Proxy (Serwer proxy)

Jeśli musisz połączyć się z interfejsem Google Ads API przez serwer proxy, możesz to zrobić, ustawiając konfigurację http_proxy w pliku google-ads.yaml:

# Proxy configuration
###############################################################################
# Below you can specify an optional proxy configuration to be used by     #
# requests. If you don't have username and password, just specify host and  #
# port.                                    #
# #############################################################################
http_proxy: INSERT_PROXY_HERE

Na przykład możesz określić http://user:pass@localhost:8082 jako serwer proxy. Ustawienie serwera proxy możesz też skonfigurować automatycznie, korzystając z metod GoogleAdsClient: load_from_dict, load_from_env i load_from_string, tak jak w przypadku każdego innego ustawienia konfiguracyjnego. Na przykład:

config = {
 ...
 "http_proxy": "INSERT_PROXY_HERE",
}
googleads_client = GoogleAdsClient.load_from_dict(config)

Aby używać serwera proxy z metodą load_from_env, ustaw zmienną środowiskową GOOGLE_ADS_HTTP_PROXY.