnych opisanych powyżej, możesz ustawić właściwość transport w sekcji CONNECTION pliku google_ads_php.ini:

[CONNECTION]
; Optional transport settings.
; By default, "grpc" is used if available otherwise "rest".
transport = "grpc"

Ustawienie transportu możesz też skonfigurować automatycznie, tak jak pozostałe:

$googleAdsClient = (new GoogleAdsClientBuilder())
    ...
    ->withTransport('grpc')
    ->build();