Odniesienie do klasy GMS Geocoder


Omówienie

Udostępnia usługę na potrzeby odwrotnego geokodowania.

Mapuje współrzędne Earth (szerokość i długość geograficzną) na zbiór adresów w pobliżu tej współrzędnej.

Funkcje publiczne

(unieważnione)reverseGeocodeCoordinate:completionHandler:
 Odwrotne kodowanie geograficzne na powierzchni Ziemi.

Statyczne publiczne funkcje dla członków

(GMSGeocoder*)+ geokoder
 Wygodny konstruktor dla GMSGeocoder.

(Pamiętaj, że nie są to funkcje członkowskie).

typedef void(^ GMSReverseGeocodeCallback)(GMSReverseGeocodeResponse *_Nullable, NSError *_Nullable)
 Moduł, który zgłasza odwrotną odpowiedź geokodowania lub błąd.

Dokumentacja funkcji członków

Wygodny konstruktor dla GMSGeocoder.

- (void)verseGeocodeCoordinate: (CLLocationCoordinate2D) współrzędna
completionHandler: (GMSReverseGeocodeCallback) moduł

Odwrotne kodowanie geograficzne na powierzchni Ziemi.

Parametry:
współrzędnaWspółrzędna odwrotna.
moduł obsługiWywołanie zwrotne z wynikami odwrotnego przetwarzania danych geograficznych. Wywołanie zwrotne jest wywoływane asynchronicznie z wątku głównego.

- (typdef void(^ GMSReverseGeocodeCallback)(GMSReverseGeocodeResponse *_Nullable, NSError *_Nullable)) [related]

Moduł, który zgłasza odwrotną odpowiedź geokodowania lub błąd.