Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Mapy witryn wideo i rozwiązania alternatywne

Mapa witryny wideo to mapa witryny zawierająca dodatkowe informacje o filmach umieszczonych na stronach. Utworzenie mapy witryny wideo to doskonały sposób, żeby pomóc Google znaleźć i przeanalizować materiały wideo w Twojej witrynie. Dotyczy to zwłaszcza filmów dodanych niedawno lub takich, które trudno byłoby nam znaleźć przy użyciu standardowych mechanizmów skanowania. Mapa witryny wideo to rozszerzenie protokołu mapy witryny.

Zalecamy korzystanie z map witryn wideo, ale obsługujemy też kanały mRSS.

Wytyczne dla map witryn wideo

Przedstawiamy podstawowe wytyczne dotyczące map witryn wideo:

 • Możesz utworzyć osobną mapę witryny tylko na potrzeby filmów lub umieścić tagi mapy witryny wideo w istniejącej mapie witryny – użyj metody, która lepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Możesz umieścić wiele filmów na 1 stronie internetowej.
 • Każdy wpis w mapie witryny to adres URL strony zawierającej co najmniej 1 film. Struktura każdego wpisu w mapie witryny wygląda tak:
  <url>
   <!-- URL of the host page -->
   <loc>https://example.com/mypage</loc>
   <!-- Information about video 1, like the title and URL for the video's media file -->
   <video:video>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:content_loc>
     http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
   </video:video>
   <!-- As many additional <video> entries as you need -->
   <video></video>
  </url>
 • Nie wymieniaj filmów niezwiązanych ze stroną hostującą. Na przykład takich, które są tylko drobnym uzupełnieniem strony lub nie mają związku z główną treścią tekstową.
 • Każdy wpis w mapie witryny obejmuje podany przez Ciebie zestaw wymaganych, zalecanych lub opcjonalnych wartości. Zalecane i opcjonalne wartości poszerzają wpis o przydatne metadane, które mogą ulepszyć wyniki wyszukiwania filmu i zwiększyć prawdopodobieństwo, że Google uwzględni go w wynikach wyszukiwania. Zapoznaj się z listą definicji tagów mapy witryny
 • Jeśli tekst na stronie docelowej filmu jest bardziej przydatny niż informacje zawarte w mapie witryny, Google może go wykorzystać zamiast tych informacji.
 • Nie możemy zagwarantować, że Twoje filmy zostaną zindeksowane ani kiedy ewentualnie to nastąpi, bo proces ten opiera się na złożonych algorytmach.
 • Jeśli Google nie znajdzie treści wideo pod podanym przez Ciebie adresem URL, wpis w mapie witryny zostanie zignorowany.
 • Google musi mieć dostęp do pliku źródłowego lub odtwarzacza (to znaczy, że nie może ich blokować plik robots.txt, nie mogą wymagać logowania i nic innego nie może ograniczać dostępu Googlebota). Metapliki wymagające pobrania źródła przy użyciu protokołów transmisji strumieniowej nie są obsługiwane.
 • Wszystkie pliki muszą być dostępne dla Googlebota. Jeśli chcesz zablokować spamerom dostęp do Twoich materiałów wideo pod adresami <player_loc> lub <content_loc>, sprawdź, czy każdy z robotów uzyskujących dostęp do Twojego serwera to naprawdę Googlebot.
 • Upewnij się, że plik robots.txt nie blokuje żadnych elementów (w tym adresu URL strony hostującej, adresu URL filmu ani adresu URL miniatury) uwzględnionych w poszczególnych wpisach mapy witryny. Więcej informacji o pliku robots.txt
 • Google sprawdza, czy informacje podane dla każdego filmu odpowiadają rzeczywistej zawartości witryny. Jeśli tak nie jest, film może nie zostać zindeksowany.
 • W 1 mapie witryny możesz podać strony z różnych witryn. Wszystkie witryny, łącznie z tą zawierającą mapę witryny, muszą być zweryfikowane w Search Console. Więcej informacji o zarządzaniu mapami wielu witryn
 • Dowiedz się, jak przesłać mapę witryny do Google. W przypadku dużych witryn zalecamy przesyłanie przy użyciu interfejsu Search Console API.
 • Nasza dokumentacja dotycząca map witryn dotyczy też rozszerzeń map witryn. Przestrzegaj ogólnych wskazówek dotyczących mapy witryny.

Przykładowa mapa witryny

Oto przykładowa mapa witryny wideo zawierająca 1 stronę z 1 filmem. Ten przykład obejmuje wszystkie tagi używane przez Google.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>https://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:description>Alkis shows you how to get perfectly done steaks every
     time</video:description>
    <video:content_loc>
     http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     https://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
     info="https://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

Przestrzeń nazw XML

Tagi mapy witryny wideo są definiowane w tej przestrzeni nazw:

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Definicje tagów mapy witryny wideo

Tagi wymagane
<url> Tag nadrzędny pojedynczej strony hostującej w Twojej witrynie. Jest on definiowany przez podstawowy format map witryn.
<loc>

Określa stronę hostującą zawierającą co najmniej 1 film. Użytkownik zostanie przeniesiony na tę stronę, gdy kliknie film w wynikach wyszukiwania Google. Ten URL musi być unikalny w obrębie mapy witryny. Ten tag jest definiowany przez podstawowy format map witryn.

Jeśli strona zawiera wiele filmów, utwórz 1 tag <loc> dla strony i elementy podrzędne <video> dla każdego filmu na tej stronie.

<video:video>

Element nadrzędny wszystkich informacji o 1 filmie na stronie określonej przez tag <loc>.

<video:thumbnail_loc>

URL wskazujący plik miniatury filmu. Postępuj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi miniatury filmu.

<video:title>

Tytuł filmu. Wszystkie encje HTML muszą mieć zmienione znaczenie lub być umieszczone w bloku CDATA. Zalecamy, żeby ten wpis pasował do tytułu filmu wyświetlanego na stronie internetowej.

<video:description>

Opis filmu. Maksymalnie 2048 znaków. Wszystkie encje HTML muszą mieć zmienione znaczenie lub być umieszczone w bloku CDATA. Opis filmu musi odpowiadać opisowi wyświetlanemu na stronie internetowej (niekoniecznie słowo w słowo).

<video:content_loc>

Adres URL wskazujący multimedialny plik wideo. Plik musi być w jednym z obsługiwanych formatów.

Dodatkowe wytyczne

 • Formaty HTML i Flash nie są obsługiwane.
 • Nie może być taki sam jak adres URL w tagu <loc>.
 • Jest odpowiednikiem elementu VideoObject.contentUrl w uporządkowanych danych.
 • Sprawdzona metoda: jeśli chcesz ograniczyć dostęp do swoich materiałów, ale nadal mają być one skanowane, wykorzystaj odwrotne wyszukiwanie DNS, aby sprawdzić, czy Googlebot ma do nich dostęp.
<video:player_loc>

Adres URL odtwarzacza określonego filmu. Zazwyczaj ta informacja znajduje się w atrybucie src tagu <embed>.

Dodatkowe wytyczne

 • Nie może być taki sam jak adres URL w tagu <loc>.
 • W przypadku filmów z YouTube ta wartość jest używana zamiast tagu video:content_loc. Jest odpowiednikiem elementu VideoObject.embedUrl w uporządkowanych danych.
 • Sprawdzona metoda: jeśli chcesz ograniczyć dostęp do swoich materiałów, ale nadal mają być one skanowane, wykorzystaj odwrotne wyszukiwanie DNS, aby sprawdzić, czy Googlebot ma do nich dostęp.
Tagi zalecane
<video:duration>

Czas trwania filmu w sekundach. Wartość musi mieścić się w przedziale od 1 do 28800 (8 godzin) włącznie.

<video:expiration_date>

Data, po której film nie będzie już dostępny, podana w formacie W3C. Pomiń ten tag, jeśli Twój film będzie dostępny cały czas. Jeśli określisz ten parametr, wyszukiwarka Google nie wyświetli filmu po upływie wskazanego terminu. W przypadku filmów cyklicznych z tym samym adresem URL zmień datę wygaśnięcia na nową.

Obsługiwane wartości to pełna data (YYYY-MM-DD) lub pełna data wraz z liczbą godzin, minut i sekund oraz strefą czasową (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Przykład: 2012-07-16T19:20:30+08:00.

Tagi opcjonalne
<video:rating>

Ocena filmu. Obsługiwane wartości to liczby zmiennoprzecinkowe z zakresu od 0.0 (niska) do 5.0 (wysoka) włącznie.

<video:view_count>

Liczba wyświetleń filmu.

<video:publication_date>

Data pierwszego opublikowania filmu w formacie W3C. Obsługiwane wartości to pełna data (YYYY-MM-DD) lub pełna data wraz z liczbą godzin, minut i sekund oraz strefą czasową (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Przykład: 2007-07-16T19:20:30+08:00.

<video:family_friendly>

Określa, czy film jest dostępny przy włączonym filtrze SafeSearch. Jeśli pominiesz ten tag, po włączeniu filtra SafeSearch film będzie dostępny.

Obsługiwane wartości:

 • yes: gdy filtr SafeSearch jest włączony, film jest dostępny.
 • no: film jest dostępny tylko wtedy, gdy filtr SafeSearch jest wyłączony.
<video:restriction>

Określa, czy film ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania w określonych krajach.

Podaj listę kodów krajów rozdzielonych spacjami w formacie ISO 3166. Można użyć tylko 1 tagu <video:restriction> dla każdego filmu. W przypadku braku tagu <video:restriction> Google zakłada, że film może być wyświetlany we wszystkich lokalizacjach. Pamiętaj, że ten tag ma wpływ tylko na wyniki wyszukiwania. Nie powstrzyma użytkownika przed skorzystaniem z innych sposobów, żeby znaleźć i odtworzyć film w zastrzeżonej lokalizacji. Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących krajów

Atrybuty:

 • relationship [wymagany] – określa, czy w określonych krajach film może pojawiać się w wynikach wyszukiwania. Obsługiwane wartości to allowdeny. Po ustawieniu wartości allow wymienione kraje są dozwolone, a kraje, których nie ma na liście, są niedozwolone. Po ustawieniu wartości deny wymienione kraje są niedozwolone, a niewymienione są dozwolone.

Przykład: w tym przykładzie film pojawi się w wynikach wyszukiwania tylko w Kanadzie i Meksyku:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform>

Określa, czy film ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania na podanych typach platform. Jest to lista rozdzielonych spacjami typów platform. Pamiętaj, że ten tag ma wpływ tylko na wyniki wyszukiwania na określonych typach urządzeń. Nie powstrzyma jednak użytkownika przed odtworzeniem filmu na niedozwolonej platformie.

Dla każdego filmu można użyć tylko 1 tagu <video:platform>. W przypadku braku tagu <video:platform> Google zakłada, że film może być odtwarzany na wszystkich platformach. Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących platform

Obsługiwane wartości:

 • web – tradycyjne przeglądarki komputerowe na komputerach stacjonarnych i laptopach.
 • mobile – przeglądarki mobilne na telefonach komórkowych lub tabletach.
 • tv – przeglądarki telewizyjne, np. przeglądarki dostępne na urządzeniach z Androidem TV i konsolach do gier.

Atrybuty:

 • relationship [wymagany] – określa, czy na podanych platformach film jest dozwolony. Obsługiwane wartości to allowdeny. Jeśli użyjesz wartości allow, wszystkie pominięte platformy będą niedozwolone. Jeśli użyjesz wartości deny, wszystkie pominięte platformy będą dozwolone.

Przykład: w tym przykładzie film można wyświetlić w internecie lub na telewizorze, ale nie na urządzeniach mobilnych:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:requires_subscription>

Wskazuje, czy do wyświetlenia filmu wideo wymagana jest subskrypcja. Dozwolone wartości to yes lub no.

<video:uploader>

Imię i nazwisko lub nazwa osoby przesyłającej film. W 1 wpisie o filmie można użyć tylko 1 tagu <video:uploader>. Wartość ciągu znaków może mieć maksymalnie 255 znaków.

Atrybuty:

 • info [opcjonalny] – określa adres URL strony z dodatkowymi informacjami o przesyłającym. Ten adres URL musi należeć do tej samej domeny co tag <loc>.
<video:live>

Wskazuje, czy film jest transmitowany na żywo. Obsługiwane wartości to yesno.

<video:tag>

Tag z dowolnym ciągiem tekstowym opisującym film. Tagi są zazwyczaj bardzo krótkimi opisami głównych zagadnień związanych z filmem lub innym materiałem. Może istnieć kilka tagów dotyczących danego filmu, ale może on należeć tylko do 1 kategorii. Na przykład film o grillowaniu może należeć do kategorii „grillowanie”, ale można go oznaczyć tagami „stek”, „mięso”, „lato” i „na świeżym powietrzu”. Dla każdego tagu powiązanego z filmem trzeba utworzyć nowy element <video:tag>. Dozwolone są maksymalnie 32 tagi.

Wycofane tagi i atrybuty

Z dokumentacji usunęliśmy te tagi i atrybuty: <video:category>, <video:gallery_loc>, atrybuty autoplayallow_embed tagu <video:player_loc>, tag <video:price> i jego atrybuty oraz tag <video:tvshow> i jego atrybuty. Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu o wycofaniu funkcji.

Rozwiązanie alternatywne wobec mapy witryny: mRSS

Zalecamy, aby oznaczać filmy przy użyciu map witryn wideo i składni VideoObject schema.org, ale obsługujemy też kanały mRSS.

Google obsługuje rozszerzenie mRSS, czyli moduł RSS rozszerzający możliwości standardu RSS 2.0. Kanały mRSS są bardzo podobne do map witryn wideo i można je testować, przesyłać oraz aktualizować tak samo jak mapy witryn.

Szczegółową dokumentację dotyczącą kanałów multimedialnych znajdziesz na stronie rssboard.org.

Przykład wpisu mRSS

Oto przykład wpisu mRSS, w którym podano wszystkie kluczowe tagi używane przez Google. Uwzględnia też tag <dcterms:type>live-video</dcterms:type>, który służy do identyfikowania strumieniowej transmisji wideo na żywo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Example MRSS</title>
<link>https://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>MRSS Example</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>https://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="https://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="https://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Grilling Steaks for Summer</media:title>
   <media:description>Get perfectly done steaks every time</media:description>
   <media:thumbnail url="https://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

Tagi mRSS

Pełna specyfikacja mRSS zawiera wiele innych tagów opcjonalnych oraz sprawdzone metody i przykłady. Po utworzeniu kanału mRSS możesz go przesłać tak samo jak każdą inną mapę witryny.

Tagi wymagane
<media:content>

Zawiera informacje o filmie.

Atrybuty:

 • medium [wymagany] – typ treści. Ustaw jako: video.
 • url [wymagany] – bezpośredni adres URL do nieprzetworzonej treści wideo. Jeśli nie określisz tego parametru, musisz podać tag <media:player>.
 • duration [opcjonalny, ale zalecany] – długość filmu w sekundach.

Informacje o innych atrybutach opcjonalnych i polach podrzędnych tagu <media:content> znajdziesz w specyfikacji mRSS.

<media:player>

Musisz podać co najmniej 1 atrybut <media:player> lub url w tagu <media:content>.

Adres URL odtwarzacza określonego filmu. Zazwyczaj ta informacja znajduje się w elemencie src tagu <embed> i musi być inna niż zawartość tagu <loc>. Adres URL nie może być taki sam jak tag <link>. Tag <link> wskazuje adres URL strony z filmem, a ten tag wskazuje odtwarzacz.

<media:title>

Tytuł filmu. Maksymalnie 100 znaków. Wszystkie encje HTML muszą mieć zmienione znaczenie lub muszą być umieszczone w bloku CDATA.

<media:description>

Opis filmu. Maksymalnie 2048 znaków. Wszystkie encje HTML muszą mieć zmienione znaczenie lub muszą być umieszczone w bloku CDATA.

<media:thumbnail> URL wskazujący miniaturę podglądu. Postępuj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pliku miniatury filmu.
Tagi opcjonalne
<dcterms:valid>

Data opublikowania i wygaśnięcia filmu. Oto pełna specyfikacja tagu dcterms:valid.

Przykład:


<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction>

Lista rozdzielonych spacjami kodów krajów, w których film może lub nie może być odtwarzany, w formacie ISO 3166. W przypadku braku tagu <media:restriction> Google zakłada, że film może być odtwarzany we wszystkich krajach.

Atrybuty:

 • type [wymagany] – ustaw atrybut type na country. Obsługiwane są tylko ograniczenia dotyczące krajów.
 • relationship [wymagany] – określa, czy w wymienionych krajach film może być odtwarzany. Obsługiwane wartości:
  • allow
  • deny

Więcej informacji o stosowaniu ograniczeń dotyczących krajów

Przykład:


<media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
<media:price>

Cena za pobranie lub wyświetlenie filmu. Nie używaj tego tagu w przypadku filmów bezpłatnych. Można podać kilka elementów <media:price> (np. w celu określenia różnych walut lub opcji zakupu).

Atrybuty:

 • currency [wymagany] – waluta w formacie ISO 4217.
 • type [wymagany] – opcja zakupu. Dozwolone wartości to rent, purchase, packagesubscription.