Odniesienie do klasy GMSReverseGeocodeResponse

Dokumentacja klasy GMSReverseGeocodeResponse

Omówienie

Zbiór wyników odwrotnego żądania geokodowania.

Funkcje publiczne

(pusty GMSAddress *)firstResult
 Zwraca pierwszy wynik lub nil, jeśli nie są dostępne żadne wyniki.
(nullable NSArray< GMSAddress * > *)wyniki
 Zwraca tablicę wszystkich wyników (zawiera GMSAddress), w tym pierwszy wynik.

Dokumentacja funkcji członków

- (null GMSAddress *) firstResult

Zwraca pierwszy wynik lub nil, jeśli nie są dostępne żadne wyniki.

- (null NSArray<GMSAddress *> *) wyników

Zwraca tablicę wszystkich wyników (zawiera GMSAddress), w tym pierwszy wynik.