Zmiany punktów końcowych CloudCore 1.33 w Cloud Anchor

Od sierpnia 2022 roku punkt końcowy ARCore Cloud Anchor API jest wycofany. Wszystkie aplikacje utworzone w pakiecie ARCore SDK w wersji 1.33.0 lub nowszej są teraz kierowane na nowy interfejs ARCore API, który jest przeznaczony do wszystkich usług w chmurze ARCore. Wszystkie aplikacje utworzone w pakiecie ARCore SDK w wersji 1.32.0 lub starszej będą nadal kierowane na starszy interfejs API.

Ta zmiana nie wpłynie na dotychczasowe dane. Po zaktualizowaniu aplikacji do obsługi ARCore SDK w wersji 1.33.0 lub nowszej i włączeniu nowego ARCore API w projekcie Google Cloud używanym przez Twoją aplikację funkcje powinny pozostać takie same jak w przypadku poprzedniego punktu końcowego. Aby zapewnić obsługę starszych wersji aplikacji, podczas przenoszenia możesz włączyć oba interfejsy API.

Jeśli Twoja aplikacja korzysta z interfejsu Cloud Anchors API, musisz ją zaktualizować przed 31 sierpnia 2023 r., aby obsługiwała pakiet ARCore SDK w wersji 1.33.0 lub nowszej. Po tym terminie aplikacje skompilowane za pomocą ARCore SDK w wersji 1.32.0 lub starszej nie będą już mogły hostować i rozwiązywać problemów z kotwicami Cloud.

Zmiany w nazwach

Wstecz Nowy
Nazwa interfejsu API Interfejs API Cloud Anchor w ARCore Interfejs API ARCore
Nazwa domeny arcorecloudanchor.googleapis.com arcore.googleapis.com

Zaktualizuj aplikację, aby używać nowego punktu końcowego

Aby zaktualizować aplikację:

  1. Otwórz konsolę Google Cloud Platform.
  2. Określ, którego projektu w chmurze używa Twoja aplikacja.
  3. Sprawdź, czy włączony jest interfejs ARCore API.
  4. Zaktualizuj aplikację, aby korzystała z najnowszego pakietu ARCore. ARCore SDK 1.33 i nowsze korzystają z nowego interfejsu ARCore API.
  5. Przetestuj te zmiany, korzystając z funkcji Cloud Anchor API w aplikacji.
  6. Sprawdź, czy interfejs Cloud Anchor API dla zaktualizowanej aplikacji jest widoczny w interfejsie ARCore API w projekcie Google Cloud, a nie w interfejsie ARCore Cloud Anchor API.

Zaktualizuj ustawienia aplikacji

  • Jeśli Twoja aplikacja na iOS do autoryzacji używa podpisanego tokena JWT, zmień roszczenie audience na https://arcore.googleapis.com/ w przypadku aplikacji utworzonych za pomocą pakietu ARCore SDK w wersji 1.33.0 lub nowszej.
  • Jeśli Twój klucz interfejsu API jest ograniczony, musisz zezwolić na interfejs API ARCore.
  • Jeśli wysyłasz żądania do interfejsu ARCore Cloud Anchor Management API z poziomu backendu, musisz włączyć interfejs ARCore API i zmienić nazwę domeny na arcore.googleapis.com.