Uporządkowane dane logo (Organization)

Wskaż obraz, którego wyszukiwarka Google ma używać jako logo Twojej organizacji w wynikach wyszukiwania i panelu wiedzy Google. Wyszukiwarka Google korzysta ze znaczników podanych w poniższym przykładzie do wykrywania obrazu mającego służyć za logo organizacji. Dzięki temu wskazany obraz będzie się w miarę możliwości pojawiać w wynikach wyszukiwania związanych z organizacją. Takie znaczniki to dla algorytmów wyszukiwarki Google wyraźny sygnał do wyświetlenia wskazanego obrazu w panelu wiedzy.

Logo w wynikach wyszukiwania Google

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykład

Oto przykład logo zapisanego w postaci kodu JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "url": "https://www.example.com",
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Aby Twoje treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz przestrzegać tych wskazówek.

Wskazówki techniczne

Te znaczniki możesz umieścić na dowolnej stronie, ale zalecamy, aby znajdowały się na stronie głównej. Nie musisz umieszczać ich na każdej stronie.

Definicje typów uporządkowanych danych

W przypadku użycia logo wyszukiwarka Google rozpoznaje poniższe właściwości znaczników Organization. Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz dołączyć do nich właściwości wymagane.

Właściwości wymagane
logo

URL lub ImageObject

Logo symbolizujące organizację.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Obraz musi mieć wymiary co najmniej 112 x 112 pikseli.
 • Adres URL obrazu musi być dostępny do pobrania i zindeksowania.
 • Format pliku graficznego musi być obsługiwany przez Grafikę Google.
 • Sprawdź, czy obraz na czystym, białym tle wygląda tak, jak powinien – jeśli logo jest np. w większości białe lub szare, białe tło może nie być odpowiednie.

Jeśli używasz typu ImageObject, określ prawidłową właściwość contentUrl lub właściwość url, która jest zgodna z tymi samymi wytycznymi co typ URL.

url

URL

Adres URL witryny organizacji Organization powiązanej z logo. Jest istotny, ponieważ pozwala jednoznacznie zidentyfikować organizację Organization.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: