Zmiany punktów końcowych zakotwiczonych w chmurze w ARCore 1.33

Od wersji 1.33.0 w sierpniu 2022 r. punkt końcowy ARCore Cloud Anchor API został wycofany. Wszystkie aplikacje utworzone za pomocą pakietu ARCore SDK w wersji 1.33.0 lub nowszej są teraz kierowane na nowy ARCore API, czyli ogólny interfejs API przeznaczony do wszystkich usług ARCore w chmurze. Wszystkie aplikacje utworzone za pomocą pakietu SDK ARCore w wersji 1.32.0 lub starszej będą nadal kierowane na starszy interfejs API.

Ta zmiana nie będzie miała wpływu na istniejące dane. Gdy aplikacja zostanie zaktualizowana pod kątem korzystania z pakietu ARCore SDK w wersji 1.33.0 lub nowszej i włączysz nowy interfejs ARCore API w projekcie Google Cloud, z którego korzysta Twoja aplikacja, funkcje powinny pozostać takie same jak w przypadku korzystania z poprzedniego punktu końcowego. Aby zapewnić obsługę starszych wersji aplikacji, podczas przechodzenia z nich możesz włączyć oba interfejsy API.

Jeśli Twoja aplikacja używa interfejsu Cloud Anchors API, musisz ją zaktualizować, aby używała pakietu SDK ARCore w wersji 1.33.0 lub nowszej przed 31 sierpnia 2023 r. Po tym terminie aplikacje skompilowane z pakietem ARCore SDK w wersji 1.32.0 lub starszej nie będą już mogły hostować ani wyświetlać kotwicy w chmurze.

Zmiany w nazwach

Wstecz Nowi
Nazwa interfejsu API Interfejs ARCore Cloud Anchor API Interfejs API ARCore
Nazwa domeny arcorecloudanchor.googleapis.com arcore.googleapis.com

Zaktualizuj aplikację, aby używać nowego punktu końcowego

Aby zaktualizować aplikację:

  1. Otwórz konsolę Google Cloud Platform.
  2. Określ, którego projektu w chmurze używa Twoja aplikacja.
  3. Upewnij się, że ARCore API jest włączony.
  4. Zaktualizuj aplikację, aby używać najnowszego pakietu SDK ARCore. Pakiet ARCore SDK w wersji 1.33 i nowszej korzysta z nowego interfejsu API ARCore.
  5. Przetestuj te zmiany za pomocą funkcji interfejsu Cloud Anchor API w swojej aplikacji.
  6. Sprawdź, czy wykorzystanie interfejsu Cloud Anchor API dla zaktualizowanej aplikacji jest widoczne w ARCore API w projekcie Google Cloud, a nie w ARCore Cloud Anchor API.

Aktualizuj ustawienia aplikacji

  • Jeśli Twoja aplikacja na iOS używa do autoryzacji podpisanych tokenów JWT, zmień żądanie audience na https://arcore.googleapis.com/ w przypadku aplikacji utworzonych za pomocą pakietu SDK ARCore w wersji 1.33.0 lub nowszej.
  • Jeśli Twój klucz interfejsu API jest ograniczony, musisz zezwolić na interfejs ARCore API.
  • Jeśli wysyłasz z backenda żądania do ARCore Cloud Anchor Management API, musisz włączyć ten interfejs i zmienić nazwę domeny na arcore.googleapis.com.