Giúp Google hiểu được cấu trúc trang web thương mại điện tử của bạn

Google cố gắng tìm nội dung tốt nhất trên trang web của bạn bằng cách phân tích mối quan hệ giữa các trang dựa trên các đường liên kết giữa chúng. Như vậy tức là cấu trúc điều hướng trên trang web của bạn (chẳng hạn như các trình đơn và đường liên kết giữa các trang) có thể tác động đến cách hiểu của Google về cấu trúc của trang web của bạn.

Ví dụ: Google có thể sử dụng những thông tin như số lượng đường liên kết cần đi theo để truy cập một trang và số lượng đường liên kết đến một trang để suy ra tầm quan trọng tương đối của một trang so với phần còn lại của trang web. Để biết thêm thông tin về cách Google xác định tầm quan trọng của một trang trong Google Tìm kiếm, hãy xem bài viết Cách thức hoạt động của Google Tìm kiếm.

Làm cho hệ thống điều hướng trên trang web thương mại điện tử của bạn thân thiện với trình thu thập dữ liệu của Google

Để giúp Google tìm thấy tất cả các trang trên trang web của bạn, hãy nhớ làm theo các phương pháp hay nhất dành cho trang web thương mại điện tử, đồng thời đảm bảo rằng Google có thể truy cập các trang của bạn bằng cách đi theo các đường liên kết thông qua hệ thống điều hướng của trang web. Ví dụ: thêm đường liên kết từ các trình đơn đến các trang danh mục, từ các trang danh mục đến các trang danh mục phụ và cuối cùng là từ các trang danh mục phụ đến mọi trang sản phẩm. Bạn cũng nên thêm dữ liệu có cấu trúc, vì việc này có thể giúp Google hiểu được mục đích của từng trang trên trang web của bạn nhằm làm cho cấu trúc này vững chắc hơn.

Trình đơn trang web mẫu với các danh mục trên cửa hàng trực tuyến của Google.

Nếu trang danh mục không chứa đường liên kết trực tiếp đến tất cả các sản phẩm trong danh mục đó, thì có thể Googlebot sẽ không tìm thấy toàn bộ sản phẩm của bạn khi chỉ thực hiện việc thu thập dữ liệu. Những sản phẩm như vậy có thể truy cập được qua hộp tìm kiếm nhưng không truy cập được qua thao tác duyệt xem theo danh mục. Googlebot thường không cố gắng gửi nội dung tìm kiếm vào hộp tìm kiếm khi thu thập dữ liệu trên một trang web. Bạn rất nên liên kết đến tất cả những sản phẩm mà bạn muốn lập chỉ mục. Nếu bạn không thể liên kết tất cả các trang, hãy sử dụng một sơ đồ trang web hoặc một nguồn cấp dữ liệu trên Google Merchant Center. Những nguồn này có thể chứa đường liên kết đến các trang trên trang web mà trình thu thập dữ liệu không tìm thấy theo cách khác.

Để đảm bảo Googlebot xác định đúng vị trí của đường liên kết, hãy sử dụng thẻ <a href> khi tạo đường liên kết đến các nội dung khác. Đừng sử dụng sự kiện JavaScript trên các phần tử DOM HTML khác để điều hướng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về JavaScript và nội dung về việc lập chỉ mục trang, hãy xem bài viết Tìm hiểu kiến thức cơ bản về SEO cho JavaScript.

Quảng bá các danh mục hoặc sản phẩm tốt nhất của bạn

Thường thì Google không xem xét cấu trúc của URL để tìm ra cấu trúc của một trang web. Thay vào đó, Google phân tích mối liên kết giữa các trang để có được thông tin chi tiết về tầm quan trọng tương đối của từng trang trên một trang web. Nguyên tắc chung là: trên một trang web, một trang có càng nhiều đường liên kết thì tầm quan trọng tương đối của trang đó càng cao so với các trang khác trên trang web.

Ví dụ: Nếu bạn có một sản phẩm bán chạy nhất, hãy cân nhắc việc liên kết sản phẩm đó từ trang chủ hoặc trong nội dung khác, chẳng hạn như các bài đăng trên blog hoặc bản tin trên trang web của bạn. Điều này sẽ giúp Google hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm đó trên trang web của bạn.

Cuối cùng thì Google cũng chỉ cố gắng giúp người dùng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm. Phương pháp cơ bản hay nhất về SEO cho hoạt động thương mại điện tử là tạo nội dung hữu ích, thú vị và có giá trị đối với người dùng.

Để đọc thêm, hãy xem thêm cả bài viết Các phương pháp hay nhất (và 5 phương pháp kém nhất) về phương thức điều hướng đa chiều.