ImageDisplayOptions

ตัวเลือกการแสดงรูปภาพที่เป็นไปได้ซึ่งส่งผลต่อการนําเสนอรูปภาพ ซึ่งควรใช้ในกรณีที่สัดส่วนภาพของรูปภาพไม่ตรงกับสัดส่วนภาพของคอนเทนเนอร์รูปภาพ

Enum
DEFAULT เติมเต็มช่องว่างระหว่างรูปภาพและคอนเทนเนอร์รูปภาพด้วยแถบสีเทา
WHITE อุดช่องว่างระหว่างรูปภาพและคอนเทนเนอร์รูปภาพด้วยแถบสีขาว
CROPPED รูปภาพจะมีการปรับขนาดเพื่อให้ความกว้างและความสูงของรูปภาพตรงกันหรือเกินขนาดของคอนเทนเนอร์ โดยสามารถครอบตัดด้านบนและด้านล่างของรูปภาพได้ในกรณีที่ความสูงของรูปภาพที่มีการปรับขนาดใหญ่กว่าความสูงของคอนเทนเนอร์ หรือครอบตัดด้านซ้ายและขวาของรูปภาพหากมีความกว้างสําหรับการปรับขนาดรูปภาพมากกว่าความกว้างของคอนเทนเนอร์ ซึ่งจะคล้ายกับ "โหมดซูม" บนจอกว้างเมื่อเล่นวิดีโอขนาด 4:3