ตัวอย่าง (Dialogflow)

หน้านี้จะสรุปตัวอย่างที่มีเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นการทํางาน

ดาวน์โหลดตัวอย่างทั้งหมดสําหรับ Dialogflow, Actions SDK และ Smart Home จากที่เก็บ Actions on Google GitHub และเรียกใช้ในสภาพแวดล้อมของคุณเอง

สํารวจเลย