สร้างแอป Google Chat

คุณสามารถสร้างแอป Google Chat โดยใช้ Google Apps Script, ชุดเครื่องมือทางเทคนิคของคุณเอง หรือ Google AppSheet

ในการสร้างแอป Chat พื้นฐาน โปรดดูการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วต่อไปนี้

สร้างแอป Google Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟ

เพื่อให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Google Chat ได้ แอปต้องได้รับและตอบสนองต่อกิจกรรมของ Google Chat แอปแชทมีการตอบสนอง ในหลายวิธี ดังนี้

 • ส่งข้อความแบบง่ายหรือข้อความการ์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟไปยังผู้ใช้ใน Google Chat
 • เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทําแบบหลายขั้นตอนให้เสร็จ เช่น การป้อนข้อมูลในฟอร์ม
 • เลิกเชื่อมโยงลิงก์ด้วยการแนบการ์ดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ดําเนินการจากการสนทนาได้โดยตรง

แอป Chat จะทํางานกับข้อมูล Chat ได้เช่นกันโดยเข้าถึงทรัพยากร REST ด้วย Chat API การใช้งานทรัพยากร REST ของ Chat ทั่วไป รวมถึงงานต่อไปนี้

 • สร้าง ลบ และอัปเดตข้อความ
 • แสดงบุคคลและแอป Chat สนทนากันในพื้นที่ทํางาน
 • แสดงพื้นที่ทํางานทั้งหมดที่แอป Google Chat ของคุณได้เพิ่มไว้

แอป Chat จํานวนมากเชื่อมต่อกับเว็บแอปและบริการภายนอกเพื่อผสานรวมกับ Chat

เมื่อกําหนดค่าแอป Google Chat คุณต้องระบุปลายทางของบริการที่จะรับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการโต้ตอบ โปรดดูภาพรวมเหตุการณ์

การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ของแอป

เพื่อให้แอปทํางานได้อย่างมีประโยชน์เมื่อมีการเรียกใช้แอป แอปจะต้องรู้ว่าใครเป็นผู้เรียกใช้ รวมไปถึงบริบทและวิธีการจัดการกับผู้เรียกใช้ หากต้องการเข้าถึงข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐานนี้ แอปต้องมีสิทธิ์เข้าถึงผ่านการตรวจสอบสิทธิ์

 • โดยค่าเริ่มต้น แอปจะอ่านได้เฉพาะข้อมูลประจําตัวพื้นฐานของผู้ใช้ที่เรียกใช้ หรือผู้ใช้ที่ถูก @พูดถึง ในข้อความเดียวกันที่เรียกใช้แอป ข้อมูลนี้ได้แก่ ชื่อที่แสดง รหัสผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • สําหรับแอปที่มีการแสดงตัวอย่างลิงก์ แอปจะอ่าน URL ที่เพิ่มลงในข้อความที่ตรงกับรูปแบบ URL ที่กําหนดค่าไว้ของแอปได้
 • หากแอปจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อมอบฟังก์ชันการทํางานขั้นสูงให้แก่ผู้ใช้ ให้ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ หากเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ แอปจะแจ้งผู้ใช้เพื่อขอสิทธิ์เข้าถึง และผู้ใช้ต้องให้สิทธิ์

ความเป็นอิสระจากผู้ใช้

แอปแชทจะไม่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ใดๆ ก็ตาม ทุกคนในโดเมนของคุณสามารถเพิ่มแอปในพื้นที่ทํางานหรือนําออกได้ เมื่อเพิ่มแอปลงในพื้นที่ทํางานแล้ว ทุกคนในโดเมนของคุณจะ @พูดถึง ได้ ผู้ใช้ภายนอกที่ไม่อยู่ในโดเมนของคุณ จะเข้าถึงแอปไม่ได้

กรณีการใช้งานบางอย่างสําหรับแอป

การเพิ่มแอปลงในแพลตฟอร์มการสนทนาอย่างเช่น Chat จะช่วยให้ผู้คนถามคําถาม ออกคําสั่ง และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท แบ็กเอนด์ของแอปสามารถเข้าถึงระบบอื่นๆ ได้ ซึ่งทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับระบบเหล่านั้น

ด้วยความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือที่หลากหลายขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาประสบการณ์การเรียนรู้เชิงองค์รวมเอาไว้ด้วย จึงเป็นเฟรมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมสําหรับแอปพลิเคชันหลายประเภท รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • การจัดการเวิร์กโฟลว์
 • การตั้งค่าและการกําหนดค่า
 • การสร้างคําสั่งซื้อ
 • ค้นหา
 • การรวบรวมข้อมูล

ตัวอย่างสิ่งที่คุณขอให้แอปทําจากในพื้นที่ใน Chat มีดังต่อไปนี้

 • ค้นหาข้อมูล — แอปสามารถดึงข้อมูลตามข้อความค้นหาแบบข้อความที่มีโครงสร้างหรือฟรีที่ผู้ใช้ป้อน
 • การส่งไฟล์ — แอปสามารถสร้างรายงานเหตุการณ์หรืออาร์ติแฟกต์อื่นๆ โดยใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้
 • ประสานงานกัน - แอปสามารถใช้ปรับปรุงวิธีที่สมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น จัดหา "หน่วยความจําของทีม" หรือวางกําหนดการทรัพยากร

Google Chat API

Chat API มีวิธีต่างๆ ในการผสานรวมแอปลงในพื้นที่ใน Chat และ DM แต่ไม่ได้ระบุหรือกําหนดตรรกะของแอปอย่างเจาะจง คุณสามารถสร้างแอปง่ายๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยคําสั่ง หรือจะใช้การประมวลผลภาษาและบริการ AI หรือโมดูลแบบไหนก็ได้ และทําได้ในหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มต่อไปนี้

 • Apps Script
 • Google Cloud
 • ระบบคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ HTTP ภายในองค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาปัตยกรรมการใช้งานแอป

ฟีเจอร์มาตรฐาน

เมื่อคุณกําหนดค่าแอปใน Chat แอปนั้นจะต้องประกอบด้วยข้อมูลประจําตัวต่อไปนี้

 • ชื่อแอป
 • รูปโปรไฟล์ของแอป
 • ข้อมูลระบุตัวตนของนักพัฒนาแอป

แอปควรมีคําสั่งช่วยเหลือหรือคําที่เทียบเท่ากับความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มใช้แอปได้ด้วย

การสื่อสารกับแอปด้วย Chat

แอปสามารถรับข้อความจาก Chat และส่งข้อความถึง Chat ได้ ข้อความเหล่านี้ใช้รูปแบบข้อความที่กําหนดไว้ ซึ่งจะแสดงผลเป็นข้อความข้อความธรรมดาหรือการ์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟใน Chat

แอปในข้อความส่วนตัว (DM)

คุณสามารถกําหนดค่าแอปเพื่อให้ตอบสนองต่อข้อความได้โดยตรง ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซการสนทนาแบบ 1 ต่อ 1 ที่มีผู้ใช้เพียงรายเดียว

แอปในพื้นที่ใน Chat

คุณสามารถเพิ่มแอปไปยังพื้นที่ใน Chat เพื่อที่แอปนั้นจะตอบสนองต่อเนื้อหาเฉพาะที่ปรากฏในพื้นที่ทํางานได้ เช่น คุณสามารถระบุว่าข้อความใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วย "@altostrat" จะถูกส่งไปที่แอป Altostrat และคําตอบจะปรากฏในพื้นที่ใน Chat แผนภาพลําดับต่อไปนี้จะสรุป ลักษณะการทํางานของแอป

ลําดับของแอป Google Chat ในพื้นที่ใน Chat

Chat จะสื่อสารกับแอปผ่านปลายทาง ซึ่งอาจเป็น ประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ปลายทางของ HTTP (บริการทางเว็บ) รองรับการโต้ตอบได้หลายรูปแบบ
 • ปลายทางของ Cloud Pub/Sub ช่วยให้แอปสมัครรับข้อมูลหัวข้อที่ถ่ายทอดข้อความจาก Chat ได้ แม้ว่าการใช้งานจะอยู่หลังไฟร์วอลล์ก็ตาม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการเชื่อมต่อ Chat กับแอปที่หัวข้อประเภทปลายทาง

แชทบ็อตใน Chat

แชทบ็อตหรือ "บ็อต" เรียกสั้นๆ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่โต้ตอบกับผู้คนในลักษณะที่เลียนแบบการโต้ตอบของมนุษย์ในระดับหนึ่ง การโต้ตอบอาจมีความซับซ้อนมากขึ้น นับตั้งแต่คําค้นหาที่ใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆ ไปจนถึงระบบการสนทนาที่ซับซ้อนซึ่งอาศัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคนิค AI รูปแบบการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นี้สามารถทําหน้าที่เป็น เฟรมเวิร์กสําหรับแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์หลายประเภท

แชทบ็อตยุคแรกๆ นั้นรวบรวมเรื่องราวทางวิชาการอย่าง Eliza (1964) และ Julia (1994) แต่ตอนนี้บ็อตทํางานทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตในการสนับสนุนลูกค้าในฐานะผู้ช่วยเสมือนจริง เช่น Google Assistant และในบทบาทอื่นๆ อีกมากมาย

แอป Google Chat อาจเรียกว่าแชทบ็อตได้ และการรวม "บ็อต" ไว้ในชื่อแอปก็แสดงถึงการแสดงบริการต่างๆ ได้อย่างสนุกสนานด้วย เนื่องจากแอป Chat เป็นเว็บแอปพลิเคชันและบริการที่มีฟังก์ชันการทํางานเต็มรูปแบบ เราจึงขอแนะนําให้คุณมองว่าแอป Chat เป็นมากกว่า "บ็อตเท่านั้น"