Autoryzacja

Dodatki wymagają autoryzacji użytkownika, zanim zaczną działać. Dotyczy to zarówno dodatków opublikowanych przez Ciebie z Google Workspace Marketplace, jak i dodatków opracowanych przez Ciebie.

Autoryzacja opublikowanych dodatków

Po zainstalowaniu opublikowanego dodatku rozpocznie się natychmiast proces autoryzacji:

  1. Pojawi się prośba o wybranie konta, na którym chcesz zainstalować dodatek.
  2. Zobaczysz listę autoryzacji, których wymaga dodatek, aby dobrze wiedzieć, do czego służy. Przejrzyj tę listę dokładnie i jeśli nadal chcesz wyrazić zgodę, kliknij Zezwól. Umożliwi to korzystanie z dodatku.
  3. Możesz go teraz uruchomić z rozszerzonej aplikacji hosta. Jeśli aplikacja była już otwarta na karcie przeglądarki, być może trzeba będzie odświeżyć kartę, zanim dodatek będzie dostępny.

Jeśli zainstalowany dodatek zostanie później zaktualizowany i będzie wymagał dodatkowych autoryzacji, które nie zostały jeszcze przyznane, prośba o przyznanie tych uprawnień wyświetli się przy jego następnym użyciu.

Autoryzacja nieopublikowanych dodatków do Google Workspace

Karta autoryzacyjna dodatku

Nieopublikowane dodatki nie mają takiego samego procesu autoryzacji jak dodatki opublikowane, ponieważ nie są jeszcze dostępne w Google Workspace Marketplace. Po zainstalowaniu nieopublikowanego dodatku nie pojawi się od razu prośba o autoryzację. Zamiast tego przepływ autoryzacji uruchamia się, gdy pierwszy raz spróbujesz użyć dodatku.

Po uruchomieniu dodatku usługa ta określa, czy wymagana jest autoryzacja użytkownika. Jeśli autoryzacja jest wymagana, dodatek wyświetli kartę autoryzacji. Autoryzacja jest zawsze wymagana przy pierwszym uruchomieniu dodatku. Może też być wymagana, jeśli nowa wersja dodatku korzysta z usługi, która nie została wcześniej autoryzowana. Po kliknięciu przycisku Autoryzuj dostęp wyświetla się okno, w którym użytkownik może zezwolić na autoryzację dostępu lub ją odrzucić.

Autoryzacja usług innych niż Google na potrzeby dodatku Google Workspace

Dodatek do Google Workspace może łączyć się z usługą innej firmy, która sama wymaga autoryzacji. Dodatki do Google Workspace, które łączą się z takimi usługami, wymagają od użytkownika 2 osobnych działań:

  • Autoryzacja samego dodatku podczas jego instalowania lub uruchamiania.
  • Autoryzacja usługi innej niż Google przy pierwszym dostępie.

Jeśli opracowywany dodatek do Google Workspace musi mieć dostęp do usługi innej niż Google przy użyciu protokołu OAuth, podczas jego tworzenia musisz skonfigurować połączenie z tą usługą.

Gdy wymagana jest autoryzacja usługi innej niż Google, dodatek do Google Workspace wyświetla użytkownikowi kartę z prośbą o autoryzację dotyczącą tej usługi. Możesz dostosować prośbę o autoryzację lub użyć karty domyślnej.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po łączeniu z usługami innych firm.

Systemy konferencyjne innych firm

Dodatki do Google Workspace, które rozszerzają Kalendarz Google, mogą też zawierać dodatkowe rozwiązania do obsługi rozmów wideo, które umożliwiają użytkownikom wybranie systemu konferencyjnego innej firmy podczas edytowania wydarzeń w Kalendarzu Google. Jeśli dodatek udostępnia opcje rozmów wideo, które wymagają od użytkownika zalogowania się, musi to umożliwiać.

Jeśli użytkownik spróbuje utworzyć konferencję przy użyciu dodatku bez konieczności logowania się, metoda onCreateFunction rozwiązań do obsługi rozmów wideo powinna zwrócić obiekt ConferenceData zawierający obiekt ConferenceError z adresem URL uwierzytelniania.

Po otrzymaniu tego obiektu Kalendarz Google tworzy w interfejsie edytowania wydarzenia przycisk ZALOGUJ SIĘ, który prowadzi do adresu URL uwierzytelniania udostępnionego przez dodatek. Użytkownicy mogą za pomocą tego przycisku zalogować się w systemie innej firmy, zanim będą mogli skorzystać z dodatku.

Więcej informacji o obsłudze autoryzacji za pomocą ConferenceError znajdziesz w artykule Tworzenie rozmów wideo z innymi firmami.

Autoryzowanie nieopublikowanych dodatków do Edytora

Sprawdzoną metodą jest testowanie dodatków do Edytora w miarę ich tworzenia. Proces autoryzacji jest taki sam jak w przypadku opublikowanych dodatków do edytora. Jedyna różnica jest taka, że rozpoczyna się, gdy pierwszy raz spróbujesz przetestować dodatek. Jeśli później ponownie przetestujesz ten sam dodatek, prośba o autoryzację nie pojawi się ponownie.

Cofanie autoryzacji dodatków

Podczas tworzenia dodatków warto cofnąć ich autoryzację, aby ponownie przetestować przepływ autoryzacji.

Aby cofnąć autoryzację dodatku, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz konsolę zabezpieczeń konta.
  2. Znajdź i kliknij dodatek, którego autoryzację chcesz cofnąć.
  3. Kliknij USUŃ DOSTĘP.

Gdy cofniesz autoryzację, ponownie uruchomisz dodatek, proces autoryzacji ponownie się przedstawi.