Biblioteka klienta interfejsu Google Ads API do języka Java

Biblioteka klienta dla języka Java jest hostowana na GitHubie i rozpowszechniana przez Maven. Oferuje on kilka funkcji ułatwiających korzystanie z interfejsu API, w tym łatwiejsze zarządzanie danymi logowania i tworzenie klientów usług interfejsu Google Ads API.

Biblioteka wymaga środowiska Java w wersji 1.8 lub nowszej.

Biblioteka wideo: pierwsze kroki z biblioteką klienta w języku Java

Przewodniki

Pierwsze kroki
Instrukcje konfigurowania biblioteki.
Upoważnienie

Instrukcje konfigurowania danych logowania OAuth2 na potrzeby biblioteki przy użyciu różnych przepływów autoryzacji.

Proces aplikacji komputerowej OAuth
Jak uzyskać tokeny odświeżania OAuth2 dla aplikacji komputerowych
Przebieg aplikacji internetowej OAuth
Jak uzyskać tokeny odświeżania OAuth2 dla aplikacji internetowych
Procedura dotycząca konta usługi OAuth
Jak używać protokołu OAuth2 z danymi logowania do konta usługi.
Utwórz na podstawie źródła

Jak utworzyć bibliotekę klienta na podstawie źródła.

Format pliku konfiguracji

Określanie właściwości Java.

Rejestrowanie

Jak skonfigurować logowanie.

Maski pól

Jak używać masek pól w operacjach aktualizacji.

Nazwy zasobów

Forma i użycie nazw zasobów w interfejsie API.

Konfigurowanie serwera proxy

skonfigurować serwer proxy HTTP(S).

Długo trwające operacje

wykonywania długo trwających operacji.