İstek hatalarını işleme

Routes API, bir yöntem çağrısına verilen yanıtın bir parçası olarak hata mesajları döndürür. Örneğin, API anahtarını istekten çıkarırsanız yöntem şunları döndürür:

{
 "error": {
  "code": 403,
  "message": "The request is missing a valid API key.",
  "status": "PERMISSION_DENIED"
 }
}

origin gibi gerekli bir gövde parametresini çıkarırsanız yöntem şu değeri döndürür:

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Origin and destination must be set.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

Hatalar ve hataların ele alınması hakkında daha fazla bilgi için Hatalar bölümüne bakın.