Zasady wycofywania ARCore Cloud Anchor API

Jeśli firma Google zdecyduje się na zaprzestanie obsługi usług i funkcji zapewnianych przez Cloud Anchors i interfejs API ARCore Cloud Anchor wprowadzony w ARCore 1.12.0, Google ogłosi tę decyzję w informacjach o wersji ARCore oraz w sekcji Co nowego w ARCore i podejmie uzasadnione pod względem handlowym starania do dalszego świadczenia tych usług przez rok po tym ogłoszeniu.

Firma Google może jednak przerwać pomoc techniczną wcześniej, jeśli uzna, w swoim uzasadnionym osądzie w dobrej wierze, że jest to wymagane przez prawo, relację z osobą trzecią, zagrożenie bezpieczeństwa lub znaczne obciążenie ekonomiczne lub istotne techniczne. Google nie podejmuje takich zobowiązań w odniesieniu do Cloud Anchors i AR Cloud Anchor API, które były obsługiwane przed ARCore 1.12.0, w których urządzenie przesyła mapę funkcji 3D do ARCore Cloud Anchor API.