<Funkcja GMS> Odniesienie protokołu

Opis protokołu <GMSFeature>

Opis

Interfejs reprezentujący metadane funkcji.

Nie zapisuj odwołania do konkretnego obiektu cechy, bo nie będzie ono stabilne.

Odziedziczony przez GMSFeatureLayer i GMSPlaceFeature.

Publiczne funkcje członków

(GMSFeatureType)- featureType,
 Typ obiektu.

Dokumentacja funkcji członka

Typ obiektu.