รับและตอบกลับการโต้ตอบกับแอป Google Chat

หน้านี้จะอธิบายวิธีที่แอป Google Chat รับและตอบกลับการโต้ตอบของผู้ใช้ หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Google Chat

เหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Google Chat แสดงถึงการดําเนินการใดๆ ที่ผู้ใช้เรียกใช้หรือโต้ตอบกับแอป Chat เช่น การ @พูดถึงแอป Chat หรือการเพิ่มลงในพื้นที่ทำงาน เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Chat Google Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบไปให้แอป Chat แอป Chat จะใช้เหตุการณ์เพื่อประมวลผลการโต้ตอบและสร้างการตอบกลับได้

ตัวอย่างเช่น แอป Chat จะใช้เหตุการณ์การโต้ตอบเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

ตัวอย่างเหตุการณ์การโต้ตอบ คำตอบทั่วไปจากแอป Chat
ผู้ใช้เรียกใช้แอป Chat ด้วยการ @พูดถึง หรือใช้คำสั่งเครื่องหมายทับ แอป Chat จะประมวลผลสิ่งที่ข้อความบอกเพื่อสร้างข้อความ ตัวอย่างเช่น แอป Chat จะตอบกลับคำสั่ง /about ด้วยข้อความอธิบายงานที่แอป Chat ทำได้
ผู้ใช้เพิ่มแอป Chat ไปยังพื้นที่ทำงาน แอป Chat จะส่งข้อความเริ่มต้นใช้งานที่อธิบายหน้าที่ของแอปและวิธีที่ผู้ใช้ในพื้นที่ทำงานจะโต้ตอบกับแอปได้
ผู้ใช้นำแอป Chat ออกจากพื้นที่ทำงาน แอป Chat จะนำการแจ้งเตือนขาเข้าที่กำหนดค่าไว้สำหรับพื้นที่ทำงานออก (เช่น การลบเว็บฮุค) และล้างพื้นที่เก็บข้อมูลภายในออก
ผู้ใช้คลิกปุ่มบนการ์ดหรือกล่องโต้ตอบที่แอป Chat ส่งมา แอป Chat จะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ส่ง หรือแสดงการ์ดหรือกล่องโต้ตอบอื่น

สำหรับการโต้ตอบของผู้ใช้แต่ละประเภท Google Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบที่แตกต่างกันไป เช่น Google Chat จะใช้ประเภทเหตุการณ์ MESSAGE สําหรับการโต้ตอบที่ผู้ใช้เรียกใช้แอป Chat ในข้อความ โปรดดูรายละเอียดที่ ประเภทเหตุการณ์การโต้ตอบกับแอป Google Chat

หน้านี้จะอธิบายวิธีดำเนินการต่อไปนี้

 • กําหนดค่าแอป Chat เพื่อรับเหตุการณ์
 • ประมวลผลเหตุการณ์การโต้ตอบบนโครงสร้างพื้นฐาน
 • ให้ตอบกลับเหตุการณ์การโต้ตอบตามความเหมาะสม

รับเหตุการณ์การโต้ตอบกับแอป Chat

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีรับและประมวลผลเหตุการณ์การโต้ตอบสำหรับแอป Chat

กําหนดค่าแอป Chat เพื่อรับเหตุการณ์การโต้ตอบ

แอปใน Chat บางแอปอาจไม่ได้โต้ตอบได้ ตัวอย่างเช่น เว็บฮุคขาเข้าจะส่งได้เฉพาะข้อความขาออกและตอบกลับผู้ใช้ไม่ได้ หากกำลังสร้างแอป Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟ คุณต้องเลือกปลายทางที่ช่วยให้แอป Chat รับ ประมวลผล และตอบกลับเหตุการณ์การโต้ตอบได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบแอป Chat ได้ที่สถาปัตยกรรมการใช้งานแอปใน Chat

หากสร้างแอป Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟไว้ คุณต้องกำหนดค่า Google Chat API เพื่อให้ Google Chat ส่งเหตุการณ์การโต้ตอบให้คุณได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิดหน้า Google Chat API ในคอนโซล Google Cloud โดยทำดังนี้

  ไปที่หน้า Google Chat API

 2. คลิกแท็บการกำหนดค่า
 3. ในส่วนฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟ ให้คลิกปุ่มสลับเปิดใช้ฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟเป็นเปิด
 4. ในส่วนฟังก์ชัน ให้เลือกช่องทําเครื่องหมาย 1 หรือทั้ง 2 ช่องต่อไปนี้
  1. รับข้อความแบบ 1:1: ช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Chat ในพื้นที่ข้อความส่วนตัว (DM) ได้ แอป Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบทุกครั้งที่ผู้ใช้ส่งข้อความในพื้นที่ DM
  2. เข้าร่วมพื้นที่ทำงานและการสนทนากลุ่ม: อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มและนำแอป Chat ออกจากพื้นที่ทำงานที่มีสมาชิกมากกว่า 1 คน แอป Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบเมื่อมีการเพิ่มหรือนำออกจากพื้นที่ทำงาน และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ @พูดถึง หรือใช้คำสั่งเครื่องหมายทับในพื้นที่ทำงาน
 5. ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้ระบุตำแหน่งที่ Google Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat
 6. ไม่บังคับ: ในคำสั่งเครื่องหมายทับ ให้เพิ่มและกำหนดค่าคำสั่งเครื่องหมายทับอย่างน้อย 1 รายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตั้งค่าคำสั่งเครื่องหมายทับ
 7. ไม่บังคับ: ในตัวอย่างลิงก์ ให้เพิ่มและกำหนดค่ารูปแบบ URL อย่างน้อย 1 รูปแบบที่แอป Chat แสดงตัวอย่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แสดงตัวอย่างลิงก์
 8. คลิกบันทึก

ตอนนี้แอป Chat ของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รับเหตุการณ์การโต้ตอบจาก Google Chat แล้ว

จัดการการเรียกการเรียก HTTP ไปยังบริการของคุณซ้ำ

หากคำขอ HTTPS ไปยังบริการของคุณล้มเหลว (เช่น หมดเวลา เครือข่ายล้มเหลวชั่วคราว หรือรหัสสถานะ HTTPS ที่ไม่ใช่ 2xx) Google Chat อาจลองนำส่งอีก 2-3 ครั้งภายในไม่กี่นาที (แต่ไม่รับประกันว่าจะได้รับ) ดังนั้น แอป Chat อาจได้รับข้อความเดิม 2-3 ครั้งในบางสถานการณ์ หากคำขอเสร็จสมบูรณ์แต่แสดงผลเพย์โหลดข้อความที่ไม่ถูกต้อง Google Chat จะไม่ลองส่งคำขออีกครั้ง

ประมวลผลหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบ

ส่วนนี้อธิบายวิธีที่แอป Google Chat ประมวลผลและตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบ

หลังจากที่แอป Chat ได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบจาก Google Chat แอปก็จะตอบกลับได้หลายวิธี ในหลายกรณี แอป Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟจะตอบกลับผู้ใช้ด้วยข้อความ แอป Google Chat ยังสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างจากแหล่งข้อมูล บันทึกข้อมูลเหตุการณ์การโต้ตอบ หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ โดยพื้นฐานแล้วการประมวลผลนี้จะเป็นตัวกำหนด แอป Google Chat

สำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบแต่ละครั้ง แอป Chat จะได้รับเนื้อหาคำขอซึ่งเป็นเพย์โหลด JSON ที่แสดงถึงเหตุการณ์ คุณจึงใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาคำตอบ โปรดดูตัวอย่างเพย์โหลดของเหตุการณ์ที่ประเภทของเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat

แผนภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีที่แอป Google Chat ประมวลผลหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบประเภทต่างๆ ตามปกติ

สถาปัตยกรรมวิธีที่แอป Google Chat ประมวลผลเหตุการณ์การโต้ตอบ

ตอบกลับแบบเรียลไทม์

เหตุการณ์การโต้ตอบจะทำให้แอป Chat ตอบกลับได้แบบเรียลไทม์หรือพร้อมกัน การตอบกลับแบบพร้อมกันไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์

หากต้องการสร้างการตอบสนองแบบซิงโครนัสต่อเหตุการณ์การโต้ตอบ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้

หากต้องการตอบกลับแบบพร้อมกัน แอป Chat จะต้องตอบกลับภายใน 30 วินาทีและต้องโพสต์คำตอบในพื้นที่ที่มีการโต้ตอบ ไม่เช่นนั้น แอป Chat จะตอบกลับแบบไม่พร้อมกันก็ได้

ตอบกลับแบบไม่พร้อมกัน

บางครั้งแอป Chat ต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบหลังจากผ่านไป 30 วินาที หรือทำงานนอกพื้นที่ที่กิจกรรมการโต้ตอบสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น แอป Chat อาจต้องตอบกลับผู้ใช้หลังจากทำงานที่ใช้เวลานานแล้ว ในกรณีนี้ แอปใน Chat จะตอบสนองแบบไม่พร้อมกันได้ด้วยการเรียกใช้ Google Chat API

หากต้องการสร้างข้อความโดยใช้ Chat API โปรดดูหัวข้อสร้างข้อความ สำหรับคำแนะนำในการใช้เมธอด Chat API เพิ่มเติม โปรดดูภาพรวมของ Chat API