Sitemaps: submit

Wymaga autoryzacji

Przesyła mapę witryny. Wypróbuj

Prośba

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps/feedpath

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
feedpath string Adres URL mapy witryny, którą chcesz dodać. Na przykład: http://www.example.com/sitemap.xml
siteUrl string Adres URL usługi określony w Search Console. Na przykład: http://www.example.com/ (usługa z prefiksem URL) lub sc-domain:example.com (usługa Domena).

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w ramach tego zakresu (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania przy użyciu tej metody.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci pustą treść odpowiedzi.

Wypróbuj

Użyj poniższego eksploratora interfejsów API, aby wywołać tę metodę na bieżących danych i wyświetlić odpowiedź.