กําหนดเส้นทางทั้งหมดของผู้ใช้

หน้านี้อธิบายวิธีกําหนดและแมปเส้นทางของผู้ใช้แอป Google Chat เส้นทางของผู้ใช้คือชุดการดําเนินการและการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับแอป Chat ที่ช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมาย กําหนดเส้นทางเหล่านี้ก่อนสร้างแอป Chat เพื่อระบุสิ่งต่อไปนี้

 • กรณีที่ควรส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • เมื่อใดที่ควรแนะนำคำสั่งเครื่องหมายทับเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานแอป Chat
 • จุดที่การไหลเวียนของผู้ใช้อาจเรียบง่ายขึ้น

สร้างโฟลว์ชาร์ตแสดงเส้นทางของผู้ใช้ทั้งหมด

โฟลว์ชาร์ตเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทั้งการแสดงภาพและการคิดผ่านการโต้ตอบทั้งหมดในแอป Chat ของผู้ใช้ หากแอป Chat ทำงานร่วมกับบริการอื่นๆ ของ Google หรือบริการอื่นๆ ภายนอก Google อย่าลืมรวมการโต้ตอบเหล่านี้ไว้ด้วย โดยหลักการแล้ว โฟลว์ชาร์ตแสดงการโต้ตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด หรือโฟลว์ชาร์ตสำหรับทุกเส้นทางของผู้ใช้สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนขึ้น

โฟลว์ชาร์ตต่อไปนี้แสดงเส้นทางของผู้ใช้สำหรับแอป Chat ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการ Google ปฏิทินจาก Chat

โฟลว์ชาร์ตแสดงการเริ่มต้นใช้งาน การตรวจสอบสิทธิ์ และตรวจสอบเส้นทางของผู้ใช้ปฏิทิน

แผนภาพก่อนหน้านี้แสดงขั้นตอนต่อไปนี้ของผู้ใช้ที่ต้องการใช้แอป Chat เพื่อตรวจสอบปฏิทิน

 1. ผู้ใช้เพิ่มแอป Chat ในพื้นที่ทำงาน

 2. แอป Chat จะส่งข้อความต้อนรับที่แจ้งให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึง

  • หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึง ระบบจะส่งข้อความต้อนรับก่อนหน้านี้อีกครั้ง
  • หากผู้ใช้ยินยอมที่จะให้สิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้
 3. ระบบจะขอให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้จากข้อความโต้ตอบ

  • หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ ระบบจะส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อขอให้ลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง
  • หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ได้ ระบบจะส่งข้อความเริ่มต้นใช้งานที่อธิบายวิธีใช้แอป Chat
 4. ผู้ใช้พิมพ์คำสั่งเครื่องหมายทับ /checkCalendar เพื่อดูกำหนดการของวันนี้จากปฏิทิน

  • หากแอป Chat เรียกดูปฏิทินของผู้ใช้ไม่ได้ ระบบจะส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  • หากสำเร็จ แอป Chat จะส่งกำหนดเวลาของวันนี้ ในข้อความการ์ด

เขียนเรื่องราวของผู้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในเส้นทางของผู้ใช้

เรื่องราวของผู้ใช้แสดงถึงเป้าหมายของผู้ใช้ และเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ งาน และวัตถุประสงค์ของเรื่องมีความชัดเจน เรื่องราวของผู้ใช้ควรเป็นแบบปลายเปิดเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะมีวิธีมากกว่า 1 วิธีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผู้ใช้อธิบาย เรื่องราวของผู้ใช้จะช่วยกำหนดเส้นทางให้ผู้ใช้ติดตามเมื่อใช้งานร่วมกับแอป Chat

เรื่องราวของผู้ใช้มีรูปแบบดังนี้ ในฐานะผู้ใช้ ฉันอยากทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ เรื่องราวของผู้ใช้คือ ในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานข้ามสายงาน ผมอยากจะตรวจสอบปฏิทินเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ต่างๆ กับผู้อื่น

แอปใน Chat ส่วนใหญ่จะมีเรื่องราวของผู้ใช้มากมาย ตัวอย่างเช่น เรื่องราวของผู้ใช้รายอื่นสำหรับแอป Chat ตัวอย่างคือ ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการนัดหมายการประชุมรายสัปดาห์ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ต่างๆ ได้ สำหรับเรื่องราวแต่ละรายการของผู้ใช้ ให้ระบุเส้นทางการใช้แอป Chat ของผู้ใช้ แล้วสร้างโฟลว์ชาร์ตเพื่อระบุการโต้ตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดกับแอป Chat ของคุณ

รวมคำอธิบาย

ใส่คำอธิบายที่อธิบายว่ารูปแบบใดแสดงถึงการโต้ตอบประเภทใดเพื่อช่วยให้ผู้อื่นอ่านเส้นทางของผู้ใช้ได้ เช่น ระบุรูปร่างที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคะแนนการตัดสินใจของผู้ใช้ ข้อมูลจากผู้ใช้ ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จจากแอป Chat และข้อความจากแอป Chat

พิจารณาข้อผิดพลาดทุกสถานการณ์

ใส่สถานการณ์ข้อผิดพลาดในแผนที่เส้นทางของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ติดขัดขณะทำงานกับแอป Chat กําหนดวิธีการเกิดข้อผิดพลาด เขียนข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่นําไปใช้ได้จริง และระบุวิธีที่ผู้ใช้จะตอบสนองต่อข้อผิดพลาดเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง"

ระบุข้อความที่แอป Chat ส่งให้ผู้ใช้

การโต้ตอบแต่ละครั้งควรลงท้ายด้วยการส่งข้อความจากแอป Chat ถึงผู้ใช้ แม้จะเป็นเพียงข้อความที่ยืนยันว่าแอป Chat ได้ดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างเช่น "ยินดีต้อนรับสู่แอปจัดตารางเวลา ฉันสามารถวางกำหนดการ กำหนดเวลาใหม่ หรือนำกิจกรรมออกจากปฏิทินของคุณ ดูกำหนดการของวันนี้ ได้โดยพิมพ์ /checkCalendar"