Lista GAPIC

Kod źródłowy w katalogu src/Google/Ads/GoogleAds/vX biblioteki klienta interfejsu Google Ads API w języku PHP, gdzie X to wersja interfejsu Google Ads API, jest generowany automatycznie za pomocą generatora GAPIC (Generated API Client) na podstawie opublikowanych plików protokołów.

Wygenerowany kod źródłowy jest następnie modyfikowany tak, aby zawierał odwołania do cech i klas wymaganych do utworzenia klientów usługi działających z interfejsem Google Ads API za pomocą klasy GoogleAdsClient tworzonej przez wywołanie GoogleAdsClientBuilder::build(). Zarówno GoogleAdsClient, jak i GoogleAdsClientBuilder to ręcznie utworzone zajęcia w src/Google/Ads/GoogleAds/Lib/vX/.

Kod źródłowy GAPIC v2

Od wersji v20.1.0 biblioteka klienta zawiera też w src/Google/Ads/GoogleAds/vX nową wersję kodu źródłowego GAPIC, która obsługuje przekazywanie obiektu żądania do metod klientów usługi. Ta nowa wersja, nosząca nazwę GAPIC v2, służy również jako przygotowanie do nowych funkcji w przyszłości. Wcześniejszy kod źródłowy GAPIC, GAPIC w wersji 1, jest nadal generowany i uwzględniany w każdej wersji do końca 2023 r.

Biblioteka klienta PHP interfejsu Google Ads API umożliwia wybranie wersji, która ma zostać połączona z elementem GoogleAdsClient za pomocą ustawienia konfiguracji useGapicV2Source. Gdy to ustawienie ma wartość true, biblioteka klienta generuje obiekt GoogleAdsClient, który tworzy klienty usługi GAPIC v2.

Wygenerowane lokalizacje zajęć

Oto różnice w lokalizacji plików między wersjami GAPIC dla dwóch typów klas:

Klienty wygenerowane przez GAPIC i powiązane pliki GAPIC v1
src/Google/Ads/GoogleAds/VX/Services/Gapic/
GAPIC v2: brak. Wygenerowany jest tylko plik po obróbce.
Klienci przetworzeni GAPIC v1
src/Google/Ads/GoogleAds/VX/Services/
GAPIC v2
src/Google/Ads/GoogleAds/VX/Services/Client/

Wykorzystanie

GAPIC w wersji 1 wymaga przekazania każdego parametru żądania bezpośrednio do metody, podczas gdy GAPIC v2 wymaga przekazania obiektu żądania. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach można utworzyć obiekt żądania na więcej niż jeden sposób, ponieważ GAPIC w wersji 2 generuje również wygodną metodę o nazwie build() do przekazywania wymaganych parametrów.

Przykład 1.1. Metody z wymaganymi parametrami

Poniższy przykładowy kod porównuje wywoływanie funkcji CampaignService::mutate() w GAPIC w wersjach 1 i 2. Pamiętaj, że wszystkie parametry ($customerId i $operations) są parametrami wymaganymi, więc parametr build(), który akceptuje oba parametry, jest generowany w kodzie GAPIC w wersji 2.

Wzór 1 GAPIC v1
$campaignServiceClient
  = $googleAdsClient->getCampaignServiceClient();
$response = $campaignServiceClient->mutateCampaigns(
  $customerId,
  $campaignOperations
);
   
GAPIC v2
$campaignServiceClient
  = $googleAdsClient->getCampaignServiceClient();
$response = $campaignServiceClient->mutateCampaigns(
  MutateCampaignsRequest::build(
   $customerId,
   $campaignOperations
  )
);
   
Wzór 2 GAPIC v1
N/A
GAPIC v2
$campaignServiceClient
  = $googleAdsClient->getCampaignServiceClient();
$request = (new MutateCampaignsRequest())
  ->setCustomerId($customerId)
  ->setCampaignOperations($campaignOperations);
$response = $campaignServiceClient->mutateCampaigns($request);
   

Przykład 1.2. Metody z wymaganymi i opcjonalnymi parametrami

Poniższy przykładowy kod porównuje wywoływanie funkcji GoogleAdsServiceClient::search() w GAPIC w wersjach 1 i 2. W tym przykładzie obiekt build() wygenerowany w kodzie źródłowym GAPIC w wersji 2 akceptuje tylko 2 parametry ($customerId i $query), ponieważ są one wymagane. Opcjonalny parametr wymaga określenia rozmiaru strony za pomocą parametru setPageSize(). Możesz też przekazać wszystkie parametry razem do konstruktora SearchGoogleAdsRequest, jak pokazano we wzorcu 3.

Wzór 1 GAPIC v1
$googleAdsServiceClient
  = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
$response = $googleAdsServiceClient->search(
  $customerId,
  $query,
  ['pageSize' => self::PAGE_SIZE]
);
   
GAPIC v2
$googleAdsServiceClient
  = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
$response = $googleAdsServiceClient->search(
  SearchGoogleAdsRequest::build($customerId, $query)
    ->setPageSize(self::PAGE_SIZE)
);
   
Wzór 2 GAPIC v1
N/A
GAPIC v2
$googleAdsServiceClient
  = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
$request = (new SearchGoogleAdsRequest())
  ->setCustomerId($customerId)
  ->setQuery($query)
  ->setPageSize(self::PAGE_SIZE);
$response = $googleAdsServiceClient->search($request);
   
Wzór 3 GAPIC v1
N/A
GAPIC v2
$googleAdsServiceClient
  = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
$request = (new SearchGoogleAdsRequest([
  'customer_id' => $customerId,
  'query' => $query,
  'page_size' => self::PAGE_SIZE
]);
$response = $googleAdsServiceClient->search($request);
   

Przykład 2. Metody z tylko opcjonalnymi parametrami

Porównaj wywoływanie funkcji GeoTargetConstantServiceClient::suggestGeoTargetConstants() w GAPIC w wersji 1 i 2. Ponieważ wszystkie parametry funkcji GeoTargetConstantServiceClient::suggestGeoTargetConstants() są opcjonalne, parametr build() nie jest w tym przypadku generowany w kodzie źródłowym GAPIC w wersji 2. Obiekt żądania musisz utworzyć samodzielnie.

Wzór 1 GAPIC v1
$geoTargetConstantServiceClient =
  $googleAdsClient->getGeoTargetConstantServiceClient();
$response = $geoTargetConstantServiceClient->suggestGeoTargetConstants([
  'locale' => $locale,
  'countryCode' => $countryCode,
  'locationNames' => new LocationNames(['names' => $locationNames])
]);
   
GAPIC v2
$geoTargetConstantServiceClient =
  $googleAdsClient->getGeoTargetConstantServiceClient();
$request = (new SuggestGeoTargetConstantsRequest())
  ->setLocale($locale)
  ->setCountryCode($countryCode)
  ->setLocationNames(new LocationNames(['names' => $locationNames]));
$response =
  $geoTargetConstantServiceClient->suggestGeoTargetConstants($request);
   
Wzór 2 GAPIC v1
N/A
GAPIC v2
$geoTargetConstantServiceClient =
  $googleAdsClient->getGeoTargetConstantServiceClient();
$response = $geoTargetConstantServiceClient->suggestGeoTargetConstants(
  new SuggestGeoTargetConstantsRequest([
    'locale' => $locale,
    'country_code' => $countryCode,
    'location_names' => new LocationNames(['names' => $locationNames])
  ])
);