Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Đảm bảo Googlebot không bị chặn

Việc chặn Googlebot truy cập một trang web có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của Google trong việc thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung trên trang web đó, đồng thời có thể khiến thứ hạng của trang bị giảm trong kết quả tìm kiếm trên Google.

Khi Google phát hiện thấy vấn đề này, có thể chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết rằng Googlebot đang bị chặn.

Bạn có thể thấy tất cả những trang bị chặn trên trang web của mình trong báo cáo Phạm vi lập chỉ mục hoặc bạn có thể kiểm tra một trang cụ thể bằng Công cụ kiểm tra URL.