แผนกลยุทธ์

ภาพรวมแผนกลยุทธ์ชิ้นส่วนแผนกลยุทธ์คือชิ้นส่วนรูปภาพที่อิงตามข้อมูลภูมิประเทศแบบเวกเตอร์ที่มีการจัดรูปแบบแผนที่ของ Google ซึ่งรวมถึงถนน อาคาร จุดสนใจ และขอบเขตทางการเมือง

กําลังเรียกดูชิ้นส่วนแผนกลยุทธ์

คุณสามารถเริ่มส่งคำขอการ์ดแผนกลยุทธ์ได้หลังจากได้รับโทเค็นของเซสชันแล้ว เนื่องจากโทเค็นเซสชันจะใช้กับทั้งเซสชัน คุณจึงไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลือกแผนที่กับคำขอการ์ด

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้จะแสดงคำขอโทเค็นเซสชันทั่วไปสำหรับชิ้นส่วนแผนกลยุทธ์

curl -X POST -d '{
 "mapType": "roadmap",
 "language": "en-US",
 "region": "US"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://tile.googleapis.com/v1/createSession?key=YOUR_API_KEY"

คุณจะได้รับชิ้นส่วนแผนกลยุทธ์โดยการส่งคำขอ HTTPS GET ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

curl "https://tile.googleapis.com/v1/2dtiles/z/x/y?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&orientation=0_or_90_or_180_or_270"

ในคำขอ HTTPS GET นี้ z คือระดับการซูม (ตั้งแต่ 0 ถึง 22) และ x และ y คือพิกัดของชิ้นส่วนของการ์ดที่คุณต้องการดึงข้อมูล

จะใส่พารามิเตอร์ orientation หรือไม่ก็ได้ ค่าจะระบุจำนวนองศาการหมุนทวนเข็มนาฬิกาของรูปภาพชิ้นส่วน orientation รองรับการ์ด roadmap และยังรองรับคำขอจากดาวเทียมและภูมิประเทศที่มีการลบภาพฐานโดยใช้ "overlay": true และตั้งค่า layerTypes ด้วย ค่า orientation ที่ถูกต้องคือ 0 (ค่าเริ่มต้น), 90, 180 และ 270

ตารางกริดพิกัดของชิ้นส่วนภาพจะไม่หมุนหากคุณใส่ค่า orientation ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่า orientation เป็น 90 พิกัด x จะยังคงกำหนดตำแหน่งจากซ้ายไปขวาของชิ้นส่วนแผนที่ ซึ่งในกรณีนี้คือจากเหนือไปใต้ในแผนที่

การวางแนว 0 องศา การวางแนว 90 องศา
การวางแนว 0 องศา การวางแนว 90 องศา

ตัวอย่างคำขอไทล์

ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งขอชิ้นส่วนเดียวที่มีโลกทั้งใบ ในตัวอย่างนี้ ระดับการซูมคือ 0 และพิกัด x และ y คือ 0, 0

curl "https://tile.googleapis.com/v1/2dtiles/0/0/0?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY" --output /tmp/example_tile.png

ในตัวอย่างนี้ไม่มีข้อความตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ แต่จะดาวน์โหลดลงไฟล์ในเครื่องแทน โดยมีสถิติดังต่อไปนี้

โลกทั้งใบในหน้าต่างเดียว

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 8335 100 8335  0   0 51471   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54835

ดูข้อมูลเกี่ยวกับส่วนหัวของข้อความตอบกลับได้ที่การดึงข้อมูลล่วงหน้า การแคช หรือพื้นที่เก็บข้อมูลเนื้อหา