Uporządkowane dane dotyczące filmów edukacyjnych (LearningResource, VideoObject, Clip)

Przykład wyniku z elementami rozszerzonymi wskazującego film edukacyjny

Wyszukiwarka Google to miejsce, w którym uczniowie i nauczyciele mogą odkrywać i oglądać filmy edukacyjne. Jeśli w uporządkowanych danych wyraźnie podasz informacje dotyczące treści edukacyjnych, takie jak poziom edukacyjny i pojęcia oraz umiejętności omówione w filmie, będziemy mogli lepiej zrozumieć zawarte w nim treści. Pozwoli nam to udostępnić osobom uczącym się dodatkowe funkcje pomagające znaleźć odpowiednie treści.

Uporządkowane dane filmów edukacyjnych mogą też zawierać elementy informacji o filmie edukacyjnym, takie jak poziom edukacyjny i rodzaj filmu (np. przegląd lub film z rozwiązaniem).

Jak mogą wyglądać elementy informacji pod filmem szkoleniowym, zanim użytkownik kliknie film Jak mogą wyglądać elementy informacji nad filmem szkoleniowym po tym, jak użytkownik kliknie film

Dostępność funkcji

Wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący filmu edukacyjnego jest dostępny w języku angielskim we wszystkich regionach, w których działa wyszukiwarka Google. Ta funkcja jest dostępna tylko podczas wyszukiwania akademickich treści edukacyjnych na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Przykłady

Pojedynczy film edukacyjny

Oto przykład pojedynczego filmu edukacyjnego.


<html>
 <head>
  <title>Learning video markup example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to Genetics",
   "description": "Explanation of the basics of Genetics for beginners.",
   "learningResourceType": "Concept Overview",
   "educationalLevel": "High school (US)",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Film edukacyjny z kilkoma klipami

Oto przykład filmu edukacyjnego, który zawiera 3 klipy: 2 klipy z analizą i rozwiązaniem problemu i 1 klip z omówieniem zagadnienia.


<html>
 <head>
  <title>Learning video and clips markup example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to XYZ",
   "description": "Solving equations using exponent properties",
   "educationalLevel": "High school (US)",
   "educationalAlignment": {
    "@type": "AlignmentObject",
    "educationalFramework": "Common Core",
    "targetName": "HSA-SSE.B.3",
    "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/HSA/SSE/#CCSS.Math.Content.HSA.SSE.B.3"
   },
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "hasPart": [{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Concept Overview",
    "name": "Understanding exponents",
    "startOffset": 40,
    "endOffset": 120,
    "url": "https://www.example.com/example?t=501"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 1: suspended wires",
    "text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire.",
    "startOffset": 150,
    "endOffset": 225,
    "url": "https://www.example.com/example?t=30"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 2: exponents",
    "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
    "startOffset": 275,
    "endOffset": 500,
    "url": "https://www.example.com/example?t=201"
   }],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Film instruktażowy pokazujący rozwiązywanie problemu

Ten przykład pokazuje wszystkie właściwości, które należy dodać do znaczników filmów edukacyjnych, aby zostały one uznane za prawidłowe filmy instruktażowe pokazujące rozwiązywanie problemów.


<html>
 <head>
  <title>Problem Walkthrough Learning Video example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "Mechanics problem for Grade 10",
   "description": "Video walks through solution for problems in mechanics.",
   "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
   "text": "Three balls have a mass of 2kg, 4kg and 6kg each. Find the relative velocity after collision.",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Kilka klipów instruktażowych pokazujących rozwiązywanie problemów

Oto przykład strony internetowej z kilkoma klipami instruktażowymi pokazującymi rozwiązywanie problemów. Ten przykład pokazuje wszystkie właściwości, które należy dodać do znaczników filmów edukacyjnych na poziomie filmu i klipu, aby były one prawidłowymi znacznikami klipu instruktażowego pokazującego rozwiązanie problemu.


<html>
 <head>
  <title>Problem Walkthrough in clips in Learning Videos markup</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to XYZ",
   "description": "Solving equations using exponent properties",
   "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "text": "Three balls have a mass of 2kg, 4kg and 6kg each. Find the relative velocity after collision.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "hasPart": [{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 1: suspended wires",
    "text": "Consider a weight suspended from two wires. Find the tension in each wire.",
    "startOffset": 150,
    "endOffset": 225,
    "url": "https://www.example.com/example?t=150"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 2: exponents",
    "text": "Consider a weight suspended from five wires. Find the tension in one wire.",
    "startOffset": 275,
    "endOffset": 500,
    "url": "https://www.example.com/example?t=275"
   }],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Wytyczne

Aby Twoja strona mogła wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi wskazujących filmy edukacyjne, musisz przestrzegać tych wytycznych:

Wskazówki techniczne

 • Oprócz znaczników filmu edukacyjnego dodaj wymagane i zalecane właściwości VideoObject.
 • Film musi być dostępny publicznie i nie może wymagać subskrypcji.
 • Łączny czas trwania filmu musi wynosić co najmniej 30 sekund.
 • Znaczniki filmu edukacyjnego należy dodać do strony, na której użytkownicy mogą go obejrzeć. Wskazanie strony, na której nie da się go wyświetlić, może powodować frustrację użytkowników.

Definicje typów uporządkowanych danych

Pełną definicję znaczników VideoObject i LearningResource znajdziesz na schema.org VideoObject i LearningResource.

Aby filmy edukacyjne mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w swoich treściach zastosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, aby wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Film edukacyjny [VideoObject, LearningResource]

Znaczniki filmów edukacyjnych pozwalają uzyskać lepszy wgląd w treści edukacyjne filmu. Znaczniki mogą zawierać informacje o różnych zagadnieniach i umiejętnościach prezentowanych w filmie.

Dla filmów edukacyjnych użyj typu [VideoObject, LearningResource]. Oprócz wymaganych i zalecanych właściwościVideoObject dodaj poniższe właściwości dotyczące filmów edukacyjnych.

Właściwości wymagane
educationalAlignment

AlignmentObject

Oficjalny kod standardu, klasę lub egzamin powiązany z treścią. Używaj tej właściwości tylko wtedy, gdy Twoje treści są zgodne z określonymi standardami lub egzaminami. Jeśli nie, użyj tylko właściwości educationalLevel. Jeśli dodasz właściwość educationalAlignment, dodaj te właściwości (w stosownych przypadkach):

Możesz podać kilka wartości educationalAlignment, ale nie ma gwarancji, że wszystkie one zostaną wykorzystane do działania funkcji Film szkoleniowy. Jeśli podasz kilka wartości, a funkcja może używać tylko jednej wartości educationalAlignment, zostanie użyta pierwsza podana przez Ciebie wartość.

Przykłady:


"educationalAlignment":
      {
       "@type": "AlignmentObject",
       "educationalFramework": "Common Core",
       "targetName": "CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4",
       "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/7/SP/B/4/"
      }

"educationalAlignment":
      {
       "@type": "AlignmentObject",
       "educationalFramework": "NCERT",
       "targetUrl": "https://ncert.nic.in/"
      }
educationalLevel

Text

Docelowy poziom edukacyjny filmu. Ustaw docelowy poziom edukacyjny na wartość odpowiednią dla kraju lub ogólną.

Wartości dotyczące kraju:

Każdy kraj ma własny system akademicki. Ustaw educationalLevel na jedną z obsługiwanych wartości na obsługiwanym poziomie, zależnie od kraju, w którym jest publikowany film.

Kraj Obsługiwane wartości
Algieria
 • Lower Secondary School (DZ)
 • Grade 8 (DZ)
 • Grade 9 (DZ)
 • Upper Secondary School (DZ)
 • Grade 10 (DZ)
 • Grade 11 (DZ)
 • Grade 12 (DZ)
 • Higher Education (DZ)
Argentyna
 • Secondary (AR)
 • 8th Grade (AR)
 • 9th Grade (AR)
 • 10th Grade (AR)
 • 11th Grade (AR)
 • 12th Grade (AR)
 • Higher Education (AR)
Australia
 • Secondary School (AU)
 • Year 8 (AU)
 • Year 9 (AU)
 • Year 10 (AU)
 • Senior Secondary School (AU)
 • Year 11 (AU)
 • Year 12 (AU)
 • University (AU)
Austria
 • Upper Secondary Level (AT)
 • 9th Grade (AT)
 • 10th Grade (AT)
 • 11th Grade (AT)
 • 12th Grade (AT)
 • Tertiary Level (AT)
Azerbejdżan
 • General Secondary Education (AZ)
 • 8th Grade (AZ)
 • 9th Grade (AZ)
 • Full Secondary Education (AZ)
 • 10th Grade (AZ)
 • 11th Grade (AZ)
 • Higher Education (AZ)
Bahrajn
 • Intermediate Stage (BH)
 • Grade 8 (BH)
 • Grade 9 (BH)
 • Secondary Stage (BH)
 • Grade 10 (BH)
 • Grade 11 (BH)
 • Grade 12 (BH)
 • Higher Education (BH)
Bangladesz
 • Junior Secondary Education (BD)
 • Grade VIII (BD)
 • Secondary Education (BD)
 • Grade IX (BD)
 • Grade X (BD)
 • Higher Secondary Education (BD)
 • Grade XI (BD)
 • Grade XII (BD)
 • Tertiary Education (BD)
Białoruś
 • Compulsory Basic Education (BY)
 • Grade 8 (BY)
 • Grade 9 (BY)
 • General Upper Secondary Education (BY)
 • Grade 10 (BY)
 • Grade 11 (BY)
 • Grade 12 (BY)
 • Higher Education (BY)
Belgia
 • Secondary Education (BE)
 • 2nd Secondary (BE)
 • 3rd Secondary (BE)
 • 4th Secondary (BE)
 • 5th Secondary (BE)
 • 6th Secondary (BE)
 • Higher Education (BE)
Boliwia
 • Lower Secondary Education (BO)
 • 8th Grade (BO)
 • Upper Secondary Education (BO)
 • 9th Grade (BO)
 • 10th Grade (BO)
 • 11th Grade (BO)
 • 12th Grade (BO)
 • Higher Education (BO)
Bośnia i Hercegowina
 • Primary Education (BA)
 • Grade 8 (BA)
 • Grade 9 (BA)
 • Secondary Education (BA)
 • Grade 10 (BA)
 • Grade 11 (BA)
 • Grade 12 (BA)
 • Grade 13 (BA)
 • Tertiary Education (BA)
Brazylia
 • Elementary School (BR)
 • 8th Grade (BR)
 • High School (BR)
 • 1st grade (High School) (BR)
 • 2nd grade (High School) (BR)
 • 3rd grade (High School) (BR)
 • Higher Education (BR)
Bułgaria
 • Secondary Education (BG)
 • 10th Grade (BG)
 • 11th Grade (BG)
 • 12th Grade (BG)
 • Higher Education (BG)
Kanada
 • Intermediate Education (CA)
 • Grade 8 (CA)
 • Grade 9 (CA)
 • Secondary Education (CA)
 • Grade 10 (CA)
 • Grade 11 (CA)
 • Grade 12 (CA)
 • Tertiary Education (CA)
Chile
 • Secondary Education (CL)
 • 9th Grade (CL)
 • 10th Grade (CL)
 • 11th Grade (CL)
 • 12th Grade (CL)
 • Higher Education (CL)
Kolumbia
 • Basic Secondary (CO)
 • 9th Grade (CO)
 • High School Education (CO)
 • 10th Grade (CO)
 • 11th Grade (CO)
 • Tertiary (CO)
Kostaryka
 • Secondary Education (CR)
 • Eighth Grade (CR)
 • Ninth Grade (CR)
 • Tenth Grade (CR)
 • Eleventh Grade (CR)
 • Twelfth Grade (CR)
 • Higher Education (CR)
Chorwacja
 • Secondary education (HR)
 • 10th Grade (HR)
 • 11th Grade (HR)
 • 12th Grade (HR)
 • Higher Education (HR)
Cypr
 • Secondary Education (CY)
 • Grade 9 (CY)
 • Grade 10 (CY)
 • Grade 11 (CY)
 • Grade 12 (CY)
 • Higher Education (CY)
Czechy
 • Upper Secondary Education (CZ)
 • Grade 10 (CZ)
 • Grade 11 (CZ)
 • Grade 12 (CZ)
 • Higher Education (CZ)
Dania
 • Secondary Education (DK)
 • 8th Grade (DK)
 • 9th Grade (DK)
 • 10th Grade (DK)
 • Upper Secondary Education (DK)
 • 11th Grade (DK)
 • 12th Grade (DK)
 • Higher Education (DK)
Dominikana
 • Primary School (DO)
 • Grade 8 (DO)
 • Secondary School (DO)
 • Grade 1 (Secondary School) (DO)
 • Grade 2 (Secondary School) (DO)
 • Grade 3 (Secondary School) (DO)
 • Grade 4 (Secondary School) (DO)
 • Higher Education (DO)
 • Doctorate (DO)
Ekwador
 • Secondary (EC)
 • Eighth Grade (EC)
 • Ninth Grade (EC)
 • Tenth Grade (EC)
 • Eleventh Grade (EC)
 • Twelfth Grade (EC)
 • Tertiary Education (EC)
Egipt
 • Preparatory Stage (EG)
 • Grade 8 (EG)
 • Grade 9 (EG)
 • Secondary Education (EG)
 • Grade 10 (EG)
 • Grade 11 (EG)
 • Grade 12 (EG)
 • Higher Education (EG)
Salwador
 • 3rd Cycle (SV)
 • 7th Grade (SV)
 • 8th Grade (SV)
 • 9th Grade (SV)
 • Middle Education (SV)
 • 10th Grade (SV)
 • 11th Grade (SV)
 • Higher Education (SV)
Anglia
 • Key Stage 3 (GB-ENG)
 • Year 9 (GB-ENG)
 • Key Stage 4 (GB-ENG)
 • Year 10 (GB-ENG)
 • Year 11 (GB-ENG)
 • Key Stage 5 (GB-ENG)
 • Year 12 (GB-ENG)
 • Year 13 (GB-ENG)
 • Higher Education (GB-ENG)
Estonia
 • Basic Education (EE)
 • 7th Grade (EE)
 • 8th Grade (EE)
 • 9th Grade (EE)
 • Secondary Education (EE)
 • 10th Grade (EE)
 • 11th Grade (EE)
 • 12th Grade (EE)
 • Higher Education (EE)
Finlandia
 • Basic Education (FI)
 • 7th Grade (FI)
 • 8th Grade (FI)
 • 9th Grade (FI)
 • Upper Secondary Education (FI)
 • 10th Grade (FI)
 • 11th Grade (FI)
 • 12th Grade (FI)
 • Higher Education (FI)
Francja
 • Lycée (FR)
 • Seconde (FR)
 • Première (FR)
 • Terminale (FR)
Georgia
 • Basic Education (GE)
 • Grade 8 (GE)
 • Grade 9 (GE)
 • Secondary Education (GE)
 • Grade 10 (GE)
 • Grade 11 (GE)
 • Grade 12 (GE)
 • Tertiary Education (GE)
Niemcy
 • Gymnasium (DE)
 • 11th Grade (Gymnasium) (DE)
 • 12th Grade (Gymnasium) (DE)
 • 13th Grade (Gymnasium) (DE)
 • University (DE)
Ghana
 • Junior Secodary School (GH)
 • Grade 8 (GH)
 • Grade 9 (GH)
 • Senior Secondary School (GH)
 • Grade 10 (GH)
 • Grade 11 (GH)
 • Grade 12 (GH)
 • Higher Education (GH)
Grecja
 • Upper Secondary School (GR)
 • 1st Grade (Lyceum) (GR)
 • 2nd Grade (Lyceum) (GR)
 • 3rd Grade (Lyceum) (GR)
 • Tertiary Education (GR)
Gwatemala
 • Lower Secondary (GT)
 • Grade 7 (GT)
 • Grade 8 (GT)
 • Grade 9 (GT)
 • Upper Secondary (GT)
 • Grade 10 (GT)
 • Grade 11 (GT)
 • Grade 12 (GT)
 • Higher Education (GT)
Honduras
 • Lower Secondary Education (HN)
 • 8th Grade (HN)
 • 9th Grade (HN)
 • Upper Secondary Education (HN)
 • 10th Grade (HN)
 • 11th Grade (HN)
 • 12th Grade (HN)
 • Tertiary Education (HN)
Hongkong
 • Junior Secondary (HK)
 • Secondary 2 (HK)
 • Secondary 3 (HK)
 • Senior Secondary (HK)
 • Secondary 4 (HK)
 • Secondary 5 (HK)
 • Secondary 6 (HK)
 • University (HK)
Węgry
 • Upper Secondary Education (HU)
 • 11th Grade (HU)
 • 12th Grade (HU)
 • 13th Grade (HU)
 • Higher Education (HU)
Islandia
 • Primary Education (IS)
 • Grade 8 (IS)
 • Grade 9 (IS)
 • Grade 10 (IS)
 • Upper Secondary Education (IS)
 • 11th Grade (IS)
 • 12th Grade (IS)
 • 13th Grade (IS)
 • Higher Education (IS)
Indie
 • Middle Stage (IN)
 • Class 8 (IN)
 • Secondary School (IN)
 • Class 9 (IN)
 • Class 10 (IN)
 • Senior Secondary School (IN)
 • Class 11 (IN)
 • Class 12 (IN)
 • Undergraduate college (IN)
 • Post-graduate college (IN)
Indonezja
 • Middle School (ID)
 • 8th Grade (ID)
 • 9th Grade (ID)
 • High School (ID)
 • 10th Grade (ID)
 • 11th Grade (ID)
 • 12th Grade (ID)
 • Tertiary Education (ID)
Irak
 • Intermediate Education (IQ)
 • Eighth Grade (IQ)
 • Ninth Grade (IQ)
 • Preparatory Education (IQ)
 • Tenth Grade (IQ)
 • Eleventh Grade (IQ)
 • Twelfth Grade (IQ)
 • Higher Education (IQ)
Irlandia
 • Senior Cycle (IE)
 • Transition Year (IE)
 • Fifth Year (IE)
 • Sixth Year (IE)
 • University (IE)
Izrael
 • Intermediate School (IL)
 • Grade 8 (IL)
 • Grade 9 (IL)
 • Secondary School (IL)
 • Grade 10 (IL)
 • Grade 11 (IL)
 • Grade 12 (IL)
 • University (IL)
 • Doctorate (IL)
Włochy
 • Upper Secondary Education (IT)
 • 2nd upper (IT)
 • 3rd upper (IT)
 • 4th upper (IT)
 • 5th upper (IT)
 • Higher Education (IT)
Jamajka
 • Secondary Education (JM)
 • Grade 8 (JM)
 • Grade 9 (JM)
 • Grade 10 (JM)
 • Grade 11 (JM)
 • Grade 12 (JM)
 • Tertiary Education (JM)
Japonia
 • Lower Secondary School (JP)
 • Grade 2 (lower secondary) (JP)
 • Grade 3 (lower secondary) (JP)
 • Upper Secondary School (JP)
 • Grade 1 (upper secondary) (JP)
 • Grade 2 (upper secondary) (JP)
 • Grade 3 (upper secondary) (JP)
 • Higher Education (JP)
Jordania
 • Basic Education (JO)
 • Grade 8 (JO)
 • Grade 9 (JO)
 • Grade 10 (JO)
 • Secondary Education (JO)
 • Grade 11 (JO)
 • Grade 12 (JO)
 • Higher Education (JO)
 • Doctorate (JO)
Kazachstan
 • Lower Secondary School (KZ)
 • Grade 7 (KZ)
 • Grade 8 (KZ)
 • Grade 9 (KZ)
 • Upper Secondary School (KZ)
 • Grade 10 (KZ)
 • Grade 11 (KZ)
 • Tertiary Institutions (KZ)
Kenia
 • Upper Primary (KE)
 • Standard 8 (KE)
 • High School (KE)
 • Standard 9 (KE)
 • Standard 10 (KE)
 • Standard 11 (KE)
 • Standard 12 (KE)
 • Higher Education (KE)
Kuwejt
 • Intermediate Education (KW)
 • Grade 8 (KW)
 • Grade 9 (KW)
 • Secondary Education (KW)
 • Grade 10 (KW)
 • Grade 11 (KW)
 • Grade 12 (KW)
 • Higher Education (KW)
Łotwa
 • Primary Education (LV)
 • Grade 7 (LV)
 • Grade 8 (LV)
 • Senior Secondary Education (LV)
 • Grade 10 (LV)
 • Grade 11 (LV)
 • Grade 12 (LV)
 • Higher Education (LV)
Liban
 • Intermediate Level (LB)
 • Grade 8 (LB)
 • Grade 9 (LB)
 • Secondary Education (LB)
 • Grade 10 (LB)
 • Grade 11 (LB)
 • Grade 12 (LB)
 • Tertiary Education (LB)
Libia
 • Primary Education (LY)
 • Grade 8 (LY)
 • Grade 9 (LY)
 • Secondary Education (LY)
 • Grade 10 (LY)
 • Grade 11 (LY)
 • Grade 12 (LY)
 • Tertiary Education (LY)
Liechtenstein
 • Middle School (LI)
 • 7th Grade (LI)
 • 8th Grade (LI)
 • 9th Grade (LI)
 • High School (LI)
 • 10th Grade (LI)
 • 11th Grade (LI)
 • 12th Grade (LI)
 • Tertiary Education (LI)
Litwa
 • Lower Secondary Education (LT)
 • Grade 8 (LT)
 • Grade 9 (LT)
 • Grade 10 (LT)
 • Upper Secondary Education (LT)
 • Grade 11 (LT)
 • Grade 12 (LT)
 • Higher Education (LT)
Luksemburg
 • Upper Secondary Education (LU)
 • 3 G (LU)
 • 2 G (LU)
 • 1 G (LU)
 • Higher Education (LU)
Malezja
 • Secondary (MY)
 • Form 2 (MY)
 • Form 3 (MY)
 • Form 4 (MY)
 • Form 5 (MY)
 • Pre-university (MY)
 • Lower Form 6 (MY)
 • Upper Form 6 (MY)
 • Post-secondary Education (MY)
Malta
 • Secondary Education (MT)
 • Grade 9 (MT)
 • Grade 10 (MT)
 • Grade 11 (MT)
 • Post-Secondary Education (MT)
 • Tertiary Education (MT)
 • Postgraduate Education (MT)
Meksyk
 • Lower Secondary Education (MX)
 • Grade 8 (MX)
 • Grade 9 (MX)
 • Upper Secondary Education (MX)
 • Grade 10 (MX)
 • Grade 11 (MX)
 • Grade 12 (MX)
 • Tertiary Education (MX)
Czarnogóra
 • Primary Education (ME)
 • Grade 8 (ME)
 • Grade 9 (ME)
 • Secondary Education (ME)
 • Grade 10 (ME)
 • Grade 11 (ME)
 • Grade 12 (ME)
 • Grade 13 (ME)
 • Higher Education (ME)
Maroko
 • Lower Secondary (MA)
 • Grade 8 (MA)
 • Grade 9 (MA)
 • Upper Secondary (MA)
 • Grade 10 (MA)
 • Grade 11 (MA)
 • Grade 12 (MA)
 • Tertiary (MA)
Nepal
 • Secondary (NP)
 • Year 9 (NP)
 • Year 10 (NP)
 • Senior Higher Secondary (NP)
 • Year 11 (NP)
 • Year 12 (NP)
Holandia
 • Secondary Education (NL)
 • 5th Year (HAVO) (NL)
 • Higher Education (NL)
Nowa Zelandia
 • Year 9-13 Secondary School (NZ)
 • Year 9 (NZ)
 • Year 10 (NZ)
 • Year 11 (NZ)
 • Year 12 (NZ)
 • Year 13 (NZ)
 • University (NZ)
 • Doctorate (NZ)
Nikaragua
 • Lower Secondary Education (NI)
 • Grade 8 (NI)
 • Grade 9 (NI)
 • Higher Secondary Education (NI)
 • Grade 10 (NI)
 • Grade 11 (NI)
 • Tertiary Education (NI)
Nigeria
 • Junior Secondary Education (NG)
 • Grade 8 (NG)
 • Grade 9 (NG)
 • Senior Secondary Education (NG)
 • Grade 10 (NG)
 • Grade 11 (NG)
 • Grade 12 (NG)
 • University (NG)
 • Doctorate (NG)
Macedonia Północna
 • Primary Education (MK)
 • Grade 7 (MK)
 • Grade 8 (MK)
 • Secondary Education (MK)
 • Grade 9 (MK)
 • Grade 10 (MK)
 • Grade 11 (MK)
 • Grade 12 (MK)
 • Higher Education (MK)
Irlandia Północna
 • Key Stage 3 (GB-NIR)
 • Year 10 (GB-NIR)
 • Key Stage 4 (GB-NIR)
 • Year 11 (GB-NIR)
 • Year 12 (GB-NIR)
 • Key Stage 5 (GB-NIR)
 • Higher Education (GB-NIR)
Norwegia
 • Lower Secondary School (NO)
 • 8th Grade (NO)
 • 9th Grade (NO)
 • 10th Grade (NO)
 • Upper Secondary School (NO)
 • VG1 (NO)
 • VG2 (NO)
 • VG3 (NO)
 • Higher Education (NO)
Oman
 • Basic Education (OM)
 • Grade 8 (OM)
 • Grade 9 (OM)
 • Grade 10 (OM)
 • Secondary Education (OM)
 • Grade 11 (OM)
 • Grade 12 (OM)
 • Higher Education (OM)
 • Doctorate (OM)
Pakistan
 • Middle School (PK)
 • Class 8 (PK)
 • High School (PK)
 • Class 9 (PK)
 • Class 10 (PK)
 • Higher Secondary School (PK)
 • Class 11 (PK)
 • Class 12 (PK)
 • University (PK)
Panama
 • First Step of Secondary Level (PA)
 • Grade Eight (PA)
 • Grade Nine (PA)
 • Second Step of Secondary Level (PA)
 • Grade Ten (PA)
 • Grade Eleven (PA)
 • Grade Twelve (PA)
 • Higher Education (PA)
Papua-Nowa Gwinea
 • Middle (PG)
 • Grade 7 (PG)
 • Grade 8 (PG)
 • Grade 9 (PG)
 • Grade 10 (PG)
 • Secondary (PG)
 • Grade 11 (PG)
 • Grade 12 (PG)
 • Tertiary (PG)
Paragwaj
 • Primary Education (PY)
 • 8th Grade (PY)
 • 9th Grade (PY)
 • Upper Secondary Education (PY)
 • 10th Grade (PY)
 • 11th Grade (PY)
 • 12th Grade (PY)
 • Tertiary Education (PY)
Peru
 • Secondary School (PE)
 • 9th Grade (PE)
 • 10th Grade (PE)
 • 11th Grade (PE)
 • Higher Education (PE)
Filipiny
 • Junior High School (PH)
 • Grade 8 (PH)
 • Grade 9 (PH)
 • Grade 10 (PH)
 • Senior High School (PH)
 • Grade 11 (PH)
 • Grade 12 (PH)
 • Tertiary Education (PH)
Polska
 • Upper Secondary Education (PL)
 • Grade 2 (high school) (PL)
 • Grade 3 (high school) (PL)
 • Grade 4 (high school) (PL)
 • Higher Education (PL)
Portugalia
 • Basic Education (PT)
 • 8th Year (PT)
 • 9th Year (PT)
 • Secondary Education (PT)
 • 10th Year (PT)
 • 11th Year (PT)
 • 12th Year (PT)
 • Tertiary Education (PT)
Portoryko
 • Junior High School (PR)
 • Eighth Grade (PR)
 • Ninth Grade (PR)
 • High School (PR)
 • Tenth Grade (PR)
 • Eleventh Grade (PR)
 • Twelfth Grade (PR)
 • Higher Education (PR)
Katar
 • Preparatory Education (QA)
 • Grade 8 (QA)
 • Grade 9 (QA)
 • Secondary Education (QA)
 • Grade 10 (QA)
 • Grade 11 (QA)
 • Grade 12 (QA)
 • University (QA)
 • Doctorate (QA)
Rumunia
 • Secondary School (RO)
 • Class X (RO)
 • Class XI (RO)
 • Class XII (RO)
 • Higher Education (RO)
Rosja
 • Basic General Education (RU)
 • Eighth Grade (RU)
 • Ninth Grade (RU)
 • Secondary General Education (RU)
 • Tenth Grade (RU)
 • Eleventh Grade (RU)
 • Postsecondary and Tertiary Education (RU)
Arabia Saudyjska
 • Intermediate Education (SA)
 • Grade 8 (SA)
 • Grade 9 (SA)
 • Secondary Education (SA)
 • Grade 10 (SA)
 • Grade 11 (SA)
 • Grade 12 (SA)
 • Tertiary Education (SA)
Szkocja
 • Secondary School (GB-SCT)
 • Second Year (S2) (GB-SCT)
 • Third Year (S3) (GB-SCT)
 • Fourth Year (S4) (GB-SCT)
 • Fifth Year (S5) (GB-SCT)
 • Higher Education (GB-SCT)
 • Doctorate (GB-SCT)
Senegal
 • Lower Secondary Education (SN)
 • Grade 8 (SN)
 • Grade 9 (SN)
 • Grade 10 (SN)
 • Upper Secondary Education (SN)
 • Grade 11 (SN)
 • Grade 12 (SN)
 • Grade 13 (SN)
 • Tertiary Education (SN)
Serbia
 • Secondary-High School (RS)
 • Year 2 (RS)
 • Year 3 (RS)
 • Year 4 (RS)
 • Higher Education (RS)
Singapur
 • Secondary Education (SG)
 • Secondary 1 (SG)
 • Secondary 2 (SG)
 • Secondary 3 (SG)
 • Secondary 4 (SG)
 • Secondary 5 (SG)
 • Post-secondary Education (SG)
Słowacja
 • High School (SK)
 • 2nd Grade (High School) (SK)
 • 3rd Grade (High School) (SK)
 • 4th Grade (High School) (SK)
 • Post-Secondary Education (SK)
Słowenia
 • Upper Secondary Education (SI)
 • Grade 11 (SI)
 • Grade 12 (SI)
 • Grade 13 (SI)
 • Tertiary Education (SI)
Republika Południowej Afryki
 • Senior Phase (ZA)
 • Grade 8 (ZA)
 • Grade 9 (ZA)
 • Further Education and Training (ZA)
 • Grade 10 (ZA)
 • Grade 11 (ZA)
 • Grade 12 (ZA)
 • Higher Education and Training (ZA)
Korea Południowa
 • Middle School (KR)
 • 3rd Grade (KR)
 • High School (KR)
 • 1st Grade (KR)
 • 2nd Grade (KR)
 • 3rd Grade (KR)
 • Higher Education (KR)
Hiszpania
 • Lower Secondary Education (ES)
 • Grade 9 (ES)
 • Grade 10 (ES)
 • Upper Secondary Education (ES)
 • Grade 11 (ES)
 • Grade 12 (ES)
 • Tertiary education (ES)
Sri Lanka
 • Junior Secondary (LK)
 • Grade 9 (LK)
 • Senior Secondary (LK)
 • Grade 10 (LK)
 • Grade 11 (LK)
 • Collegiate (LK)
 • Grade 12 (LK)
 • Grade 13 (LK)
 • Tertiary Education (LK)
Szwecja
 • Comprehensive School (SE)
 • 7th Grade (SE)
 • 8th Grade (SE)
 • 9th Grade (SE)
 • Upper Secondary Education (SE)
 • 1st Grade (SE)
 • 2nd Grade (SE)
 • 3rd Grade (SE)
 • University (SE)
Szwajcaria
 • Lower Secondary Level (CH)
 • Grade 8 (CH)
 • Grade 9 (CH)
 • Upper Secondary Level (CH)
 • Grade-1 (CH)
 • Grade-2 (CH)
 • Grade-3 (CH)
 • Tertiary Level (CH)
Tajwan
 • Junior High School (TW)
 • 8th Grade (TW)
 • 9th Grade (TW)
 • Senior High School (TW)
 • 10th Grade (TW)
 • 11th Grade (TW)
 • 12th Grade (TW)
 • Tertiary Education (TW)
Tanzania
 • Primary Education (TZ)
 • Grade 7 (TZ)
 • Lower Secondary (TZ)
 • Grade 8 (TZ)
 • Grade 9 (TZ)
 • Grade 10 (TZ)
 • Grade 11 (TZ)
 • Grade 12 (TZ)
 • Upper Secondary (TZ)
 • University (TZ)
 • Doctorate (TZ)
Tajlandia
 • Lower Secondary (TH)
 • Eighth Grade (TH)
 • Ninth Grade (TH)
 • Upper Secondary (TH)
 • Tenth Grade (TH)
 • Eleventh Grade (TH)
 • Twelfth Grade (TH)
 • Higher Education (TH)
Tunezja
 • Basic Education (TN)
 • Eighth Grade (TN)
 • Ninth Grade (TN)
 • Secondary Education (TN)
 • Tenth Grade (TN)
 • Eleventh Grade (TN)
 • Twelfth Grade (TN)
 • Tertiary Education (TN)
Turcja
 • Primary Education (TR)
 • 8th Grade (TR)
 • High School (TR)
 • 9th Grade (TR)
 • 10th Grade (TR)
 • 11th Grade (TR)
 • 12th Grade (TR)
 • Higher Education (TR)
Uganda
 • Lower Secondary Education (UG)
 • Eighth Grade (UG)
 • Ninth Grade (UG)
 • Tenth Grade (UG)
 • Eleventh Grade (UG)
 • Upper Secondary Education (UG)
 • Twelfth Grade (UG)
 • Thirteenth Grade (UG)
 • Post-Secondary Education (UG)
Ukraina
 • Secondary Base School (UA)
 • 8th Grade (UA)
 • 9th Grade (UA)
 • Secondary Last School (UA)
 • 10th Grade (UA)
 • 11th Grade (UA)
 • 12th Grade (UA)
 • Higher Education (UA)
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Intermediate Level (AE)
 • Grade 8 (AE)
 • Secondary Level (AE)
 • Grade 9 (AE)
 • Grade 10 (AE)
 • Grade 11 (AE)
 • Grade 12 (AE)
 • Higher Education (AE)
Stany Zjednoczone
 • Middle School (US)
 • Eighth Grade (US)
 • High School (US)
 • Ninth Grade (US)
 • Tenth Grade (US)
 • Eleventh Grade (US)
 • Twelfth Grade (US)
 • College (US)
 • Graduate School (US)
Wenezuela
 • Middle Education (VE)
 • Grade 9 (VE)
 • Diversified Education (VE)
 • Grade 10 (VE)
 • Grade 11 (VE)
 • Grade 12 (VE)
 • Higher Education School (VE)
Wietnam
 • Upper Secondary Education (VN)
 • Tenth Grade (VN)
 • Eleventh Grade (VN)
 • Twelfth Grade (VN)
 • Higher Education (VN)
Walia
 • Key Stage 4 (GB-WLS)
 • Year 10 (GB-WLS)
 • Year 11 (GB-WLS)
 • Key Stage 5 (GB-WLS)
 • Year 12 (GB-WLS)
 • Year 13 (GB-WLS)
 • Higher Education (GB-WLS)
Jemen
 • Basic Education (YE)
 • Grade 8 (YE)
 • Grade 9 (YE)
 • Secondary Education (YE)
 • Grade 10 (YE)
 • Grade 11 (YE)
 • Grade 12 (YE)
 • University Education (YE)
Zimbabwe
 • Secondary Education (ZW)
 • Grade 8 (ZW)
 • Grade 9 (ZW)
 • Grade 10 (ZW)
 • Grade 11 (ZW)
 • Grade 12 (ZW)
 • Grade 13 (ZW)
 • Tertiary Education (ZW)

Przykład:


"educationalLevel": "10th Grade (AR)"

Wartości ogólne:

Jako wartość educationalLevel można podać tylko jedną z tych wartości ogólnych.

 • Beginner: zrozumienie treści nie wymaga wcześniejszego doświadczenia
 • Intermediate: niektóre wiadomości mogą być potrzebne do zrozumienia treści
 • Advanced: materiały są przeznaczone dla zaawansowanych uczniów, którzy mają już wiedzę na dany temat

"educationalLevel": "Beginner"
learningResourceType

Text

Typ treści filmu zależny od tego, jaki cel określono dla filmu. Tej właściwości można używać na poziomie filmu (jeśli film ma tylko 1 typ treści) lub na poziomie klipu (jeśli film ma więcej niż 1 typ treści). Na liście poniżej znajdziesz przykłady akceptowanych wartości. Jeśli Twój film nie pasuje do żadnej z nich, możesz utworzyć nową, bo rozważamy obsługę nowych wartości. Pamiętaj, że jeśli wartość nie jest ustawiona na wartość wymienioną poniżej, informacji o typie edukacyjnym nie można używać w żadnej funkcji wyszukiwania.

  • Concept overview: film wyjaśnia temat lub zagadnienie.
  • Problem walkthrough: film przedstawia metodę lub kroki pozwalające rozwiązać problem akademicki, np. zadanie tekstowe z matematyki lub nauk ścisłych.
  • Real life example: film przedstawia sposób wykorzystania lub zastosowania zagadnienia w praktyce.
  • Activity: film przedstawia prezentację lub działanie związane z nauką. Może to być przykład, gra improwizowana, mapa pojęć, recenzja lub wymuszona dyskusja.
  • Experiment: film przedstawia eksperyment.
  • Lecture: film pokazuje lekcję, wykład lub webinar.
  • How-to: film prezentuje metodę lub serię czynności, które należy wykonać. W przypadku filmów, które rozwiązują problemy proceduralne z dziedziny nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki, użyj typu Problem walkthrough.
  • Tips: film zawiera porady i wskazówki.
  
  "learningResourceType": "Problem walkthrough"
Właściwości zalecane
educationalAlignment.educationalFramework

Text

Nazwa oficjalnego standardu powiązanego z treścią.


"educationalFramework": "Common Core"
educationalAlignment.targetName

Text

Standardowy kod lub węzeł (na przykład CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4, AP physics A, CCSS.MATH).


"targetName": "CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4"
educationalAlignment.targetUrl

Url

Adres URL opisu standardu.


"targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
hasPart

Clip

Lista klipów w filmie. Każdy klip musi skupiać się na konkretnym temacie lub problemie.

Listę wymaganych i zalecanych właściwości obiektu edukacyjnego Clip znajdziesz w oddzielnej tabeli.

Oto przykład klipu z rozwiązaniem problemu:


{
 "@type": ["Clip","LearningResource"],
 "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
 "name": "Example 1",
 "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
 "startOffset": 201,
 "url": "https://www.example.com/example?t=201"
}

Oto przykład klipu z omówieniem zagadnienia:


{
 "@type": ["Clip","LearningResource"],
 "learningResourceType": "Concept Overview",
 "name": "ABC Law",
 "startOffset": 501,
 "url": "https://www.example.com/example?t=501"
}
text

Text

Tekst pytania, na które odpowiedź znajduje się w filmie. Ta właściwość musi zawierać kompletne pytanie, a nie tylko jego tytuł.

Jeśli Twój film rozwiązuje kilka problemów, możesz użyć tej samej właściwości, ale na poziomie Clip.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

Klip edukacyjny [Clip, LearningResource]

Klipy edukacyjne można określić we właściwości hasPart w filmach edukacyjnych. Oto lista zalecanych właściwości klipów.

Oznacz klipy szkoleniowe typem [Clip, LearningResource]. Opróczwymaganych i zalecanych właściwości Clip dodaj poniższe właściwości dotyczące klipów edukacyjnych.

Właściwości zalecane
learningResourceType

Text

Typ treści klipu zależny od tego, jaki cel określono dla klipu. Jeśli klip zawiera rozwiązanie problemu krok po kroku, możesz ustawić wartość "Problem walkthrough". Jeśli klip zawiera wyjaśnienie jakiegoś zagadnienia, możesz ustawić wartość "Concept overview".

Na liście poniżej znajdziesz przykłady akceptowanych wartości. Jeśli Twój klip nie pasuje do żadnej z nich, możesz utworzyć nową, bo rozważamy obsługę nowych wartości. Pamiętaj, że jeśli wartość nie jest ustawiona na jedną z opcji wymienionych poniżej, tych informacji nie można używać w żadnej funkcji wyszukiwania.

Akceptowane wartości:

 • Concept overview: klip wyjaśnia temat lub zagadnienie.
 • Problem walkthrough: klip przedstawia metodę lub kroki pozwalające rozwiązać problem akademicki, np. zadanie tekstowe z matematyki lub nauk ścisłych.
 • Real life application: klip przedstawia sposób wykorzystania lub zastosowania zagadnienia w praktyce.
 • Activity: klip przedstawia prezentację lub działanie związane z edukacją. Może to być przykład gra improwizowana, mapa pojęć, recenzja lub wymuszona dyskusja.
 • Science experiment: klip pokazuje eksperyment naukowy.
 • Lecture: klip pokazuje lekcję, wykład lub webinar.
 • How-to: klip prezentuje metodę lub serię czynności, które należy wykonać. W przypadku klipów, które rozwiązują problemy proceduralne z dziedziny nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki, użyj typu Problem walkthrough.
 • Tips: klip zawiera porady i wskazówki.

"learningResourceType": "Problem walkthrough"

Film instruktażowy dotyczący problemu [VideoObject, LearningResource]

Film instruktażowy dotyczący problemu to podtyp filmów edukacyjnych, które prezentują szczegółowe rozwiązanie problemu.

W przypadku filmów instruktażowych korzystaj z typu [VideoObject, LearningResource]. Oprócz wymienionych i zalecanych właściwości VideoObject dodaj poniższe właściwości filmów instruktażowych dotyczących problemów.

Właściwości wymagane
learningResourceType

Text

Typ treści filmu zależny od tego, jaki cel określono dla filmu. W przypadku filmów instruktażowych dotyczących problemu musisz mieć ustawienie „Instrukcja rozwiązywania problemu”.


"learningResourceType": "Problem walkthrough"
Właściwości zalecane
hasPart

Clip

Lista klipów w filmie. Każdy klip musi skupiać się na konkretnym problemie.

Listę wymaganych i zalecanych właściwości obiektu edukacyjnego Clip znajdziesz w oddzielnej tabeli.

Oto przykład klipu z instrukcjami rozwiązywania problemu:


[
 {
  "@type": ["Clip","LearningResource"],
  "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
  "name": "Example 1",
  "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
  "startOffset": 201,
  "url": "https://www.example.com/example?t=201"
 },
 {
  "@type": ["Clip","LearningResource"],
  "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
  "name": "Example 2",
  "text": "Consider two weights suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in all wires.",
  "startOffset": 501,
  "url": "https://www.example.com/example?t=501"
 }
]
text

Text

Tekst pytania, na które odpowiedź znajduje się w filmie.

Jeśli Twój film rozwiązuje kilka problemów, możesz użyć tej samej właściwości na poziomie Clip.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

Klip z instrukcjami rozwiązywania problemu [Clip, LearningResource]

Klipy z instrukcjami rozwiązywania problemu można określić we właściwości hasPart w filmach edukacyjnych. Klip z instrukcjami rozwiązywania problemu to podtyp klipu szkoleniowego, który zawiera szczegółowe rozwiązanie problemu. Oto lista wymaganych właściwości klipów z instrukcjami rozwiązywania problemu.

W przypadku klipów edukacyjnych używaj typu [Clip, LearningResource]. Oprócz wymienionych i zalecanych właściwości Clip dodaj poniższe właściwości klipów z instrukcjami rozwiązywania problemu.

Właściwości wymagane
learningResourceType

Text

Jeśli klip zawiera rozwiązanie problemu krok po kroku, musisz ustawić wartość "Problem walkthrough".


"learningResourceType": "Problem walkthrough"
Właściwości zalecane
text

Text

Tekst pytania, na które odpowiedź znajduje się w klipie.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej elementów prawidłowych, a liczba elementów nieprawidłowych nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Napraw nieprawidłowe elementy
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj wzrost liczby nieprawidłowych elementów w uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę elementów nieprawidłowych, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba nieprawidłowych elementów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań:

Niezgodność treści z uporządkowanymi danymi

Przyczyna problemu: strona zawiera treści niezgodne ze znajdującymi się na niej uporządkowanymi danymi. Na przykład tytuł filmu widoczny na stronie różni się od podanego we właściwości name. Mogą też występować treści spamerskie, np. tytuły lub opisy zachęcające do klikania lub znaczniki nie nawiązujące do treści filmu. W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – zawartość stron różni się od uporządkowanych danych na stronie”.

Rozwiąż problem

 1. Sprawdź, czy uporządkowane dane są zgodne z treściami na stronie.
 2. Za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL upewnij się, że treści są widoczne na wyrenderowanej stronie (treść strony jest widoczna dla Google właśnie w formie wyrenderowanej).
 3. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.