Zarządzanie mapami witryn za pomocą pliku indeksu map witryny

Jeśli Twoja mapa witryny przekracza limity rozmiarów, musisz ją podzielić na kilka mniejszych map, tak aby każda nowa mapa witryny była mniejsza niż limit rozmiaru. Po podzieleniu mapy witryny możesz użyć pliku indeksu map witryny, aby przesłać wiele map witryn naraz.

Sprawdzone metody dotyczące indeksu map witryny

Format XML pliku indeksu jest bardzo podobny do formatu XML pliku mapy witryny i jest zdefiniowany w protokole mapy witryny. Oznacza to, że wszystkie wymagania dotyczące map witryny obowiązują też w przypadku plików indeksu.

Mapy witryn, do których prowadzą odwołania, muszą być umieszczone w tej samej witrynie co plik indeksu map witryny. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli skonfigurujesz przesyłanie między witrynami.

Mapy witryn, do których odwołuje się plik indeksu map witryny, muszą znajdować się w tym samym katalogu co ten plik lub niższym w hierarchii witryny. Jeśli na przykład plik indeksu map witryny znajduje się w lokalizacji https://example.com/public/sitemap_index.xml, może zawierać tylko mapy witryny znajdujące się w tym samym lub głębszym katalogu, takim jak https://example.com/public/shared/....

W ustawieniach każdej witryny na koncie w Search Console możesz zgłosić do 500 plików indeksu map witryny.

Przykładowy indeks map witryny

Ten przykład pokazuje indeks map witryn w formacie XML zawierający 2 mapy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
    <loc>https://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
    <loc>https://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
  </sitemap>
</sitemapindex>

Dokumentacja indeksu map witryny

Tagi indeksu map witryny są definiowane w tej samej przestrzeni nazw co ogólne mapy witryn: http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9.

Aby umożliwić Google korzystanie z indeksu map witryny, musisz użyć tych wymaganych tagów:

Tagi wymagane
sitemapindex Główny tag drzewa XML. Zawiera wszystkie pozostałe tagi.
sitemap Nadrzędny tag każdej mapy witryny wymienionej w pliku. Jest to pierwszy i jedyny bezpośredni element podrzędny tagu sitemapindex.
loc Lokalizacja (adres URL) mapy witryny. Jest to pierwszy i jedyny element podrzędny tagu sitemap. Plik indeksu map witryny może zawierać do 50 tys. tagów loc.

Dodatkowe tagi opcjonalne mogą pomóc Google zaplanować indeksowanie Twoich map witryn:

Tagi opcjonalne
lastmod Określa czas modyfikacji odpowiedniego pliku mapy witryny. Wartość tagu lastmod musi mieć format W3C Datetime.

Dodatkowe zasoby

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z tymi zasobami: