แสดงตัวอย่างลิงก์

หากต้องการป้องกันการเปลี่ยนบริบทเมื่อผู้ใช้แชร์ลิงก์ใน Google Chat แอป Chat จะดูตัวอย่างลิงก์ได้โดยการแนบการ์ดไปกับข้อความที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการจาก Google Chat ได้โดยตรง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพื้นที่ใน Google Chat ที่มีตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัททั้งหมด บวกกับแอป Chat ที่ชื่อว่า Case-y ตัวแทนมักจะแชร์ลิงก์ของเคสฝ่ายบริการลูกค้าในพื้นที่ใน Chat และทุกครั้งที่เพื่อนร่วมงานต้องเปิดลิงก์ของเคสเพื่อดูรายละเอียด เช่น ผู้ได้รับมอบหมาย สถานะ และเรื่อง ในทำนองเดียวกัน หากมีคนต้องการเข้าเป็นเจ้าของเคสหรือเปลี่ยนสถานะ ก็จะต้องเปิดลิงก์นั้น

การแสดงตัวอย่างลิงก์จะช่วยให้ Case-y ที่เป็นแอป Chat ของพื้นที่ทำงานสามารถแนบการ์ดที่แสดงผู้ได้รับมอบหมาย สถานะ และเรื่องได้เมื่อมีคนแชร์ลิงก์เคส ปุ่มบนการ์ดจะช่วยให้ตัวแทนเข้าเป็นเจ้าของเคสและเปลี่ยนสถานะจากสตรีมแชทได้โดยตรง

เมื่อมีผู้เพิ่มลิงก์ในข้อความ ชิปจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าแอป Chat อาจดูตัวอย่างลิงก์

ชิประบุว่าแอป Chat อาจแสดงตัวอย่างลิงก์

หลังจากส่งข้อความ ระบบจะส่งลิงก์ไปยังแอป Chat ซึ่งจะสร้างและแนบการ์ดไปกับข้อความของผู้ใช้

แอป Chat แสดงตัวอย่างลิงก์โดยการแนบการ์ดไปกับข้อความ

ข้างๆ ลิงก์จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ เช่น ปุ่ม แอป Chat สามารถอัปเดตการ์ดที่แนบมาตามการโต้ตอบของผู้ใช้ เช่น การคลิกปุ่ม

หากไม่ต้องการให้แอป Chat แสดงตัวอย่างลิงก์โดยการแนบการ์ดลงในข้อความ ผู้ใช้จะไม่สามารถดูตัวอย่างได้โดยคลิก บนชิปการแสดงตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถนำการ์ดที่แนบออกได้ทุกเมื่อโดยคลิกนำการแสดงตัวอย่างออก

ลงทะเบียนลิงก์เฉพาะ เช่น example.com, support.example.com และ support.example.com/cases/ เป็นรูปแบบ URL ในหน้าการกำหนดค่าของแอป Chat ในคอนโซล Google Cloud เพื่อให้แอป Chat ดูตัวอย่างได้

เมนูการกำหนดค่าตัวอย่างลิงก์

 1. เปิดคอนโซล Google Cloud
 2. ถัดจาก "Google Cloud" ให้คลิกลูกศรลง แล้วเปิดโปรเจ็กต์ของแอป Chat
 3. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ Google Chat API แล้วคลิก Google Chat API
 4. คลิก Manage > Configuration
 5. ในส่วนตัวอย่างลิงก์ ให้เพิ่มหรือแก้ไขรูปแบบ URL
  1. หากต้องการกำหนดค่าตัวอย่างลิงก์สำหรับรูปแบบ URL ใหม่ ให้คลิกเพิ่มรูปแบบ URL
  2. หากต้องการแก้ไขการกำหนดค่าสำหรับรูปแบบ URL ที่มีอยู่ ให้คลิกลูกศรลง
 6. ในช่องรูปแบบโฮสต์ ให้ป้อนโดเมนของรูปแบบ URL แอป Chat จะแสดงตัวอย่างลิงก์ไปยังโดเมนนี้

  หากต้องการมีลิงก์แสดงตัวอย่างแอป Chat สำหรับโดเมนย่อยที่เฉพาะเจาะจง เช่น subdomain.example.com ให้ใส่โดเมนย่อย

  หากต้องการลิงก์แสดงตัวอย่างแอป Chat สำหรับทั้งโดเมน ให้ระบุอักขระไวลด์การ์ดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นโดเมนย่อย ตัวอย่างเช่น *.example.com ตรงกับ subdomain.example.com และ any.number.of.subdomains.example.com

 7. ในช่องคำนำหน้าเส้นทาง ให้ป้อนเส้นทางที่จะต่อท้ายโดเมนรูปแบบโฮสต์

  หากต้องการจับคู่ URL ทั้งหมดในโดเมนรูปแบบโฮสต์ ให้เว้นคำนำหน้าเส้นทางว่างไว้

  เช่น หากรูปแบบโฮสต์คือ support.example.com เพื่อจับคู่ URL สำหรับเคสที่โฮสต์ที่ support.example.com/cases/ ให้ป้อน cases/

 8. คลิกเสร็จสิ้น

 9. คลิกบันทึก

ในตอนนี้ เมื่อมีคนใส่ลิงก์ที่ตรงกับรูปแบบ URL ตัวอย่างลิงก์กับข้อความในพื้นที่ใน Chat ที่มีแอป Chat ของคุณ แอปจะแสดงตัวอย่างลิงก์ดังกล่าว

หลังจากกำหนดค่าการแสดงตัวอย่างลิงก์สำหรับลิงก์หนึ่งๆ แล้ว แอป Chat จะจดจำและดูตัวอย่างลิงก์ได้โดยการแนบข้อมูลเพิ่มเติมไปกับลิงก์

ภายในพื้นที่ใน Chat ที่มีแอป Chat เมื่อข้อความของผู้อื่นมีลิงก์ที่ตรงกับรูปแบบ URL ของตัวอย่างลิงก์ แอป Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบ MESSAGE เพย์โหลด JSON สำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบมีช่อง matchedUrl ดังนี้

JSON

message {

 . . . // other message attributes redacted

 "matchedUrl": {
   "url": "https://support.example.com/cases/case123"
  },

 . . . // other message attributes redacted

}

การตรวจหาช่อง matchedUrl ในเพย์โหลดเหตุการณ์ MESSAGE จะช่วยให้แอป Chat เพิ่มข้อมูลลงในข้อความได้ด้วยลิงก์แสดงตัวอย่าง แอป Chat สามารถ ตอบกลับด้วยข้อความง่ายๆ หรือแนบการ์ดก็ได้

ตอบกลับด้วย SMS

สำหรับคำตอบอย่างง่าย แอป Chat สามารถดูตัวอย่างลิงก์ได้โดยการตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษรง่ายๆ ไปยังลิงก์ ตัวอย่างนี้แนบข้อความที่ระบุ URL ของลิงก์ซ้ำซึ่งตรงกับรูปแบบ URL ของตัวอย่างลิงก์

Node.js

Node/preview-link/simple-text-message.js
/**
 * Responds to messages that have links whose URLs match URL patterns
 * configured for link previewing.
 *
 * @param {Object} req Request sent from Google Chat.
 * @param {Object} res Response to send back.
 */
exports.onMessage = (req, res) => {
 if (req.method === 'GET' || !req.body.message) {
  res.send(
   'Hello! This function is meant to be used in a Google Chat Space.');
 }

 // Checks for the presence of event.message.matchedUrl and responds with a
 // text message if present
 if (req.body.message.matchedUrl) {
  res.json({
   'text': 'req.body.message.matchedUrl.url: ' +
    req.body.message.matchedUrl.url,
  });
 }

 // If the Chat app doesn’t detect a link preview URL pattern, it says so.
 res.json({'text': 'No matchedUrl detected.'});
};

Apps Script

apps-script/preview-link/simple-text-message.gs
/**
 * Responds to messages that have links whose URLs match URL patterns
 * configured for link previewing.
 *
 * @param {Object} event The event object from Chat API.
 *
 * @return {Object} Response from the Chat app attached to the message with
 * the previewed link.
 */
function onMessage(event) {
 // Checks for the presence of event.message.matchedUrl and responds with a
 // text message if present
 if (event.message.matchedUrl) {
  return {
   'text': 'event.message.matchedUrl.url: ' + event.message.matchedUrl.url,
  };
 }

 // If the Chat app doesn’t detect a link preview URL pattern, it says so.
 return {'text': 'No matchedUrl detected.'};
}

แนบบัตร

หากต้องการแนบการ์ดไปยังลิงก์ที่แสดงตัวอย่าง ให้แสดงผล ActionResponse ประเภท UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS ตัวอย่างนี้แนบการ์ดแบบง่ายมาด้วย

แอป Chat แสดงตัวอย่างลิงก์โดยการแนบการ์ดไปกับข้อความ

Node.js

Node/preview-link/attach-card.js
/**
 * Responds to messages that have links whose URLs match URL patterns
 * configured for link previewing.
 *
 * @param {Object} req Request sent from Google Chat.
 * @param {Object} res Response to send back.
 */
exports.onMessage = (req, res) => {
 if (req.method === 'GET' || !req.body.message) {
  res.send(
   'Hello! This function is meant to be used in a Google Chat Space.');
 }

 // Checks for the presence of event.message.matchedUrl and attaches a card
 // if present
 if (req.body.message.matchedUrl) {
  res.json({
   'actionResponse': {'type': 'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS'},
   'cardsV2': [
    {
     'cardId': 'attachCard',
     'card': {
      'header': {
       'title': 'Example Customer Service Case',
       'subtitle': 'Case basics',
      },
      'sections': [
       {
        'widgets': [
         {'keyValue': {'topLabel': 'Case ID', 'content': 'case123'}},
         {'keyValue': {'topLabel': 'Assignee', 'content': 'Charlie'}},
         {'keyValue': {'topLabel': 'Status', 'content': 'Open'}},
         {
          'keyValue': {
           'topLabel': 'Subject', 'content': 'It won"t turn on...',
          }
         },
        ],
       },
       {
        'widgets': [
         {
          'buttons': [
           {
            'textButton': {
             'text': 'OPEN CASE',
             'onClick': {
              'openLink': {
               'url': 'https://support.example.com/orders/case123',
              },
             },
            },
           },
           {
            'textButton': {
             'text': 'RESOLVE CASE',
             'onClick': {
              'openLink': {
               'url': 'https://support.example.com/orders/case123?resolved=y',
              },
             },
            },
           },
           {
            'textButton': {
             'text': 'ASSIGN TO ME',
             'onClick': {
              'action': {
               'actionMethodName': 'assign',
              },
             },
            },
           },
          ],
         },
        ],
       },
      ],
     },
    },
   ],
  });
 }

 // If the Chat app doesn’t detect a link preview URL pattern, it says so.
 res.json({'text': 'No matchedUrl detected.'});
};

Apps Script

apps-script/preview-link/attach-card.gs
/**
 * Responds to messages that have links whose URLs match URL patterns
 * configured for link previewing.
 *
 * @param {Object} event The event object from Chat API.
 * @return {Object} Response from the Chat app attached to the message with
 * the previewed link.
 */
function onMessage(event) {
 // Checks for the presence of event.message.matchedUrl and attaches a card
 // if present
 if (event.message.matchedUrl) {
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS',
   },
   'cardsV2': [{
    'cardId': 'attachCard',
    'card': {
     'header': {
      'title': 'Example Customer Service Case',
      'subtitle': 'Case basics',
     },
     'sections': [{
      'widgets': [
       {'keyValue': {'topLabel': 'Case ID', 'content': 'case123'}},
       {'keyValue': {'topLabel': 'Assignee', 'content': 'Charlie'}},
       {'keyValue': {'topLabel': 'Status', 'content': 'Open'}},
       {
        'keyValue': {
         'topLabel': 'Subject', 'content': 'It won\'t turn on...',
        },
       },
      ],
     },
     {
      'widgets': [{
       'buttons': [
        {
         'textButton': {
          'text': 'OPEN CASE',
          'onClick': {
           'openLink': {
            'url': 'https://support.example.com/orders/case123',
           },
          },
         },
        },
        {
         'textButton': {
          'text': 'RESOLVE CASE',
          'onClick': {
           'openLink': {
            'url': 'https://support.example.com/orders/case123?resolved=y',
           },
          },
         },
        },
        {
         'textButton': {
          'text': 'ASSIGN TO ME',
          'onClick': {'action': {'actionMethodName': 'assign'}},
         },
        },
       ],
      }],
     }],
    },
   }],
  };
 }

 // If the Chat app doesn’t detect a link preview URL pattern, it says so.
 return {'text': 'No matchedUrl detected.'};
}

อัปเดตบัตร

หากต้องการอัปเดตการ์ดที่แนบมากับลิงก์ที่แสดงตัวอย่าง ให้แสดงผล ActionResponse ประเภท UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS แอปใน Chat จะอัปเดตการ์ดที่แสดงตัวอย่างลิงก์เป็นการตอบกลับไปยังเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat เท่านั้น แอปแชทจะอัปเดตการ์ดเหล่านี้โดยเรียกใช้ Chat API แบบไม่พร้อมกันไม่ได้

การแสดงตัวอย่างลิงก์ไม่รองรับการส่งคืน ActionResponse ประเภท UPDATE_MESSAGE เนื่องจาก UPDATE_MESSAGE จะอัปเดตข้อความทั้งหมดแทนการ์ด จึงจะอัปเดตได้เฉพาะเมื่อแอป Chat สร้างข้อความต้นฉบับเท่านั้น การแสดงตัวอย่างลิงก์จะแนบการ์ดไปกับข้อความที่ผู้ใช้สร้างขึ้น แอป Chat จึงไม่มีสิทธิ์อัปเดตการ์ด

หากต้องการให้ฟังก์ชันอัปเดตทั้งการ์ดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและที่แอปสร้างขึ้นในสตรีม Chat ให้ตั้งค่า ActionResponse แบบไดนามิกโดยพิจารณาว่าแอป Chat หรือผู้ใช้เป็นผู้สร้างข้อความหรือไม่

 • หากผู้ใช้สร้างข้อความ ให้ตั้งค่า ActionResponse เป็น UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS
 • หากแอป Chat สร้างข้อความขึ้น ให้ตั้งค่า ActionResponse เป็น UPDATE_MESSAGE

ซึ่งทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การระบุและตรวจหา actionMethodName ที่กําหนดเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพร็อพเพอร์ตี้ onclick ของการ์ดที่แนบมา (ซึ่งระบุว่าข้อความเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สร้าง) หรือตรวจสอบว่าข้อความสร้างโดยผู้ใช้หรือไม่

ตัวเลือกที่ 1: ตรวจหา actionMethodName

หากต้องการใช้ actionMethodName เพื่อจัดการเหตุการณ์การโต้ตอบ CARD_CLICKED ในการ์ดที่แสดงตัวอย่างอย่างเหมาะสม ให้ตั้งค่า actionMethodName ที่กำหนดเองเป็นส่วนหนึ่งของพร็อพเพอร์ตี้ onclick ของการ์ดที่แนบ ดังนี้

JSON

. . . // Preview card details
{
 "textButton": {
  "text": "ASSIGN TO ME",
  "onClick": {

   // actionMethodName identifies the button to help determine the
   // appropriate ActionResponse.
   "action": {
    "actionMethodName": "assign",
   }
  }
 }
}
. . . // Preview card details

เมื่อใช้ "actionMethodName": "assign" ในการระบุปุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างลิงก์ คุณจะแสดงผล ActionResponse ที่ถูกต้องแบบไดนามิกได้โดยตรวจสอบ actionMethodName ที่ตรงกัน ดังนี้

Node.js

Node/preview-link/update-card.js
/**
 * Responds to messages that have links whose URLs match URL patterns
 * configured for link previewing.
 *
 * @param {Object} req Request sent from Google Chat.
 * @param {Object} res Response to send back.
 */
exports.onMessage = (req, res) => {
 if (req.method === 'GET' || !req.body.message) {
  res.send(
   'Hello! This function is meant to be used in a Google Chat Space.');
 }

 // Respond to button clicks on attached cards
 if (req.body.type === 'CARD_CLICKED') {
  // Checks for the presence of "actionMethodName": "assign" and sets
  // actionResponse.type to "UPDATE_USER"MESSAGE_CARDS" if present or
  // "UPDATE_MESSAGE" if absent.
  const actionResponseType = req.body.action.actionMethodName === 'assign' ?
   'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS' :
   'UPDATE_MESSAGE';

  if (req.body.action.actionMethodName === 'assign') {
   res.json({
    'actionResponse': {

     // Dynamically returns the correct actionResponse type.
     'type': actionResponseType,
    },

    // Preview card details
    'cardsV2': [{}],
   });
  }
 }
};

Apps Script

apps-script/preview-link/update-card.gs
/**
 * Updates a card that was attached to a message with a previewed link.
 *
 * @param {Object} event The event object from Chat API.
 * @return {Object} Response from the Chat app. Either a new card attached to
 * the message with the previewed link, or an update to an existing card.
 */
function onCardClick(event) {
 // Checks for the presence of "actionMethodName": "assign" and sets
 // actionResponse.type to "UPDATE_USER"MESSAGE_CARDS" if present or
 // "UPDATE_MESSAGE" if absent.
 const actionResponseType = event.action.actionMethodName === 'assign' ?
  'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS' :
  'UPDATE_MESSAGE';

 if (event.action.actionMethodName === 'assign') {
  return assignCase(actionResponseType);
 }
}

/**
 * Updates a card to say that "You" are the assignee after clicking the Assign
 * to Me button.
 *
 * @param {String} actionResponseType Which actionResponse the Chat app should
 * use to update the attached card based on who created the message.
 * @return {Object} Response from the Chat app. Updates the card attached to
 * the message with the previewed link.
 */
function assignCase(actionResponseType) {
 return {
  'actionResponse': {

   // Dynamically returns the correct actionResponse type.
   'type': actionResponseType,
  },
  // Preview card details
  'cardsV2': [{}],
 };
}

ตัวเลือกที่ 2: ตรวจสอบประเภทผู้ส่ง

ตรวจสอบว่า message.sender.type เป็น HUMAN หรือ BOT หาก HUMAN ให้ตั้งค่า ActionResponse เป็น UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS หรือตั้งค่า ActionResponse เป็น UPDATE_MESSAGE ดังนี้

Node.js

Node/preview-link/sender-type.js
/**
 * Responds to messages that have links whose URLs match URL patterns
 * configured for link previewing.
 *
 * @param {Object} req Request sent from Google Chat.
 * @param {Object} res Response to send back.
 */
exports.onMessage = (req, res) => {
 if (req.method === 'GET' || !req.body.message) {
  res.send(
   'Hello! This function is meant to be used in a Google Chat Space.');
 }

 // Respond to button clicks on attached cards
 if (req.body.type === 'CARD_CLICKED') {
  // Checks whether the message event originated from a human or a Chat app
  // and sets actionResponse.type to "UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS if human or
  // "UPDATE_MESSAGE" if Chat app.
  const actionResponseType = req.body.action.actionMethodName === 'HUMAN' ?
   'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS' :
   'UPDATE_MESSAGE';

  res.json({
   'actionResponse': {

    // Dynamically returns the correct actionResponse type.
    'type': actionResponseType,
   },

   // Preview card details
   'cardsV2': [{}],
  });
 }
};

Apps Script

apps-script/preview-link/sender-type.gs
/**
 * Updates a card that was attached to a message with a previewed link.
 *
 * @param {Object} event The event object from Chat API.
 * @return {Object} Response from the Chat app. Either a new card attached to
 * the message with the previewed link, or an update to an existing card.
 */
function onCardClick(event) {
 // Checks whether the message event originated from a human or a Chat app
 // and sets actionResponse.type to "UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS if human or
 // "UPDATE_MESSAGE" if Chat app.
 const actionResponseType = event.message.sender.type === 'HUMAN' ?
  'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS' :
  'UPDATE_MESSAGE';

 return assignCase(actionResponseType);
}

/**
 * Updates a card to say that "You" are the assignee after clicking the Assign
 * to Me button.
 *
 * @param {String} actionResponseType Which actionResponse the Chat app should
 * use to update the attached card based on who created the message.
 * @return {Object} Response from the Chat app. Updates the card attached to
 * the message with the previewed link.
 */
function assignCase(actionResponseType) {
 return {
  'actionResponse': {

   // Dynamically returns the correct actionResponse type.
   'type': actionResponseType,
  },
  // Preview card details
  'cardsV2': [{}],
 };
}

สาเหตุทั่วไปในการอัปเดตการ์ดคือการตอบสนองต่อการคลิกปุ่ม กดปุ่มมอบหมายให้กับฉันจากส่วนก่อนหน้าในหัวข้อแนบการ์ด ตัวอย่างทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการอัปเดตการ์ดเพื่อให้มีการระบุว่าเป็น "คุณ" หลังจากที่ผู้ใช้คลิกมอบหมายให้กับฉัน ตัวอย่างนี้จะตั้งค่า ActionResponse แบบไดนามิกโดยตรวจสอบประเภทผู้ส่ง

ตัวอย่างที่สมบูรณ์: Case-y แอป Chat ฝ่ายบริการลูกค้า

นี่คือรหัสที่สมบูรณ์ของ Case-y ซึ่งเป็นแอป Chat ที่แสดงตัวอย่างลิงก์ไปยังเคสที่แชร์ในพื้นที่ใน Chat ซึ่งตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าทำงานร่วมกัน

Node.js

Node/preview-link/preview-link.js
/**
 * Responds to messages that have links whose URLs match URL patterns
 * configured for link previewing.
 *
 * @param {Object} req Request sent from Google Chat.
 * @param {Object} res Response to send back.
 */
exports.onMessage = (req, res) => {
 if (req.method === 'GET' || !req.body.message) {
  res.send(
   'Hello! This function is meant to be used in a Google Chat Space.');
 }

 // Checks for the presence of event.message.matchedUrl and attaches a card
 // if present
 if (req.body.message.matchedUrl) {
  res.json(createMessage());
 }

 // Respond to button clicks on attached cards
 if (req.body.type === 'CARD_CLICKED') {
  // Checks whether the message event originated from a human or a Chat app
  // and sets actionResponse.type to "UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS if human or
  // "UPDATE_MESSAGE" if Chat app.
  const actionResponseType = req.body.action.actionMethodName === 'HUMAN' ?
   'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS' :
   'UPDATE_MESSAGE';

  if (req.body.action.actionMethodName === 'assign') {
   res.json(createMessage(actionResponseType, 'You'));
  }
 }

 // If the Chat app doesn’t detect a link preview URL pattern, it says so.
 res.json({'text': 'No matchedUrl detected.'});
};

/**
 * Message to create a card with the correct response type and assignee.
 *
 * @param {string} actionResponseType
 * @param {string} assignee
 * @return {Object} a card with URL preview
 */
function createMessage(
 actionResponseType = 'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS',
 assignee = 'Charlie'
) {
 return {
  'actionResponse': {'type': actionResponseType},
  'cardsV2': [
   {
    'cardId': 'previewLink',
    'card': {
     'header': {
      'title': 'Example Customer Service Case',
      'subtitle': 'Case basics',
     },
     'sections': [
      {
       'widgets': [
        {'keyValue': {'topLabel': 'Case ID', 'content': 'case123'}},
        {'keyValue': {'topLabel': 'Assignee', 'content': assignee}},
        {'keyValue': {'topLabel': 'Status', 'content': 'Open'}},
        {
         'keyValue': {
          'topLabel': 'Subject', 'content': 'It won"t turn on...',
         },
        },
       ],
      },
      {
       'widgets': [
        {
         'buttons': [
          {
           'textButton': {
            'text': 'OPEN CASE',
            'onClick': {
             'openLink': {
              'url': 'https://support.example.com/orders/case123',
             },
            },
           },
          },
          {
           'textButton': {
            'text': 'RESOLVE CASE',
            'onClick': {
             'openLink': {
              'url': 'https://support.example.com/orders/case123?resolved=y',
             },
            },
           },
          },
          {
           'textButton': {
            'text': 'ASSIGN TO ME',
            'onClick': {
             'action': {
              'actionMethodName': 'assign',
             },
            },
           },
          },
         ],
        },
       ],
      },
     ],
    }
   },
  ],
 };
}

Apps Script

apps-script/preview-link/preview-link.gs
/**
 * Responds to messages that have links whose URLs match URL patterns
 * configured for link previews.
 *
 * @param {Object} event The event object from Chat API.
 * @return {Object} Response from the Chat app attached to the message with
 * the previewed link.
 */
function onMessage(event) {
 // Checks for the presence of event.message.matchedUrl and attaches a card
 // if present
 if (event.message.matchedUrl) {
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS',
   },
   'cardsV2': [{
    'cardId': 'previewLink',
    'card': {
     'header': {
      'title': 'Example Customer Service Case',
      'subtitle': 'Case basics',
     },
     'sections': [{
      'widgets': [
       {'keyValue': {'topLabel': 'Case ID', 'content': 'case123'}},
       {'keyValue': {'topLabel': 'Assignee', 'content': 'Charlie'}},
       {'keyValue': {'topLabel': 'Status', 'content': 'Open'}},
       {
        'keyValue': {
         'topLabel': 'Subject', 'content': 'It won\'t turn on...',
        }
       },
      ],
     },
     {
      'widgets': [{
       'buttons': [
        {
         'textButton': {
          'text': 'OPEN CASE',
          'onClick': {
           'openLink': {
            'url': 'https://support.example.com/orders/case123',
           },
          },
         },
        },
        {
         'textButton': {
          'text': 'RESOLVE CASE',
          'onClick': {
           'openLink': {
            'url': 'https://support.example.com/orders/case123?resolved=y',
           },
          },
         },
        },
        {
         'textButton': {
          'text': 'ASSIGN TO ME',
          'onClick': {'action': {'actionMethodName': 'assign'}}
         },
        },
       ],
      }],
     }],
    },
   }],
  };
 }

 // If the Chat app doesn’t detect a link preview URL pattern, it says so.
 return {'text': 'No matchedUrl detected.'};
}

/**
 * Updates a card that was attached to a message with a previewed link.
 *
 * @param {Object} event The event object from Chat API.
 * @return {Object} Response from the Chat app. Either a new card attached to
 * the message with the previewed link, or an update to an existing card.
 */
function onCardClick(event) {
 // Checks whether the message event originated from a human or a Chat app
 // and sets actionResponse to "UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS if human or
 // "UPDATE_MESSAGE" if Chat app.
 const actionResponseType = event.message.sender.type === 'HUMAN' ?
  'UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS' :
  'UPDATE_MESSAGE';

 // To respond to the correct button, checks the button's actionMethodName.
 if (event.action.actionMethodName === 'assign') {
  return assignCase(actionResponseType);
 }
}

/**
 * Updates a card to say that "You" are the assignee after clicking the Assign
 * to Me button.
 *
 * @param {String} actionResponseType Which actionResponse the Chat app should
 * use to update the attached card based on who created the message.
 * @return {Object} Response from the Chat app. Updates the card attached to
 * the message with the previewed link.
 */
function assignCase(actionResponseType) {
 return {
  'actionResponse': {

   // Dynamically returns the correct actionResponse type.
   'type': actionResponseType,
  },
  'cardsV2': [{
   'cardId': 'assignCase',
   'card': {
    'header': {
     'title': 'Example Customer Service Case',
     'subtitle': 'Case basics',
    },
    'sections': [{
     'widgets': [
      {'keyValue': {'topLabel': 'Case ID', 'content': 'case123'}},
      {'keyValue': {'topLabel': 'Assignee', 'content': 'You'}},
      {'keyValue': {'topLabel': 'Status', 'content': 'Open'}},
      {
       'keyValue': {
        'topLabel': 'Subject', 'content': 'It won\'t turn on...',
       }
      },
     ],
    },
    {
     'widgets': [{
      'buttons': [
       {
        'textButton': {
         'text': 'OPEN CASE',
         'onClick': {
          'openLink': {
           'url': 'https://support.example.com/orders/case123',
          },
         },
        },
       },
       {
        'textButton': {
         'text': 'RESOLVE CASE',
         'onClick': {
          'openLink': {
           'url': 'https://support.example.com/orders/case123?resolved=y',
          },
         },
        },
       },
       {
        'textButton': {
         'text': 'ASSIGN TO ME',
         'onClick': {'action': {'actionMethodName': 'assign'}},
        },
       },
      ],
     }],
    }],
   },
  }],
 };
}

ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณา

โปรดคํานึงถึงขีดจํากัดและข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อกําหนดค่าตัวอย่างลิงก์สําหรับแอป Chat

 • แอป Chat แต่ละแอปรองรับตัวอย่างลิงก์สําหรับรูปแบบ URL สูงสุด 5 รูปแบบ
 • แอป Chat จะแสดงตัวอย่าง 1 ลิงก์ต่อข้อความ หากข้อความเดียวมีลิงก์ที่แสดงตัวอย่างได้หลายรายการ เฉพาะลิงก์แรกที่แสดงตัวอย่างได้
 • แอป Chat จะแสดงตัวอย่างเฉพาะลิงก์ที่ขึ้นต้นด้วย https:// ดังนั้น https://support.example.com/cases/ จะแสดงตัวอย่าง แต่ support.example.com/cases/ ไม่ได้แสดงตัวอย่าง
 • ระบบจะส่งเฉพาะ URL ของลิงก์ไปยังแอป Chat ผ่านการแสดงตัวอย่างลิงก์ เว้นแต่ว่าข้อความจะมีข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งไปยังแอป Chat เช่น คำสั่งเครื่องหมายทับ
 • การ์ดที่แนบกับลิงก์แสดงตัวอย่างจะรองรับเฉพาะ ActionResponse ประเภท UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS และตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบกับแอปใน Chat เท่านั้น ตัวอย่างลิงก์ไม่รองรับคำขออัปเดตการ์ด (UPDATE_MESSAGE) หรือแบบไม่พร้อมกันเพื่ออัปเดตการ์ดที่แนบมากับลิงก์แสดงตัวอย่างผ่าน Chat API หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้ออัปเดตการ์ด

เมื่อใช้ตัวอย่างลิงก์ คุณอาจต้องแก้ไขข้อบกพร่องของแอป Chat โดยการอ่านบันทึกของแอป หากต้องการอ่านบันทึก ให้ไปที่ Logs Explorer ในคอนโซล Google Cloud