ประเภทของเหตุการณ์การโต้ตอบกับแอป Google Chat

หน้านี้อธิบายประเภทของเหตุการณ์การโต้ตอบที่แอป Google Chat สามารถรับจาก Google Chat

หากต้องการกำหนดค่าแอป Chat ให้รับเหตุการณ์การโต้ตอบ โปรดดูรับและตอบกลับการโต้ตอบกับแอป Chat

รูปแบบของเหตุการณ์การโต้ตอบ

ผู้ใช้จะโต้ตอบกับแอปใน Chat ได้หลายวิธี สำหรับการโต้ตอบแต่ละประเภท Google Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ข้อความ: ผู้ใช้ส่งข้อความในแอป Chat หรือเรียกใช้แอป Chat ในพื้นที่ทำงาน
 • เพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานแล้ว: ผู้ใช้เพิ่มแอป Chat ในพื้นที่ทำงาน
 • นำออกจากพื้นที่ทำงานแล้ว: ผู้ใช้นำ แอป Chat ของคุณออกจากพื้นที่ทำงาน
 • การ์ดที่คลิก: ผู้ใช้คลิกการ์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟหรือกล่องโต้ตอบ ที่ส่งมาจากแอป Chat ของคุณ
 • ข้อความในหน้าแรกของแอป: ผู้ใช้เปิดข้อความส่วนตัวด้วย แอป Chat และได้รับ ข้อความในหน้าแรกของแอป Chat
 • ส่งแบบฟอร์ม: ผู้ใช้ส่งข้อมูลแบบฟอร์มผ่านข้อความในหน้าแรกของแอป Chat

ทุกครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Chat ของคุณ Google Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบที่มีเนื้อหาคำขอ ซึ่งเป็นเพย์โหลด JSON ที่แสดงการโต้ตอบ เพย์โหลดเหตุการณ์นี้มีองค์ประกอบที่เหมือนกับเหตุการณ์การโต้ตอบทุกประเภท รวมถึงองค์ประกอบที่เจาะจงสำหรับประเภทเหตุการณ์นั้นๆ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องในเหตุการณ์การโต้ตอบ โปรดดูเอกสารประกอบอ้างอิง Event ของ Google Chat API

ฟิลด์ที่ใช้ร่วมกัน

จะมีช่องต่อไปนี้อยู่ในเพย์โหลดของเหตุการณ์การโต้ตอบเสมอ

ฟิลด์ คำอธิบาย
type ประเภทของเหตุการณ์ที่แอป Chat ได้รับ เช่น MESSAGE หรือ ADDED_TO_SPACE
eventTime การประทับเวลาที่ระบุเวลาที่จัดส่งเหตุการณ์
common แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไคลเอ็นต์ของผู้ใช้ เช่น ภาษาหรือแพลตฟอร์ม

ช่องตามประเภทเหตุการณ์การโต้ตอบ

เพย์โหลดอาจมีช่องเพิ่มเติมต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเหตุการณ์

ฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทเหตุการณ์
message ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ MESSAGE, ADDED_TO_SPACE, CARD_CLICKED
space พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม MESSAGE, ADDED_TO_SPACE, REMOVED_FROM_SPACE, CARD_CLICKED
user ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ โดยผู้ใช้จะเป็นบุคคลเสมอ (ไม่ใช่แอป Chat) MESSAGE, ADDED_TO_SPACE, REMOVED_FROM_SPACE, CARD_CLICKED
action ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เรียกใช้เมื่อคลิกการ์ดหรือกล่องโต้ตอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ CARD_CLICKED.

ตัวอย่างเพย์โหลดของเหตุการณ์

ส่วนนี้จะอธิบายสิ่งที่ทริกเกอร์เหตุการณ์การโต้ตอบ และแสดงตัวอย่างเพย์โหลด JSON สำหรับเหตุการณ์แต่ละประเภทต่อไปนี้

ข้อความ

เหตุการณ์การโต้ตอบนี้จะแสดงเมื่อผู้ใช้ส่งข้อความถึงแอป Chat เช่น

 • ข้อความในพื้นที่ข้อความส่วนตัว (DM) ที่มีแอป Chat
 • ข้อความในพื้นที่สำหรับหลายคนที่มีบุคคล @พูดถึงแอป Chat หรือใช้คำสั่งเครื่องหมายทับอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • หากคุณกำหนดค่าตัวอย่างลิงก์สำหรับแอป Chat แล้ว ผู้ใช้จะโพสต์ข้อความที่มีลิงก์ที่ตรงกับรูปแบบ URL ที่กำหนดค่าไว้

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงเหตุการณ์การโต้ตอบ MESSAGE ที่ผู้ใช้ @พูดถึงแอป Chat ในพื้นที่ทำงานที่มีหลายคน

{
 "type": "MESSAGE",
 "eventTime": {
   "seconds": 1691187414,
   "nanos": 93489000
 },
 "space": {
  "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
  "displayName": "Customer Support Superstars",
  "spaceType": "SPACE"
 },
 "message": {
  "name": "spaces/AAAAAAAAAAA/messages/CCCCCCCCCCC",
  "sender": {
   "name": "users/12345678901234567890",
   "displayName": "Izumi",
   "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
   "email": "izumi@example.com"
  },
  "createTime": {
   "seconds": 1691187386,
   "nanos": 954319000
  },
  "text": "@TestBot Create ticket.",
  "argumentText": " Create ticket.",
  "thread": {
   "name": "spaces/AAAAAAAAAAA/threads/BBBBBBBBBBB",
   "threadKey": "custom-thread-ID"
  },
  "annotations": [
   {
    "length": 8,
    "startIndex": 0,
    "userMention": {
     "type": "MENTION",
     "user": {
      "avatarUrl": "https://.../avatar.png",
      "displayName": "TestBot",
      "name": "users/1234567890987654321",
      "type": "BOT"
     }
    },
    "type": "USER_MENTION"
   }
  ],
  "attachment": [
   {
    "name": "spaces/5o6pDgAAAAE/messages/Ohu1LlUVcS8.Ohu1LlUVcS8/attachments/AATUf-Iz7d8kySEdRRZd-dznqBk3",
    "content_name": "solar.png",
    "content_type": "image/png",
    "drive_data_ref": {
     "drive_file_id": "H1HqaqRuH2Pfd_TOa1fF2_ltwDlV_yKRrr"
    },
    "source": "DRIVE_FILE"
   }
  ]
 },
 "user": {
  "name": "users/12345678901234567890",
  "displayName": "Izumi",
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "email": "izumi@example.com"
 }
}

เพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานแล้ว

เหตุการณ์การโต้ตอบนี้บ่งบอกว่ามีการเพิ่มแอป Chat ไปยังพื้นที่ทำงาน โดยทั่วไปแอปจะตอบกลับกิจกรรมการโต้ตอบนี้ด้วยการโพสต์ข้อความต้อนรับในชุดข้อความใหม่ในพื้นที่ทำงาน

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงเนื้อหาคำขอสำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ ADDED_TO_SPACE เมื่อผู้ใช้เพิ่มแอป Chat ในพื้นที่ทำงาน

{
 "type": "ADDED_TO_SPACE",
 "eventTime": {
  "seconds": 1691187414,
  "nanos": 93489000
 },
 "space": {
  "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
  "displayName": "Customer Support Superstars",
  "spaceType": "SPACE",
  "adminInstalled": "false"
 },
 "user": {
  "name": "users/12345678901234567890",
  "displayName": "Izumi",
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "email": "izumi@example.com"
 }
}

ติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบ Google Workspace

เหตุการณ์การโต้ตอบ ADDED_TO_SPACE ยังระบุได้ด้วยว่าผู้ดูแลระบบ Google Workspace ได้ติดตั้งแอป Chat ของคุณให้ผู้ใช้ในองค์กร

ผู้ดูแลระบบจะติดตั้งได้เฉพาะแอป Chat สำหรับข้อความส่วนตัวระหว่างแอป Chat และผู้ใช้เท่านั้น แอปที่ติดตั้งจะปรากฏในแผงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ เมื่อผู้ดูแลระบบติดตั้งแอปใน Chat ผู้ใช้จะไม่สามารถถอนการติดตั้งแอปเหล่านั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Chat ที่ผู้ดูแลระบบติดตั้ง โปรดดูเอกสารของความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace ในหัวข้อติดตั้งแอปใน Marketplace ลงในโดเมน

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงเนื้อหาคำขอสำหรับกิจกรรมการโต้ตอบ ADDED_TO_SPACE เมื่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace ติดตั้งแอป Chat สำหรับผู้ใช้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบติดตั้งแอป Chat แล้ว การตั้งค่า adminInstalled จึงเป็น true

{
 "type": "ADDED_TO_SPACE",
 "eventTime": {
  "seconds": 1691187414,
  "nanos": 93489000
 },
 "space": {
  "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
  "displayName": "Customer Support Superstars",
  "spaceType": "DIRECT_MESSAGE",
  "adminInstalled": "true"
 },
 "user": {
  "name": "users/12345678901234567890",
  "displayName": "Izumi",
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "email": "izumi@example.com"
 }
}

นำออกจากพื้นที่ทำงานแล้ว

เหตุการณ์การโต้ตอบนี้บ่งชี้ว่าแอป Chat ของคุณถูกนำออกจากพื้นที่ทำงาน แอป Chat จะไม่ตอบกลับด้วยข้อความสำหรับกิจกรรมนี้เนื่องจากถูกนำออกไปแล้ว

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงเนื้อหาคำขอสำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ REMOVED_FROM_SPACE เมื่อผู้ใช้นำแอป Chat ออกจากพื้นที่ทำงาน

{
 "type": "REMOVED_FROM_SPACE",
 "eventTime": {
  "seconds": 1691187414,
  "nanos": 93489000
 },
 "space": {
  "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
  "spaceType": "SPACE",
  "adminInstalled": "false"
 },
 "user": {
  "name": "users/12345678901234567890",
  "displayName": "Izumi",
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "email": "izumi@example.com"
 }
}

ถอนการติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบ Google Workspace

เหตุการณ์การโต้ตอบ REMOVED_FROM_SPACE ยังระบุได้ด้วยว่าผู้ดูแลระบบ Google Workspace ถอนการติดตั้งแอป Chat ของคุณให้กับผู้ใช้ในองค์กรแล้ว เมื่อถอนการติดตั้ง แอป Chat จะไม่ปรากฏในแผงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้อีกต่อไป

หากผู้ใช้ติดตั้งแอป Chat ก่อนผู้ดูแลระบบ แอป Chat จะยังคงติดตั้งให้ผู้ใช้ต่อไป ในกรณีนี้ เนื่องจากยังคงมีการติดตั้งแอป Chat อยู่ แอป Chat จึงไม่ได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบ REMOVED_FROM_SPACE

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงเนื้อหาคำขอสำหรับกิจกรรมการโต้ตอบ REMOVED_FROM_SPACE เมื่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace ถอนการติดตั้งแอป Chat ให้กับผู้ใช้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบถอนการติดตั้งแอป Chat แล้ว การตั้งค่า adminInstalled จึงเป็น true

{
 "type": "REMOVED_FROM_SPACE",
 "eventTime": {
  "seconds": 1691187414,
  "nanos": 93489000
 },
 "space": {
  "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
  "spaceType": "DIRECT_MESSAGE",
  "adminInstalled": "true"
 },
 "user": {
  "name": "users/12345678901234567890",
  "displayName": "Izumi",
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "email": "izumi@example.com"
 }
}

คลิกการ์ดแล้ว

เหตุการณ์การโต้ตอบนี้ระบุว่าผู้ใช้คลิกปุ่มในข้อความการ์ดหรือกล่องโต้ตอบ

หากต้องการรับเหตุการณ์การโต้ตอบ ปุ่มจะต้องทริกเกอร์การโต้ตอบอีกรายการกับแอป Chat ตัวอย่างเช่น แอป Chat จะไม่ได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบ CARD_CLICKED หากผู้ใช้คลิกปุ่มที่เปิดลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แต่ได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบในตัวอย่างต่อไปนี้

 • ผู้ใช้คลิกปุ่ม Send feedback บนการ์ด ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล
 • ผู้ใช้คลิกปุ่ม Submit หลังจากป้อนข้อมูลลงในการ์ดหรือกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงส่วนเนื้อหาคำขอสำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ CARD_CLICKED เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มในข้อความการ์ดที่ระบุตั๋วสนับสนุนขาเข้าให้กับผู้ใช้

{
 "type": "CARD_CLICKED",
 "eventTime": {
  "seconds": 1691187414,
  "nanos": 93489000
 },
 "common": {
  "userLocale": "en",
  "hostApp": "CHAT",
  "invokedFunction": "doAssignTicket",
  "timeZone": {
   "offset": -25200000,
   "id": "America/Los_Angeles"
  }
 },
 "action": {
  "actionMethodName": "doAssignTicket"
 },
 "message": {
  "cards": [
   {
    "header": {
     "title": "Incoming support ticket."
    },
    "sections": [
     {
      "widgets": [
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Incoming support ticket #12345 is unassigned and needs your attention."
        }
       },
       {
        "buttons": [
         {
          "textButton": {
           "onClick": {
            "action": {
             "actionMethodName": "doAssignTicket"
            }
           },
           "text": "Assign to me"
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ],
  "sender": {
   "avatarUrl": "https://www.example.com/images/chat-app-icon.png",
   "displayName": "Support Chat app",
   "name": "users/98765432109876543210",
   "type": "BOT"
  },
  "createTime": {
   "seconds": 1691187386,
   "nanos": 954319000
  },
  "retentionSettings": {
   "state": "PERMANENT"
  },
  "name": "spaces/AAAAAAAAAAA/messages/CCCCCCCCCCC",
  "thread": {
   "retentionSettings": {
    "state": "PERMANENT"
   },
   "name": "spaces/AAAAAAAAAAA/threads/BBBBBBBBBBB"
  },
  "messageHistoryState": "HISTORY_ON",
  "space": {
   "spaceThreadingState": "GROUPED_MESSAGES",
   "spaceType": "SPACE",
   "displayName": "Customer Support Superstars",
   "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
   "spaceHistoryState": "HISTORY_ON",
   "type": "ROOM",
   "threaded": true
  }
 },
 "user": {
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "displayName": "Izumi",
  "name": "users/12345678901234567890",
  "type": "HUMAN",
  "email": "izumi@example.com",
  "domainId": "ABCDEFG"
 },
 "space": {
  "spaceThreadingState": "GROUPED_MESSAGES",
  "spaceType": "SPACE",
  "displayName": "Customer Support Superstars",
  "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
  "spaceHistoryState": "HISTORY_ON",
  "type": "ROOM",
  "threaded": true
 }
}

การคลิกการ์ดสำหรับกล่องโต้ตอบ

เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับกล่องโต้ตอบ เพย์โหลดสำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ CARD_CLICKED จะมีช่องเพิ่มเติมต่อไปนี้

 • isDialogEvent: ตั้งค่าเป็น true สำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับกล่องโต้ตอบ
 • DialogEventType: ประเภทของการโต้ตอบกับกล่องโต้ตอบ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้เปิด ส่ง หรือยกเลิกกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงส่วนหนึ่งของเนื้อหาคำขอสำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ CARD_CLICKED ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ได้คลิกปุ่มในกล่องโต้ตอบที่ส่งข้อมูลไปยังแอป Chat

{
 "type": "CARD_CLICKED",
 ...
 "isDialogEvent": true,
 "dialogEventType": "SUBMIT_DIALOG",
}

ข้อความในหน้าแรกของแอป

เหตุการณ์การโต้ตอบนี้บ่งชี้ว่าผู้ใช้เปิดข้อความส่วนตัวด้วยแอป Chat ของคุณและได้รับข้อความในหน้าแรกของแอป Chat

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงเนื้อหาคำขอสำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ APP_HOME

{
 "chat": {
  "type": "APP_HOME",
  "user": {
   "name": "users/12345678901234567890",
   "type": "HUMAN",
   "email": "izumi@example.com",
   "domainId": "ABCDEFG"
  },
  "space": {
   "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
   "singleUserBotDm": true,
   "spaceType": "DIRECT_MESSAGE"
  }
 },
 "commonEventObject": {
  "invokedFunction": "onAppHome",
  "userLocale": "en",
  "hostApp": "CHAT"
 }
}

ส่งแบบฟอร์มในข้อความในหน้าแรกของแอป

เหตุการณ์การโต้ตอบนี้บ่งชี้ว่าผู้ใช้ส่งข้อมูลแบบฟอร์มผ่านข้อความหน้าแรกของแอป Chat

ตัวอย่าง JSON ต่อไปนี้แสดงเนื้อหาคำขอสำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบ SUBMIT_FORM

{
 "commonEventObject": {
  "userLocale": "en",
  "invokedFunction": "onSubmitFunction",
  "formInputs": {
   "username": {
    "": {
     "stringInputs": {
      "value": [
       "Ira"
      ]
     }
    }
   }
  },
  "hostApp": "CHAT"
 },
 "chat": {
  "type": "SUBMIT_FORM",
  "space": {
   "name": "spaces/AAAAAAAAAAA",
   "spaceType": "DIRECT_MESSAGE",
   "singleUserBotDm": true
  },
  "user": {
   "type": "HUMAN",
   "name": "123456789"
  }
 }
}

หากต้องการดูวิธีประมวลผลเพย์โหลดของเหตุการณ์การโต้ตอบและแสดงผลการตอบกลับ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้