Autoryzacja

Dodatki wymagają zgody użytkownika przed rozpoczęciem działania. Dotyczy to zarówno opublikowanych dodatków z Google Workspace Marketplace, jak i tych, które tworzysz.

Autoryzowanie opublikowanych dodatków

Po zainstalowaniu opublikowanego dodatku proces autoryzacji rozpocznie się natychmiast:

  1. Pojawi się prośba o wybranie konta, na którym chcesz zainstalować dodatek.
  2. Następnie zostanie wyświetlona lista autoryzacji, których wymaga dodatek, aby można było sprawdzić, jakie czynności próbuje on wykonać. Zapoznaj się z tą listą dokładnie, a jeśli nadal chcesz udzielić jej autoryzacji, kliknij Zezwól. Umożliwi to obsługę dodatku.
  3. Teraz możesz uruchomić go z poziomu aplikacji hosta, która się w nim rozwija. Jeśli aplikacja była już otwarta na karcie przeglądarki, może być konieczne odświeżenie karty, zanim dodatek będzie dostępny.

Jeśli zainstalowany dodatek zostanie później zaktualizowany, i będzie wymagać dodatkowych autoryzacji, które nie zostały jeszcze przyznane, zobaczysz prośbę o przyznanie tych uprawnień przy następnym użyciu dodatku.

Autoryzowanie nieopublikowanych dodatków do Google Workspace

Karta autoryzacji dodatku

Nieopublikowane dodatki nie mają takiego samego procesu autoryzacji jak opublikowane dodatki, ponieważ nie są one jeszcze dostępne w Google Workspace Marketplace. Gdy zainstalujesz nieopublikowany dodatek, nie zobaczysz prośby o autoryzację. Zamiast tego proces autoryzacji rozpoczyna się przy pierwszej próbie korzystania z dodatku.

Gdy dodatek jest uruchamiany, określa, czy potrzebna jest autoryzacja użytkownika. W razie potrzeby dodatek przedstawia kartę autoryzacji. Autoryzacja jest zawsze wymagana przy pierwszym uruchomieniu dodatku. Może też być wymagana, jeśli nowa wersja dodatku korzysta z usługi, która nie została wcześniej autoryzowana. Przycisk Autoryzuj dostęp otwiera okno, w którym użytkownik może zezwolić na autoryzację dodatku lub odrzucić go.

Autoryzowanie usług innych firm niż dodatek do Google Workspace

Dodatek do Google Workspace może połączyć się z usługą innej firmy, która wymaga autoryzacji. Dodatki do Google Workspace łączące się z tymi usługami wymagają od użytkownika 2 osobnych działań:

  • Autoryzacja dodatku po zainstalowaniu lub uruchomieniu dodatku.
  • Autoryzacja usługi innej firmy niż Google za pierwszym razem.

Jeśli dodatek Google Workspace, nad którym pracujesz, wymaga dostępu do usługi spoza Google za pomocą protokołu OAuth, podczas jego tworzenia musisz skonfigurować połączenie dla tej usługi.

Gdy wymagana jest autoryzacja usługi spoza Google, dodatek do Google Workspace wyświetla użytkownikowi kartę potwierdzenia autoryzacji dla tej usługi. Jeśli chcesz, możesz dostosować to powiadomienie lub użyć karty domyślnej.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku Łączenie się z usługami innymi niż Google.

Zewnętrzne systemy konferencyjne

Dodatki do Google Workspace, które rozszerzają możliwości Kalendarza Google, mogą też udostępniać dodatkowe rozwiązania do rozmów wideo, które umożliwiają użytkownikom wybieranie zewnętrznego systemu do obsługi rozmów wideo podczas edytowania wydarzeń w Kalendarzu Google. Jeśli dodatek udostępnia opcje rozmów wideo, które wymagają od użytkownika zalogowania się, musi on umożliwić mu takie działanie.

Jeśli użytkownik spróbuje utworzyć konferencję z Twoim dodatkiem bez konieczności logowania, metoda onCreateFunction tej usługi powinna zwrócić obiekt ConferenceData zawierający obiekt ConferenceError z adresem URL uwierzytelniania.

Po otrzymaniu tego obiektu Kalendarz Google tworzy w interfejsie edytowania wydarzenia przycisk ZALOGUJ SIĘ, który prowadzi do adresu URL uwierzytelniania podanego w dodatku. Użytkownicy mogą użyć tego przycisku, aby zalogować się w systemie innej firmy przed użyciem dodatku.

Więcej informacji o obsłudze autoryzacji przy użyciu ConferenceError znajdziesz w artykule Tworzenie rozmów wideo firm zewnętrznych.

Autoryzowanie nieopublikowanych dodatków do edytora

Sprawdzone metody to testowanie dodatków do edytorów. Procedura autoryzacji jest taka sama jak w przypadku opublikowanych dodatków do Edytora, z tą różnicą, że zaczyna się przy pierwszej próbie przetestowania dodatku. Jeśli później ponownie przetestujesz ten sam dodatek, prośba o autoryzację nie wyświetli się ponownie.

Cofanie autoryzacji dodatków

Podczas tworzenia dodatków warto cofnąć ich autoryzację, aby ponownie przetestować przepływ autoryzacji.

Możesz cofnąć autoryzację dodatku, wykonując te czynności:

  1. Otwórz konsolę zabezpieczeń konta.
  2. Znajdź i kliknij dodatek, którego autoryzację chcesz cofnąć.
  3. Kliknij USUŃ DOSTĘP.

Gdy ponownie uruchomisz dodatek po cofnięciu jego autoryzacji, proces autoryzacji zostanie ponownie wyświetlony.