Pierwsze kroki z rozszerzeniami ARCore dla AR Foundation

Opcjonalny pakiet ARCore Extensions for AR Foundation wzbogaca pakiet Unity AR Foundation o funkcje takie jak kotwice w chmurze, filtry konfiguracji aparatu oraz nagrywanie i odtwarzanie w aplikacji.

Wymagania

Aby tworzyć rozszerzenia z wykorzystaniem ARCore Extensions for AR Foundation, potrzebne są:

Android

Sprzęt

 • urządzenie z Androidem obsługujące ARCore,
 • kabel USB do podłączenia urządzenia do komputera,

Oprogramowanie

iOS

Sprzęt

Oprogramowanie

Zainstaluj pakiet rozszerzeń ARCore

Wykonaj te czynności, aby zainstalować rozszerzenia ARCore Extensions for AR Foundation.

Zależności w pakiecie

 1. Upewnij się, że w środowisku programistycznym masz zainstalowaną i skonfigurowaną aplikację AR Foundation.
 2. Otwórz lub utwórz nowy projekt w Unity.
 3. Wybierz odpowiednią docelową platformę kompilacji:
  1. Z menu File wybierz Build Settings.
  2. Wybierz Android lub iOS, w zależności od wybranej platformy docelowej.
  3. Kliknij Switch Platform.
 4. Zaimportuj najnowszy pakiet rozszerzeń ARCore:

  1. Wejdź na Window > Package Manager.
  2. Kliknij przycisk i wybierz opcję Add package from git URL... z menu.

  3. Wklej ten adres URL w polu tekstowym:

   https://github.com/google-ar/arcore-unity-extensions.git
   
  4. Kliknij Add.

Bez EDM4U

Domyślnie rozszerzenia ARCore są połączone z dodatkowymi zależnościami. Gdy używasz innych bibliotek (np. Firebase Analytics), które są zależne od innej wersji zewnętrznego menedżera zależności dla Unity, może wystąpić niezdefiniowane zachowanie i sposób, w jaki komponenty te przestaną działać prawidłowo.

Zainstaluj rozszerzenia ARCore bez pakietów zależności, aby uniknąć konfliktów wersji w bibliotece:

 1. Pobierz rozszerzenia ARCore bez wersji EDM4U oraz com.google.external-dependency-manager.
 2. Wykonaj instrukcje importowania pakietów UPM z plikami .tgz (instalowanie pakietów w takiej kolejności):
  1. com.google.external-dependency-manager,
  2. Rozszerzenia ARCore (bez EDM4U).

Podczas instalacji ARCore Extensions Unity automatycznie instaluje też odpowiednią wersję wymaganych zależności:

 • AR Foundation
 • ARCore XR Plugin (używany do kierowania na Androida)
 • ARKit XR Plugin (używany do kierowania reklam na iOS)

Te zależności mogą nie być widoczne w widoku Package Manager > Package: In project. Pakiety są jednak widoczne w oknie Project pod Packages

Konfigurowanie rozszerzeń ARCore

AR Foundation 4.x

 1. W panelu Hierarchy kliknij prawym przyciskiem myszy i dodaj te obiekty gry (jeśli nie zostały jeszcze dodane):

  • XR > AR Session
  • XR > AR Session Origin
  • XR > ARCore Extensions
 2. W panelu Hierarchy wybierz pakiet ARCore Extensions.

 3. W panelu Inspector w przypadku każdego z tych pól kliknij przycisk celu i połącz poszczególne pola z odpowiednimi obiektami gry w ten sposób:

  • Session: użyj AR Session sceny.
  • AR Session Origin: użyj AR Session Origin sceny.
  • Camera Manager: użyj AR Camera sceny.
 4. Opcjonalnie utwórz i połącz poniższe zasoby na potrzeby zakotwiczonych w chmurze i filtrów konfiguracji aparatu.

  1. W panelu Project > Assets kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Create > XR > ARCore Extensions Config.

  2. W panelu Project > Assets kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Create > XR > Camera Config Filter.

  3. W panelu Hierarchy wybierz pakiet ARCore Extensions.

  4. W polu ARCore Extensions Config panelu Inspector kliknij przycisk celu i połącz się z zasobem ARCoreExtensionsConfig.

  5. W polu Camera Config Filter panelu Inspector kliknij przycisk celu i połącz się z zasobem ARCoreExtensionsCameraConfigFilter.

   Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów dotyczącym kotwic w chmurze oraz w przewodniku po konfigurowaniu kamery.

  6. Jeśli korzystasz z Unity w wersji starszej niż 2020.3:

   • Wybierz Szablon właściwości niestandardowych Gradle w sekcji Ustawienia projektu > Odtwarzacz > Android > Ustawienia publikowania > Kompilacja.

Po prawidłowym połączeniu wszystkich powyższych pól rozszerzeń ARCore panel Inspector rozszerzeń ARCore wygląda tak:

AR Foundation 5.x

 1. W panelu Hierarchy kliknij prawym przyciskiem myszy i dodaj te obiekty gry (jeśli nie zostały jeszcze dodane):

  • XR > AR Session
  • XR > XR Origin (Mobile AR)
  • XR > ARCore Extensions
 2. W panelu Hierarchy wybierz pakiet ARCore Extensions.

 3. W panelu Inspector w przypadku każdego z tych pól kliknij przycisk celu i połącz poszczególne pola z odpowiednimi obiektami gry w ten sposób:

  • Session: użyj AR Session sceny.
  • XR Origin: użyj XR Origin sceny.
  • Camera Manager: użyj AR Camera sceny.
 4. Opcjonalnie utwórz i połącz poniższe zasoby na potrzeby zakotwiczonych w chmurze i filtrów konfiguracji aparatu.

  1. W panelu Project > Assets kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Create > XR > ARCore Extensions Config.

  2. W panelu Project > Assets kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Create > XR > Camera Config Filter.

  3. W panelu Hierarchy wybierz pakiet ARCore Extensions.

  4. W polu ARCore Extensions Config panelu Inspector kliknij przycisk celu i połącz się z zasobem ARCoreExtensionsConfig.

  5. W polu Camera Config Filter panelu Inspector kliknij przycisk celu i połącz się z zasobem ARCoreExtensionsCameraConfigFilter.

   Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów dotyczącym kotwic w chmurze oraz w przewodniku po konfigurowaniu kamery.

  6. Jeśli korzystasz z Unity w wersji starszej niż 2020.3:

   • Wybierz Szablon właściwości niestandardowych Gradle w sekcji Ustawienia projektu > Odtwarzacz > Android > Ustawienia publikowania > Kompilacja.

Po prawidłowym połączeniu wszystkich powyższych pól rozszerzeń ARCore panel Inspector rozszerzeń ARCore wygląda tak:

Więcej informacji o konfigurowaniu właściwości znajdziesz w przewodniku Unity na temat edytowania właściwości.

Przykładowe projekty

W pakiecie z rozszerzeniami ARCore Extensions for AR Foundation możesz korzystać z przykładowych projektów, których możesz użyć do tworzenia własnych projektów.

 1. W menu Window otwórz Package Manager i wybierz pakiet ARCore Extensions.

 2. W sekcji Samples kliknij Import obok przykładowego projektu opisanego poniżej.

Te przykładowe projekty są importowane z repozytorium GitHub:

 • Dane geoprzestrzenne (tylko na Androidzie) – twórz projekty AR w skali globalnej i zdalnie dołączaj treści do dowolnego obszaru objętego Google Street View. Więcej informacji znajdziesz we wprowadzeniu do interfejsu Geospatial API.

 • PersistentCloudAnchors (Android i iOS) – pozwala tworzyć trwałe doświadczenia AR w świecie rzeczywistym dzięki interaktywnym warstwom informacji cyfrowych zakotwiczonych w rzeczywistych lokalizacjach oraz w projektach, które mogą być udostępniane w czasie przez wiele osób na różnych urządzeniach. Więcej informacji znajdziesz we wprowadzeniu do kotwic w chmurze.

Co dalej

Dzięki rozszerzeniom ARCore for AR Foundation możesz teraz używać w swoich aplikacjach zakotwiczonych w chmurze i konfiguracji kamery.