Biblioteka klienta .NET

Biblioteka klienta .NET jest hostowana na GitHubie i rozpowszechniana jako pakiet NuGet. Oferuje on kilka funkcji ułatwiających korzystanie z interfejsu API, w tym łatwiejsze zarządzanie danymi logowania i tworzenie klientów usługi interfejsu Google Ads API.

Biblioteka obsługuje te platformy .NET Framework:

  • .NET Framework 4.7.2 lub nowsza wersja (net472)
  • .NET Standard 2.0 (netstandard2.0)
  • .NET 5.0 (net5.0)
  • .NET Core 3.1 (netcoreapp3.1)

Biblioteka nie ma jeszcze jawnego celu kompilacji dla .NET 6.0 (net6.0). Możesz jednak użyć biblioteki z plikiem binarnym utworzonym dla .NET 6.0, ponieważ netstandard2.0 jest zgodny z .NET 6.0.

Aby zacząć korzystać z tej biblioteki, sprawdź wymagania wstępne i zapoznaj się z przewodnikiem dla początkujących.

Informacje o tokenach odświeżania OAuth2 znajdziesz w artykule Przepływy pracy aplikacji komputerowych i internetowych OAuth. O tym, jak wykonywać wywołania interfejsu API za pomocą kont usługi OAuth2, dowiesz się z artykułu Przepływ konta usługi OAuth.

Informacje o funkcjach i narzędziach biblioteki znajdziesz w tych przewodnikach: