ตอบกลับคําสั่งเครื่องหมายทับในรูปแบบแอป Google Chat

หน้านี้อธิบายวิธีตั้งค่าและตอบกลับคำสั่งเครื่องหมายทับสำหรับแอป Google Chat

คำสั่งเครื่องหมายทับเป็นวิธีทั่วไปที่ผู้ใช้เรียกใช้และโต้ตอบกับแอป Chat คำสั่งเครื่องหมายทับยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบและใช้ฟีเจอร์หลักของแอป Chat ได้ด้วย

หากต้องการใช้คำสั่งเครื่องหมายทับ ผู้ใช้พิมพ์เครื่องหมายทับ (/) แล้วตามด้วยคำสั่งข้อความสั้นๆ เช่น /about เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอป Chat ผู้ใช้จะดูคำสั่งเครื่องหมายทับที่มีอยู่ได้โดยพิมพ์เครื่องหมายทับลงใน Google Chat ซึ่งจะแสดงหน้าต่างที่แสดงคำสั่งที่ใช้ได้กับแอป Chat ดังนี้

หน้าต่างคำสั่งเครื่องหมายทับ
ภาพที่ 1: หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้พิมพ์เครื่องหมายทับลงใน Google Chat

เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความที่มีคำสั่งเครื่องหมายทับ จะมีเพียงผู้ใช้และแอป Chat เท่านั้นที่เห็นข้อความดังกล่าว

หากต้องการตัดสินใจว่าคุณควรตั้งค่าคําสั่งเครื่องหมายทับหรือไม่ และทําความเข้าใจวิธีออกแบบการโต้ตอบของผู้ใช้ โปรดดูกําหนดเส้นทางทั้งหมดของผู้ใช้

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

Node.js

 • บัญชี Google Workspace ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Google Chat
 • แอป Chat หากต้องการสร้างแอป Chat ให้ทำตามquickstartนี้

Apps Script

 • บัญชี Google Workspace ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Google Chat
 • แอป Chat หากต้องการสร้างแอป Chat ให้ทำตามquickstartนี้

Python

 • บัญชี Google Workspace ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Google Chat
 • แอป Chat หากต้องการสร้างแอป Chat ให้ทำตามquickstartนี้

ตั้งค่าคำสั่งเครื่องหมายทับ

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคำสั่งเครื่องหมายทับ

 1. สร้างชื่อสำหรับคำสั่งเครื่องหมายทับ
 2. กำหนดค่าคำสั่งเครื่องหมายทับใน Google Chat API

ตั้งชื่อคำสั่งเครื่องหมายทับ

ชื่อของคำสั่งเครื่องหมายทับคือสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์ในข้อความ Chat เพื่อเรียกใช้แอป Chat นอกจากนี้ คำอธิบายสั้นๆ จะปรากฏอยู่ใต้ชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง ดังนี้

ชื่อและคำอธิบายคําสั่งเครื่องหมายทับ
ภาพที่ 2: ชื่อและคำอธิบายสำหรับคำสั่งเครื่องหมายทับ

โปรดพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อเลือกชื่อและคำอธิบายสำหรับคำสั่งเครื่องหมายทับ

 • วิธีตั้งชื่อคำสั่งเครื่องหมายทับ

  • ใช้คำหรือวลีที่กระชับ สื่อความหมาย และนำไปใช้ได้จริงเพื่อทำให้คำสั่งชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า /createAReminder ให้ใช้ /remindMe
  • หากคำสั่งมีมากกว่า 1 คำ โปรดช่วยให้ผู้ใช้อ่านคำสั่งโดยใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดสำหรับคำแรก จากนั้นจึงใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในอักษรตัวแรกของคำเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้ /updatecontact ให้ใช้ /updateContact
  • พิจารณาว่าจะใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันหรือชื่อทั่วไปสำหรับคำสั่ง หากคำสั่งของคุณอธิบายถึงการโต้ตอบหรือฟีเจอร์ทั่วไป คุณจะใช้ชื่อทั่วไปที่ผู้ใช้จดจำและคาดหวังได้ เช่น /settingsหรือ/feedback หรือลองใช้ชื่อคำสั่งที่ไม่ซ้ำกัน เพราะหากชื่อคำสั่งของคุณเหมือนกันสำหรับแอป Chat อื่นๆ ผู้ใช้ต้องกรองโดยใช้คำสั่งที่คล้ายกันเพื่อค้นหาและใช้คำสั่งของคุณ
 • วิธีอธิบายคำสั่งเครื่องหมายทับ

  • เขียนคำอธิบายที่สั้นและชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรียกใช้คำสั่ง
  • แจ้งให้ผู้ใช้ทราบหากมีข้อกำหนดการจัดรูปแบบสำหรับคำสั่งดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างคำสั่ง /remindMe ที่ต้องใช้ข้อความอาร์กิวเมนต์ ให้ตั้งค่าคำอธิบายเป็น Remind me to do [something] at [time]
  • แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าแอป Chat ตอบกลับทุกคนในพื้นที่ทำงานหรือตอบกลับผู้ใช้ที่เรียกใช้คำสั่งนี้แบบส่วนตัว เช่น สำหรับคำสั่งเครื่องหมายทับ /about คุณสามารถอธิบายเป็น Learn about this app (Only visible to you) หากต้องการตอบกลับคำสั่งเครื่องหมายทับแบบส่วนตัว โปรดดูส่วนตอบกลับด้วยข้อความส่วนตัว

กำหนดค่าคำสั่งเครื่องหมายทับใน Google Chat API

หากต้องการสร้างคำสั่งเครื่องหมายทับ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งในการกำหนดค่าของแอป Chat สำหรับ Google Chat API

หากต้องการกำหนดค่าคำสั่งเครื่องหมายทับใน Google Chat API ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้คลิกเมนู > API และบริการ > API และบริการที่เปิดใช้ > Google Chat API

  ไปที่หน้า Google Chat API

 2. คลิกการกำหนดค่า

 3. ในส่วนคำสั่งเครื่องหมายทับ ให้คลิกเพิ่มคำสั่งเครื่องหมายทับ

 4. ป้อนชื่อ รหัสคำสั่ง และคำอธิบายคำสั่ง ดังนี้

  1. ชื่อ: ชื่อที่แสดงของคำสั่ง และสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์ เพื่อเรียกใช้แอปของคุณ ต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายทับ มีเฉพาะข้อความ และยาวไม่เกิน 50 อักขระ
  2. คำอธิบาย: ข้อความที่อธิบายวิธีใช้และจัดรูปแบบคำสั่ง โดยคำอธิบายต้องมีความยาวไม่เกิน 50 อักขระ
  3. รหัสคำสั่ง: ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 1000 ที่แอป Chat ใช้ในการจดจำคำสั่งเครื่องหมายทับและแสดงผลการตอบกลับ
 5. ไม่บังคับ: หากต้องการให้แอป Chat ตอบกลับ คำสั่งด้วยกล่องโต้ตอบ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดกล่องโต้ตอบ

 6. คลิกบันทึก

ตอนนี้มีการกำหนดค่าคำสั่งเครื่องหมายทับสำหรับแอป Chat แล้ว

ตอบกลับคำสั่งเครื่องหมายทับ

เมื่อผู้ใช้สร้างข้อความใน Chat ที่มีคำสั่งเครื่องหมายทับ แอป Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบ MESSAGE เพย์โหลดของเหตุการณ์มีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งเครื่องหมายทับ ซึ่งรวมถึงช่อง slashCommand และ slashCommandMetadata คุณใช้ช่องเหล่านี้เพื่อระบุรหัสคำสั่งและแสดงผลการตอบกลับที่กำหนดเองได้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเพย์โหลด JSON สำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ MESSAGE ที่มีคำสั่งเครื่องหมายทับ /vote

  {
   ...
   "message": {
    ...
    "text": "/vote yes",
    "argumentText": " yes",
    "slashCommand": {
     "commandId": 2
    },
    "annotations": [
     {
      "length": 5,
      "startIndex": 0,
      "type": "SLASH_COMMAND",
      "slashCommand": {
       "commandName":"/vote",
       "commandId":1,
       "type": "INVOKE",
       "bot": {
        "avatarUrl": "https://www.example.com/images/vote-app-icon.png",
        "displayName": "Voter Chat App",
        "name": "users/1234567890987654321",
        "type": "BOT"
       }
      }
     }
    ]
   }
  }

หากต้องการตอบสนองต่อคำสั่งเครื่องหมายทับ คุณจะตรวจสอบได้ว่ามีช่อง slashCommand อยู่ในเพย์โหลดเหตุการณ์หรือไม่ หากมี ก็ให้ตอบกลับคำสั่งนั้น ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีตอบกลับเหตุการณ์การโต้ตอบ MESSAGE ที่มีคำสั่งเครื่องหมายทับ

Node.js

/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} function in response to a slash command.
*/

exports.onMessage = function onMessage(req, res) {

 // Stores the Google Chat event as a variable.
 var event = req.body;

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case ID: // The ID for your slash command
    res.json(runFunction); // The response to the slash command.
  }
 }

Apps Script

/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} function in response to a slash command.
*/

function onMessage(event) {

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case ID: // The ID for your slash command
    return runFunction; // The response to the slash command.
  }
 }
}

Python

from typing import Any, Mapping

import flask
import functions_framework

@functions_framework.http
def main(req: flask.Request) -> Mapping[str, Any]:
 """Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes a slash command.

 Args:
   req (flask.Request): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: function in response to a slash command.
 """
 if req.method == 'GET':
  return 'Sorry, this function must be called from a Google Chat.'

 request = req.get_json(silent=True)

 if slash_command := request.get('message', dict()).get('slashCommand'):
  command_id = slash_command['commandId']
  if command_id == ID:
   return runFunction

หากต้องการใช้โค้ด ให้แทนที่รายการต่อไปนี้:

ไม่บังคับ: ตอบด้วยข้อความส่วนตัว

เฉพาะผู้ใช้ที่ส่งข้อความและแอป Chat ที่ได้รับคำสั่งเท่านั้นที่จะเห็นข้อความที่มีคำสั่งเครื่องหมายทับเท่านั้น หากคุณกำหนดค่าแอป Chat ให้เพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานที่มีผู้ใช้หลายคน คุณอาจพิจารณาตอบกลับคำสั่งเครื่องหมายทับแบบส่วนตัวเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ใช้และแอปใน Chat

ตัวอย่างเช่น หากทีมกำลังใช้แอป Chat ที่จัดการบริการสนับสนุนลูกค้า ผู้ใช้จะเรียกใช้คำสั่งเครื่องหมายทับ เช่น /myCases เพื่อดูเคสขอรับความช่วยเหลือที่มอบหมายได้ หากทีมเพิ่มแอป Chat ไปยังพื้นที่ทำงาน ผู้ใช้ที่ใช้คำสั่งเครื่องหมายทับนี้ในพื้นที่ทำงานอาจต้องการให้แอป Chat ตอบกลับเท่านั้น แอป Chat จะตอบกลับแบบส่วนตัวได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการโพสต์เคสขอรับความช่วยเหลือของผู้ใช้ถึงทุกคนในพื้นที่ทำงาน

หากต้องการตอบกลับคำสั่งเครื่องหมายทับแบบส่วนตัว โปรดดูหัวข้อส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้ใช้ Google Chat

ตัวอย่างทั้งหมด: ตั้งค่ารายชื่อติดต่อโดยใช้แอป Rolodex Chat

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแอป Chat ที่ตอบสนองต่อคำสั่งเครื่องหมายทับต่อไปนี้

 • คำสั่ง /help จะแสดงผล SMS อธิบายวิธีรับการสนับสนุนด้วยแอป Chat รหัสคำสั่งได้รับการตั้งค่าเป็น 1
 • คำสั่ง /createContact จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ผู้ใช้สามารถป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อได้ ตั้งค่ารหัสคำสั่งเป็น 2 แล้ว

ก่อนเรียกใช้ตัวอย่างนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อกำหนดค่าคำสั่งเครื่องหมายทับใน Google Chat API

Node.js

/**
* Responds to messages that have links whose URLs
* match URL patterns configured for link previews.
*
* @param {Object} event The event object from Chat
* API.
*
* @return {Object} Response from the Chat app
* attached to the message with the previewed link.
*/
exports.onMessage = function onMessage(req, res) {

 // Store the Google Chat event as a variable.
 const event = req.body;

 if (req.method === "GET" || !event.message) {
  res.send("Hello! This function is meant to be used in a Google Chat " +
   "Space.");
 }

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 // If the slash command is "/help", responds with a text message.
 // If the slash command is "/createContact", opens a dialog.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1: // /help
    res.json({"text": "Contact bot helps you update your address book!"});
   case 2: // /createContact
    res.json(openDialog(event));
  }
 }

 // If the Chat app doesn"t detect a slash command, it responds
 // with a card that prompts the user to add a contact
 else {
  res.json({
   "cardsV2": [{
    "cardId": "addContact",
    "card": {
     "header": {
      "title": "Rolodex",
      "subtitle": "Manage your contacts!",
      "imageUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
      "imageType": "CIRCLE"
     },
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Add Contact",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "openDialog",
              "interaction": "OPEN_DIALOG"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]
  });
 }

 // Respond to button clicks on attached cards
 if (event.type === "CARD_CLICKED") {
  if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
   res.json(openDialog(event));
  }

  if (event.common.invokedFunction === "openSequentialDialog") {
   res.json(openSequentialDialog(event));
  }

  if (event.common.invokedFunction === "confirmDialogSuccess") {
   res.json(confirmDialogSuccess(event));
  }
 }
};

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "name"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
};

/**
* Opens a second dialog that lets users add more contact details.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openSequentialDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Notes",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "notes"
          }
         },
         {
          "selectionInput": {
           "type": "RADIO_BUTTON",
           "label": "Contact type",
           "name": "contactType",
           "items": [
            {
             "text": "Work",
             "value": "Work",
             "selected": false
            },
            {
             "text": "Personal",
             "value": "Personal",
             "selected": false
            }
           ]
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Submit",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "confirmDialogSuccess",
               "parameters": [
                {
                 "key": "confirmDialogSuccess",
                 "value": "confirmDialogSuccess"
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          "horizontalAlignment": "END"
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
* Checks for a form input error, the absence of
* a "name" value, and returns an error if absent.
* Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
*
* Confirms successful receipt of a dialog.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (event.common.formInputs.contactName.stringInputs.value[0] === "") {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": {
      "statusCode": "OK",
      "userFacingMessage": "Don't forget to name your new contact!"
     }
    }
   }
  };

  // Otherwise the app indicates that it received
  // form data from the dialog. Any value other than "OK"
  // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
  // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  };
 }
}

Apps Script

ตัวอย่างนี้จะส่งข้อความการ์ดโดยแสดงผล JSON ของการ์ด หรือจะใช้บริการการ์ด Apps Script ก็ได้

apps-script/dialogs/rolodex.gs
/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {Object} open a Dialog in response to a slash command
* or a card"s button click.
*/
function onMessage(event) {

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 // If the slash command is "/help", responds with a text message.
 // If the slash command is "/createContact", opens a dialog.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1: // /help
    return {"text": "Contact bot helps you update your address book!"}
   case 2: // /createContact
    return openDialog(event);
  }
 }

 // If the Chat app doesn"t detect a slash command, it responds
 // with a card that prompts the user to add a contact
 else {
  return {
   "cardsV2": [{
    "cardId": "addContact",
    "card": {
     "header": {
      "title": "Rolodex",
      "subtitle": "Manage your contacts!",
      "imageUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
      "imageType": "CIRCLE"
     },
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Add Contact",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "openDialog",
              "interaction": "OPEN_DIALOG"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]

  };
 }
}

/**
* Responds to a CARD_CLICKED event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Google Chat
*/
function onCardClick(event) {

 if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
  return openDialog(event);
 }

 if (event.common.invokedFunction === "openSequentialDialog") {
  const contactName = fetchFormValue(event, "contactName");
  const address = fetchFormValue(event, "address");
  return openSequentialDialog(contactName, address);
 }

 if (event.common.invokedFunction === "receiveDialog") {
  const parameters = event.common.parameters;
  parameters["contactType"] = fetchFormValue(event, "contactType");
  parameters["notes"] = fetchFormValue(event, "notes");
  return receiveDialog(parameters);
 }
}

/**
 * Extracts form input value for a given widget
 * 
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 * @param {String} widgetName the widget name
 * @returns the form input value for the widget
 */
function fetchFormValue(event, widgetName) {
 const widget = event.common.formInputs[widgetName];
 if (widget) {
  return widget[""]["stringInputs"]["value"][0];
 }
}

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
*
* @return {Object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "contactName"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
* Opens a second dialog that lets users add more contact details.
*
* @param {String} contactName the contact name from the previous dialog.
* @param {String} address the address from the previous dialog.
*
* @return {Object} open a dialog.
*/
function openSequentialDialog(contactName, address) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Notes",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "notes"
          }
         },
         {
          "selectionInput": {
           "type": "RADIO_BUTTON",
           "label": "Contact type",
           "name": "contactType",
           "items": [
            {
             "text": "Work",
             "value": "Work",
             "selected": false
            },
            {
             "text": "Personal",
             "value": "Personal",
             "selected": false
            }
           ]
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Submit",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "receiveDialog",
               "parameters": [
                {
                 "key": "contactName",
                 "value": contactName
                },
                {
                 "key": "address",
                 "value": address
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          "horizontalAlignment": "END"
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
* Checks for a form input error, the absence of
* a "name" value, and returns an error if absent.
* Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
*
* Confirms successful receipt of a dialog.
*
* @param {Object} parameters the form input values.
*
* @return {Object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function receiveDialog(parameters) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (!parameters.contactName) {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": {
      "statusCode": "INVALID_ARGUMENT",
      "userFacingMessage": "Don't forget to name your new contact!"
     }
    }
   }
  };

  // Otherwise the Chat app indicates that it received
  // form data from the dialog. Any value other than "OK"
  // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
  // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": {
      "statusCode": "OK",
      "userFacingMessage": "Success " + JSON.stringify(parameters)
     }
    }
   }
  };
 }
}

Python

from typing import Any, Mapping

import flask
import functions_framework

@functions_framework.http
def main(req: flask.Request) -> Mapping[str, Any]:
 """Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes the /createContact
   slash command by opening a dialog.

 Args:
   req (flask.Request): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """

 if req.method == 'GET':
  return 'Sorry, this function must be called from a Google Chat.'

 request = req.get_json(silent=True)

 if request.get('type') == 'CARD_CLICKED':
  invoked_function = request.get('common', dict()).get('invokedFunction')
  if invoked_function == 'open_dialog':
   return open_dialog(request)

  elif invoked_function == 'open_sequential_dialog':
   return open_dialog(request)

  elif invoked_function == "receive_dialog":
   return receive_dialog(request)

 else:
  return {
   'cardsV2': [{
    'cardId': 'addContact',
    'card': {
     'header': {
      'title': 'Rolodex',
      'subtitle': 'Manage your contacts!',
      'imageUrl': 'https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png',
      'imageType': 'CIRCLE'
     },
     'sections': [
      {
       'widgets': [
        {
         'buttonList': {
          'buttons': [
           {
            'text': 'Add Contact',
            'onClick': {
                'action': {
                 'function': 'open_dialog',
                 'interaction': 'OPEN_DIALOG'
                }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]
  }

def open_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a dialog in Google Chat.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
     'body': {
      'sections': [
       {
        'header': 'Add new contact',
        'widgets': [
         {
          'textInput': {
           'label': 'Name',
           'type': 'SINGLE_LINE',
           'name': 'name'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'label': 'Address',
           'type': 'MULTIPLE_LINE',
           'name': 'address'
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Add to favorites',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'saveFavorite'
           }
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Merge with existing contacts',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'mergeContact',
            'selected': True
           }
          }
         },
         {
          'buttonList': {
           'buttons': [
            {
             'text': 'Next',
             'onClick': {
              'action': {
               'function': 'open_sequential_dialog'
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }

def open_sequential_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a second dialog that lets users add more contact details.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
       'body': {
        'sections': [
         {
          'header': 'Add new contact',
          'widgets': [
           {
            'textInput': {
             'label': 'Notes',
             'type': 'MULTIPLE_LINE',
             'name': 'notes'
            }
           },
           {
            'selectionInput': {
             'type': 'RADIO_BUTTON',
             'label': 'Contact type',
             'name': 'contactType',
             'items': [
              {
               'text': 'Work',
               'value': 'Work',
               'selected': False
              },
              {
               'text': 'Personal',
               'value': 'Personal',
               'selected': False
              }
             ]
            }
           },
           {
            'buttonList': {
             'buttons': [
              {
               'text': 'Submit',
               'onClick': {
                'action': {
                 'function': 'receive_dialog',
                 'parameters': [
                  {
                   'key': 'receiveDialog',
                   'value': 'receiveDialog'
                  }
                 ]
                }
               }
              }
             ]
            },
            'horizontalAlignment': 'END'
           }
          ]
         }
        ]
       }
    }
   }
  }
 }

def receive_dialog(event: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Checks for a form input error, the absence of a "name" value, and returns
   an error if absent. Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.

 Args:
   event (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: the response.
 """

 if event.get('common', dict()) \
   .get('formInputs', dict()).get('contactName', dict()) \
     .get('stringInputs').get('value', list()):
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'DIALOG',
    'dialogAction': {
     'actionStatus': 'OK'
    }
   }
  }
 else:
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'DIALOG',
    'dialogAction': {
     'actionStatus': "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  }