Przygotowywanie i przesyłanie mapy witryny

Na tej stronie znajdują się informacje o przygotowywaniu mapy witryny i udostępnianiu jej Google. Jeśli nie masz doświadczenia z mapami witryn, najpierw przeczytaj wprowadzenie.

Google obsługuje formaty map witryn zdefiniowane w protokole map witryn. Każdy format ma swoje zalety i wady. Wybierz taki, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojej witryny i jej konfiguracji (Google nie ma preferencji). Tabela zawiera porównanie różnych formatów mapy witryny:

Porównanie map witryn
Mapa witryny XML

Format XML to najbardziej uniwersalny format map witryn. W tym formacie można je rozszerzać i używać do dostarczania dodatkowych danych na temat obrazów, filmówwiadomości oraz zlokalizowanych wersji Twoich stron.

Zalety:
 • Możliwość rozbudowy i uniwersalność.
 • Może dostarczać najwięcej informacji o adresach URL.
 • Większość systemów zarządzania treścią (CMS) automatycznie generuje mapy witryn lub użytkownicy systemu CMS mogą znaleźć wiele wtyczek do map witryn.
Wady:
 • Praca z nią może być uciążliwa.
 • Mapowanie może stać się zbyt skomplikowane w większych witrynach lub tam, gdzie adresy URL często się zmieniają.
RSS, mRSS i Atom 1.0

Mapy witryn w kanałach RSS, mRSS i Atom 1.0 mają strukturę podobną do map witryn w formacie XML, ale często najłatwiej jest je dostarczyć, ponieważ systemy CMS tworzą je automatycznie.

Zalety:
 • Większość systemów CMS automatycznie generuje kanały RSS i Atom.
 • Mogą być wykorzystywane do dostarczania Google informacji na temat Twoich filmów.
Wady:
Mapa witryny w postaci tekstu

Najprostszy format mapy witryny. Może zawierać tylko listę adresów URL stron w formacie HTML i innych stron możliwych do zindeksowania.

Zalety:

 • Łatwa do stosowania i utrzymywania, zwłaszcza w przypadku dużych witryn.

Wady:

 • Ograniczona do języka HTML i innych treści tekstowych, które można indeksować.

Sprawdzone metody związane z mapą witryny

Sprawdzone metody dotyczące map witryn definiuje się za pomocą protokołu map witryn. Najczęściej pomijane sprawdzone metody dotyczą ograniczeń rozmiaru, lokalizacji mapy witryny i adresów URL zawartych w mapach witryn.

Ograniczenia rozmiaru mapy witryny: plik mapy witryny nie może w żadnym formacie mieć więcej niż 50 MB (po rozpakowaniu) lub nie może zawierać więcej niż 50 tys. adresów URL. Jeśli plik jest większy lub zawiera więcej adresów URL, podziel go na kilka oddzielnych map witryny. Opcjonalnie możesz utworzyć plik indeksu map witryn i przesłać go do Google. Możesz przesłać kilka map witryny i plików indeksu map witryny. Jest to przydatne, gdy chcesz śledzić skuteczność wyszukiwania każdej mapy witryny w Search Console.

Kodowanie i lokalizacja pliku mapy witryny: plik mapy witryny musi być zakodowany w formacie UTF-8. Mapę witryny możesz przechowywać w dowolnym miejscu witryny, ale jeśli nie prześlesz jej w Search Console, będzie ona miała wpływ tylko na elementy podrzędne katalogu, w którym się znajduje. Zalecamy opublikowanie mapy witryny w katalogu głównym witryny, aby miała wpływ na wszystkie pliki w witrynie.

Właściwości wskazanych adresów URL: w mapach witryn używaj pełnych i jednoznacznych, bezwzględnych adresów URL. Google będzie próbwać indeksować dokładnie takie adresy URL, jakie są wskazane w mapie. Jeśli np. adres Twojej witryny to https://www.example.com/, nie określaj adresu takiego jak /mypage.html (względnego) – użyj pełnego, bezwzględnego adresu URL: https://www.example.com/mypage.html.

W mapie witryny podaj adresy URL, które mają być widoczne w wynikach wyszukiwania Google. W wynikach wyszukiwania Google zwykle pokazuje kanoniczne adresy URL, co ma wpływ na mapy witryn. Jeśli używasz różnych adresów URL do wersji mobilnej i komputerowej, zalecamy wskazanie w mapie witryny tylko 1 wersji. Jeśli jednak wolisz wskazać oba adresy URL, dodaj do nich adnotacje, które pozwolą je rozróżnić.

Pełną listę sprawdzonych metod znajdziesz w artykule o protokole map witryn.

Mapa witryny XML

Format XML mapy witryny jest najbardziej uniwersalnym z obsługiwanych formatów. Korzystając z rozszerzeń map witryn obsługiwanych przez Google, możesz też podać dodatkowe informacje o obrazach, filmach i wiadomościach, a także o zlokalizowanych wersjach swoich stron.

Tak wygląda bardzo prosta mapa witryny w formacie XML, w której wskazany jest 1 adres URL:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <url>
  <loc>https://www.example.com/foo.html</loc>
  <lastmod>2022-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Bardziej złożone przykłady i szczegółową dokumentację znajdziesz na stronie sitemaps.org.

Dodatkowe uwagi na temat map witryn w formacie XML

 • Tak jak w przypadku wszystkich plików XML, wszystkie wartości tagów muszą być zapisane ze zmianą znaczenia elementu.
 • Google ignoruje wartości <priority><changefreq>.
 • Google używa wartości <lastmod>, jeśli jest ona spójna i zweryfikowana (np. przez porównanie z ostatnią modyfikacją strony).

RSS, mRSS i Atom 1.0

Jeśli Twój system CMS generuje kanał RSS lub Atom, możesz przesłać adres URL tego kanału w mapie witryny. Większość systemów CMS tworzy kanał za Ciebie, pamiętaj jednak, że zawiera on tylko informacje o najnowszych adresach URL.

Dodatkowe uwagi na temat RSS, mRSS i Atom 1.0

 • Google akceptuje kanały RSS 2.0 i Atom 1.0.
 • Możesz użyć kanału mRSS (media RSS), aby udostępnić Google szczegółowe informacje o treściach wideo w witrynie.
 • Tak jak w przypadku wszystkich plików XML, wszystkie wartości tagów muszą być zapisane ze zmianą znaczenia elementu.

Mapa witryny w postaci tekstu

Jeśli chcesz podać tylko adresy URL stron internetowych, możesz utworzyć prosty plik tekstowy zawierający po jednym adresie w każdym wierszu i przesłać go do Google. Jeśli na przykład masz w witrynie 2 strony, możesz je dodać do mapy witryny w ten sposób:

https://www.example.com/file1.html
https://www.example.com/file2.html

Dodatkowe uwagi na temat map witryn w postaci plików tekstowych

 • Nie umieszczaj w pliku mapy witryny nic poza adresami URL.
 • Nazwa pliku tekstowego może być dowolna, ale musi mieć rozszerzenie .txt (np. mapa_witryny.txt).

Jak utworzyć mapę witryny

Tworząc mapę witryny, informujesz wyszukiwarki o tym, które adresy URL powinny być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Są to kanoniczne adresy URL. Jeśli Twoja treść jest dostępna pod różnymi adresami URL, wybierz preferowany adres i uwzględnij go w mapie witryny zamiast wszystkich adresów URL, które prowadzą do tej samej treści.

Gdy zdecydujesz, które adresy URL chcesz uwzględnić w mapie witryny, w zależności od architektury i wielkości witryny wybierz 1 z tych sposobów:

Generowanie mapy witryny za pomocą systemu CMS

Jeśli korzystasz z systemu CMS takiego jak WordPress, Wix czy Blogger, prawdopodobnie udostępnił on już mapę witryny wyszukiwarkom. Poszukaj informacji o tym, jak Twój system CMS generuje mapy witryn lub jak utworzyć mapę witryny, jeśli CMS nie wygeneruje jej automatycznie. Na przykład w przypadku Wix wyszukaj „mapa witryny wix”, a w przypadku Bloggera wyszukaj „Blogger RSS”.

Ręczne tworzenie mapy witryny

W przypadku witryn zawierających mniej niż kilkadziesiąt adresów URL możesz utworzyć mapę witryny ręcznie. Aby to zrobić, otwórz edytor tekstowy, taki jak Notatnik (Windows) lub Nano (Linux, macOS), i postępuj zgodnie ze składnią opisaną w sekcji Formaty mapy witryny. Plik może mieć dowolną nazwę, o ile znaki są dozwolone w adresie URL.

Możesz ręcznie tworzyć większe mapy witryn, ale jest to proces dość żmudny i na dłuższą metę trudny do wykonywania.

Automatyczne generowanie mapy witryny za pomocą narzędzi

Jeśli masz więcej niż kilkadziesiąt adresów URL, musisz wygenerować mapę witryny. Jest wiele narzędzi do generowania map witryn, ale najlepszym sposobem jest użycie oprogramowania do tworzenia stron internetowych. Możesz na przykład wyodrębnić adresy URL witryny z jej bazy danych, a następnie wyświetlić je na ekranie lub wyeksportować do pliku na serwerze WWW. W sprawie tego rozwiązania skontaktuj się z programistami lub menedżerem serwera. Jeśli potrzebujesz inspiracji w kodzie, zajrzyj do naszej starszej kolekcji generatorów map witryn innych firm, której już nie aktualizujemy.

Nie musisz się martwić o kolejność adresów URL w mapie witryny – nie ma to znaczenia dla Google. Pamiętaj o wymaganiach dotyczących rozmiaru mapy witryny. Jeśli mapa witryny jest zbyt duża, musisz ją podzielić na mniejsze. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dużymi mapami witryn.

Przesyłanie mapy witryny do Google

Pamiętaj, że przesłanie mapy witryny jest działaniem pomocniczym. Google nie musi jej pobrać ani użyć do zindeksowania adresów URL witryny. Mapę witryny można przesłać do Google na kilka różnych sposobów:

 • Przesłanie mapy witryny w Search Console przy użyciu raportu Mapy witryn. Ten sposób pozwala sprawdzić, kiedy Googlebot uzyskał dostęp do mapy witryny i czy wystąpiły jakieś błędy przetwarzania.
 • Użycie interfejsu Search Console API, aby automatycznie przesłać mapę witryny.
 • W dowolnym miejscu w pliku robots.txt wstaw poniższą instrukcję, która wskazuje ścieżkę dostępu do Twojej mapy witryny. Znajdziemy ją podczas następnego indeksowania Twojego pliku robots.txt:
  Sitemap: https://example.com/my_sitemap.xml
 • Jeśli używasz kanału Atom lub RSS, możesz użyć WebSub, aby przesłać zmiany do wyszukiwarek, w tym do Google.

Jak przesłać mapy dla kilku witryn

Jeśli masz kilka witryn, możesz uprościć proces przesyłania ich map, tworząc i zapisując w wybranym miejscu 1 lub więcej map witryn z adresami URL wszystkich zweryfikowanych witryn. Możesz wybrać te opcje:

 • Pojedyncza mapa witryny zawierająca adresy URL kilka witryn (w tym należących do różnych domen). Na przykład mapa witryny zapisana w lokalizacji https://host1.example.com/sitemap.xml może zawierać te adresy URL:
  • https://host1.example.com
  • https://host2.example.com
  • https://host3.example.com
  • https://host1.example1.com
  • https://host1.example.ch
 • Poszczególne mapy witryn (po 1 na każdą witrynę) przechowywane w tej samej lokalizacji.
  • https://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

Aby przesłać mapy witryn znajdujące się w jednej lokalizacji, możesz użyć Search Console albo pliku robots.txt.

Przesyłanie map witryn w Search Console

 1. Upewnij się, że potwierdzono własność wszystkich witryn, które chcesz dodać do mapy.
 2. Utwórz mapę witryny (lub kilka map, jeśli wolisz) z adresami URL wszystkich witryn, które chcesz uwzględnić. Jeśli chcesz, możesz dodać mapy witryn do indeksu map witryn i od tej pory używać tego pliku.
 3. Prześlij mapy witryn lub plik indeksu map witryny w Google Search Console.

Przesyłanie map witryn przy użyciu pliku robots.txt

 1. Utwórz co najmniej 1 mapę dla każdej witryny. Każdy plik mapy witryny powinien zawierać tylko adresy URL z danej witryny.
 2. Prześlij wszystkie mapy witryn do 1 witryny, którą kontrolujesz, na przykład https://sitemaps.example.com.
 3. W przypadku każdej witryny upewnij się, że plik robots.txt odwołuje się do mapy w danej witrynie. Jeśli na przykład masz mapę witryny https://example.com/ i przechowujesz ją pod adresem https://sitemaps.example.com/sitemap-example-com.xml, wskaż mapę witryny w pliku robots.txt pod adresem https://example.com/robots.txt.
  # robots.txt file of https://example.com/
  sitemap: https://sitemaps.example.com/sitemap-example-com.xml

Rozwiązywanie problemów z mapami witryn

Problemy dotyczące map witryn możesz rozwiązywać w Google Search Console. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat rozwiązywania problemów z mapami witryn.