Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dzielenie dużych map witryn

Jeśli Twoja mapa witryny przekracza limity rozmiaru, musisz ją podzielić na kilka mniejszych map. Możesz użyć pliku indeksu map witryny, żeby przesłać kilka map równocześnie. Format XML pliku indeksu jest bardzo podobny do formatu XML pliku mapy witryny. Plik indeksu map witryn korzysta z tych tagów XML:

 • sitemapindex – tag nadrzędny obejmujący całą zawartość pliku,
 • sitemap – tag nadrzędny każdej mapy witryny wymienionej w pliku (element podrzędny tagu sitemapindex),
 • loc – lokalizacja mapy witryny (element podrzędny tagu sitemap).

Więcej informacji o składni znajdziesz na stronie protokołu Sitemap.

Ten przykład pokazuje indeks map witryn w formacie XML zawierający 2 mapy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <sitemap>
  <loc>https://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
 </sitemap>
 <sitemap>
  <loc>https://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
 </sitemap>
</sitemapindex>

Podobnie jak pliki map witryn, pliki indeksu map witryny muszą być zgodne z limitami rozmiaru i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi map witryn.

Po utworzeniu i zapisaniu pliku indeksu map witryny możesz przesłać go do Google. Pamiętaj, aby przesłać wszystkie mapy witryn i zapisać je w tej samej witrynie co plik indeksu map witryny. Mapy witryn, do których odwołuje się plik indeksu map witryny, muszą znajdować się w tym samym katalogu co ten plik lub niższym w hierarchii witryny. Jeśli na przykład plik indeksu map witryny znajduje się w lokalizacji https://example.com/public/sitemap_index.xml, może zawierać tylko mapy witryny znajdujące się w tym samym lub głębszym katalogu, takim jak https://example.com/public/shared/.... W ustawieniach każdej witryny na koncie w Search Console możesz zgłosić do 500 plików indeksu map witryny.

Zarządzanie mapami wielu witryn

Jeśli masz wiele witryn, możesz uprościć proces tworzenia i przesyłania ich map, tworząc i zapisując w wybranym miejscu 1 lub więcej map witryn z adresami URL wszystkich zweryfikowanych witryn. Wszystkie witryny muszą być zweryfikowane w Search Console. Możesz wybrać te opcje:

 • Pojedyncza mapa witryny zawierająca adresy URL wielu witryn (w tym należących do różnych domen). Na przykład mapa witryny zapisana w lokalizacji https://host1.example.com/sitemap.xml może zawierać te adresy URL:
  • https://host1.example.com
  • https://host2.example.com
  • https://host3.example.com
  • https://host1.example1.com
  • https://host1.example.ch
 • Poszczególne mapy witryn (po 1 na każdą witrynę) przechowywane w tej samej lokalizacji.
  • https://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml
.

Jeśli chcesz przechowywać mapy różnych witryn w 1 lokalizacji, możesz zweryfikować wszystkie witryny w Search Console, aby potwierdzić własność każdej witryny wymienionej w mapie, albo wskazać poszczególne mapy witryn w pliku robots.txt.

Aby przesłać mapy witryn przez Search Console:

 1. Upewnij się, że własność wszystkich witryn została zweryfikowana.
 2. Utwórz mapę witryny zawierającą adresy URL ze wszystkich witryn, które chcesz uwzględnić. Możesz utworzyć pojedynczą mapę witryny zawierającą adresy URL ze wszystkich witryn. Możesz też utworzyć 1 lub kilka osobnych map każdej witryny.
 3. Prześlij mapy witryn, korzystając z Search Console.

Aby wskazać mapy witryn w plikach robots.txt poszczególnych witryn:

 1. Utwórz mapy witryny zawierające adresy URL z 1 witryny.
 2. Prześlij wszystkie mapy witryn do 1 witryny, którą kontrolujesz, na przykład https://sitemaps.example.com.
 3. Wskaż mapy poszczególnych witryn wymienione w odpowiednich plikach robots.txt. Jeśli na przykład masz mapę witryny https://example.com/ i przechowujesz ją pod adresem https://sitemaps.example.com/sitemap-example-com.xml, wskaż mapę witryny w pliku robots.txt pod adresem https://example.com/robots.txt za pomocą atrybutu sitemap: https://sitemaps.example.com/sitemap-example-com.xml.