Uporządkowane dane organizacji (Organization)

Panel wiedzy sprzedawców w wynikach wyszukiwania Google

Możesz użyć uporządkowanych danych organizacji, aby przekazać Google informacje administracyjne organizacji, takie jak logo, adres, informacje kontaktowe i identyfikatory firmy. Dzięki tej zmianie Google może używać tych znaczników w panelach wiedzy i innych elementach wizualnych (takich jak atrybucja), co ułatwia użytkownikom znajdowanie informacji o Twojej organizacji w wyszukiwarce Google.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych.

 1. Dodaj jak najwięcej zalecanych właściwości, które mają zastosowanie do Twojej strony internetowej. Nie są wymagane żadne właściwości. Dodaj właściwości pasujące do Twoich treści. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykład

Oto przykład informacji o organizacji zapisanych w postaci kodu JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Przestrzegaj tych wskazówek, aby uporządkowane dane kwalifikowały się do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania Google.

Wskazówki techniczne

Zalecamy umieszczenie tych informacji na stronie głównej lub pojedynczej stronie, która opisuje Twoją organizację, np. na stronie O nas. Nie musisz ich umieszczać na każdej stronie witryny.

Zalecamy użycie najbardziej szczegółowego podtypu schema.org dla Organization, który pasuje do Twojej organizacji. Jeśli na przykład masz witrynę e-commerce, zalecamy użycie podtypu OnlineStore zamiast OnlineBusiness. Jeśli Twoja witryna dotyczy firmy działającej lokalnie, np. restauracji lub sklepu stacjonarnego, zalecamy podanie danych administracyjnych za pomocą najbardziej szczegółowych podtypów LocalBusiness, a także wypełnienie pól wymaganych i zalecanych w przypadku kategorii Firma działająca lokalnie oprócz pól zalecanych w tym przewodniku.

Definicje typów uporządkowanych danych

Google rozpoznaje poniższe właściwości znaczników Organization. Aby pomóc Google w lepszym poznaniu treści strony, umieść w niej jak najwięcej zalecanych właściwości, które są z nią powiązane. Żadne właściwości nie są obowiązkowe. Dodaj te, które pasują do Twojej organizacji.

Właściwości zalecane
name

Text

Nazwa Twojej organizacji. Użyj tych samych właściwości namealternateName, których używasz w przypadku nazwy witryny.

.
alternateName

Text

Inna powszechnie używana nazwa Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach).

legalName

Text

Zarejestrowana nazwa prawna Organization (w odpowiednich przypadkach) inna niż właściwość name.

description

Text

Szczegółowy opis Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach).

logo

URL lub ImageObject

Logo organizacji (w stosownych przypadkach). Dodanie tej właściwości pomoże Google lepiej określić, które logo chcesz wyświetlać, np. w wynikach wyszukiwania i panelach wiedzy.

Wytyczne dotyczące obrazu:

 • Obraz musi mieć wymiary co najmniej 112 x 112 pikseli.
 • Adres URL obrazu musi być dostępny do pobrania i zindeksowania.
 • Format pliku graficznego musi być obsługiwany przez Grafikę Google.
 • Sprawdź, czy obraz na czystym, białym tle wygląda tak, jak powinien – jeśli logo jest np. w większości białe lub szare, białe tło może nie być odpowiednie.

Jeśli używasz typu ImageObject, określ prawidłową właściwość contentUrl lub właściwość url, która jest zgodna z tymi samymi wytycznymi co typ URL.

url

URL

URL witryny Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach). Pomoże on Google jednoznacznie zidentyfikować Twoją organizację.

sameAs

URL

URL strony w innej witrynie z dodatkowymi informacjami o Twojej organizacji (w odpowiednich przypadkach). Może to być np. URL strony profilu Twojej organizacji w mediach społecznościowych lub w witrynie z opiniami. Możesz podać kilka adresów URL sameAs.

telephone

Text

Numer telefonu firmy (w stosownych przypadkach) używany jako główna metoda kontaktu z klientami. Pamiętaj, by podać w nim kod kraju i numer kierunkowy.

email

Text

Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach).

address

PostalAddress

Adres (fizyczny lub elektroniczny) organizacji (w odpowiednich przypadkach). Uwzględnij wszystkie właściwości dotyczące Twojego kraju. Im więcej właściwości podasz, tym wyższa będzie jakość wyniku dla użytkowników. Jeśli Twoja firma ma siedziby w kilku miastach, regionach lub krajach, możesz podać więcej adresów. Na przykład:

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.streetAddress

Text

Pełny adres pocztowy.

address.addressLocality

Text

Miasto z adresu pocztowego.

address.addressRegion

Text

Region z adresu pocztowego (w odpowiednich przypadkach). Na przykład stan.

address.postalCode

Text

Kod pocztowy z adresu.

address.addressCountry

Text

Kraj z adresu pocztowego w postaci dwuliterowego kodu kraju w formacie ISO 3166-1 alfa-2.

contactPoint

ContactPoint

Najlepszy sposób na skontaktowanie się użytkownika z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach). Uwzględnij wszystkie metody pomocy dostępne dla użytkowników zgodnie ze sprawdzonymi metodami Google. Na przykład:

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.telephone

Text

Numer telefonu, pod którym można się skontaktować z firmą (w odpowiednich przypadkach). Pamiętaj, by podać w nim kod kraju i numer kierunkowy. Jeśli używasz typu LocalBusiness, podaj podstawowy numer telefonu na poziomie LocalBusiness, zanim użyjesz elementu contactPoint, aby określić kilka sposobów kontaktowania się z Twoją organizacją.

contactPoint.email

Text

Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Twoją firmą (w odpowiednich przypadkach). Jeśli używasz typu LocalBusiness, podaj podstawowy adres e-mail na poziomie LocalBusiness, zanim użyjesz elementu contactPoint, aby określić kilka sposobów kontaktowania się ze swoją organizacją.

numberOfEmployees

QuantitativeValue

Liczba pracowników w organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

Przykład z określoną liczbą pracowników:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
 }
  

Przykład z liczbą pracowników w zakresie:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
} 

foundingDate

Date

Data założenia organizacji (Organization) podana w formacie daty ISO 8601 (w odpowiednich przypadkach).

iso6523Code

Text

Identyfikator organizacji w formacie ISO 6523 (w odpowiednich przypadkach). Pierwsza część identyfikatora ISO 6523 to ICD(International Code Designator), który określa używany schemat identyfikacji. Druga część to rzeczywisty identyfikator. Zalecamy oddzielanie oznaczenia ICD i identyfikatora dwukropkiem (U+003A). Częste wartości ICD to:

 • 0060: uniwersalny system numerowania danych Dun & Bradstreet (DUNS),
 • 0088: globalny numer lokalizacyjny GS1 (GLN),
 • 0199: identyfikator osoby prawnej (LEI).
duns

Text

Numer DUNS nadany przez Dun & Bradstreet umożliwiający identyfikację organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach). Zamiast niego zalecamy użycie pola iso6523Code z prefiksem 0060:.

leiCode

Text

Identyfikator organizacji (Organization) zgodny z normą ISO 17442 (w odpowiednich przypadkach). Zamiast niego zalecamy użycie pola iso6523Code z prefiksem 0199:.

naics

Text

Kod NAICS (North American Industry Classification System) Twojej organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

globalLocationNumber

Text

Globalny numer lokalizacyjny GS1 wskazujący lokalizację Twojej organizacji (Organization) (w odpowiednich przypadkach).

vatID

Text

Kod VAT (podatku od towarów i usług) powiązany z Twoją organizacją (Organization), jeśli ma on zastosowanie w Twoim kraju i Twojej firmie. To ważny wskaźnik zaufania dla użytkowników (np. mogą oni wyszukiwać Twoją firmę w publicznych rejestrach VAT).

taxID

Text

Identyfikator podatkowy powiązany z Twoją organizacją (Organization) (w odpowiednich przypadkach). Sprawdź, czy taxID odpowiada krajowi podanemu w polu address.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: